tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
12-BKH/QLKT
Ngày ban hành 27/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn một số điều của Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước (ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ)
11/TT-LB
Ngày ban hành 21/07/1997
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 11/TT-LB
3815/BKH-KCN
Ngày ban hành 27/06/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài
159-BKH/KCN
Ngày ban hành 26/06/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 159-BKH/KCN năm 1997 về việc uỷ quyền cho BQL các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM trong việc thi hành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các KCN, KCX do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành
159/BKH-KCN
Ngày ban hành 26/06/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 159/BKH-KCN
08/BKH-DN
Ngày ban hành 11/06/1997
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 08/BKH-DN
8-BKH/DN
Ngày ban hành 11/06/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 8-BKH/DN-1997 thực hiện NĐ 50/CP-1996 và NĐ 38/CP-1997 sửa đổi NĐ 50/CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành
08-BKH/DN
Ngày ban hành 11/06/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08-BKH/DN của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 28/8/96 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/97 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP
07/BKH-VPXT
Ngày ban hành 29/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/BKH-VPXT
7-BKH/VPXT
Ngày ban hành 29/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 7-BKH/VPXT-1997 bổ sung Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành
06/TTLB/KH-TC
Ngày ban hành 29/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/TTLB/KH-TC
07-BKH/VPXT
Ngày ban hành 29/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07-BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
05/BKH-CSHT
Ngày ban hành 23/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/BKH-CSHT
05-BKH/CSHT
Ngày ban hành 23/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05-BKH/CSHT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc xây mới trụ sở làm việc
05/1997/BKH-CSHT
Ngày ban hành 23/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/1997/BKH-CSHT về việc xây mới trụ sở làm việc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
98/BKH-PLĐT
Ngày ban hành 19/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/BKH-PLĐT
98-BKH/PLĐT
Ngày ban hành 19/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Quy chế hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài
98/1997/QĐ-BKH-PLĐT
Ngày ban hành 19/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/1997/QĐ-BKH-PLĐT về Quy chế hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành
01/LB
Ngày ban hành 31/03/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/LB
04/BKH-QLKT
Ngày ban hành 29/03/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/BKH-QLKT
04/1997/BKH-QLKT
Ngày ban hành 29/03/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/1997/BKH-QLKT về việc chuyển đổi và đăng ký HTX, LHHTX theo Nghị định 16/CP-1997 do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành
1625-BKH/TH
Ngày ban hành 19/03/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997
1625/BKH/TH
Ngày ban hành 19/03/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 1625/BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Công văn về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997
1611/BKH-KCN-VPTĐ
Ngày ban hành 18/03/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1611/BKH-KCN-VPTĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ dự án
67/1997/BKH-KCN
Ngày ban hành 17/03/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 67/1997/BKH-KCN về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trong việc hình thành dự án, tiếp nhận thẩm định, cấp giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp Việt Nam-Singapore do Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành
03-BKH/QLDA
Ngày ban hành 15/03/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03-BKH/QLDA-1997 hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành
03/BKH-QLDA
Ngày ban hành 15/03/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/BKH-QLDA
1441/BKH/DN
Ngày ban hành 12/03/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 1441/BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Công văn về việc hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước
1441-BKH/DN
Ngày ban hành 12/03/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước
948/BKH/TMDV
Ngày ban hành 19/02/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn thông báo danh mục hàng tiêu dùng cần hạn chế nhập khẩu năm 1997
01-BKH/DN
Ngày ban hành 29/01/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng thực hiện Nghị định số 56/CP ngày 2/10/96 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
01/1-BKH/DN
Ngày ban hành 29/01/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/1-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Thông tư hướng thực hiện Nghị định số 56/CP ngày 2/10/96 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích
1-BKH/DN
Ngày ban hành 29/01/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1-BKH/DN-1997 thực hiện Nghị định 56/CP-1996 về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
01/BKH-DN
Ngày ban hành 29/01/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/BKH-DN
98/PLĐ
Ngày ban hành 01/01/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 98/PLĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quyết định về việc ban hành Quy chế hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài
11/BKH-NG
Ngày ban hành 31/12/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/BKH-NG của Bộ Ngoại giao-Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Thông tư hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước
307/BKH-LĐVX-TH
Ngày ban hành 07/11/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 307/BKH-LĐVX-TH
68-LB/TC-KH
Ngày ban hành 04/11/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 68-LB/TC-KH
5683-BKH/TH
Ngày ban hành 01/11/1996
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5683-BKH/TH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư về việc đẩy mạnh tiến độ XDCB trong những tháng cuối năm 1996
14/KHĐT-TM
Ngày ban hành 25/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/KHĐT-TM của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Thương mại : Thông tư hướng dẫn gia công hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
09-BKH/VPTĐ
Ngày ban hành 21/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09-BKH/VPTĐ
08-BKH/TH
Ngày ban hành 20/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08-BKH/TH
07-BKH/DN
Ngày ban hành 11/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07-BKH/DN
2367/BKH-QLKT
Ngày ban hành 27/05/1996
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2367/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 06/UB-QLKT ngày 27/9/1995 "Về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư"
1970BKH/TMDV
Ngày ban hành 07/05/1996
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc công bố danh mục hàng thay thế hàng nhập khẩu
58/BKH-DN
Ngày ban hành 05/04/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/BKH-DN
58 BKH/DN
Ngày ban hành 05/04/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện năm 1996
58-BKH/DN
Ngày ban hành 05/04/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58-BKH/DN định mức kinh tế-kỹ thuật sản xuất, truyền tải và phân phối điện 1996
56/BKH-KCX
Ngày ban hành 30/03/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/BKH-KCX năm 1996 về phê chuẩn và ban hành Điều lệ khu chế xuất Linh Trung do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
03/BKH-QLKT
Ngày ban hành 27/02/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/BKH-QLKT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162