tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO/DTTT
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Khongso/DTTT01
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3564/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3564/BKHĐT-TH 2015 tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài ODA 2014
3379/BKHĐT-KTĐPLT
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3379/BKHĐT-KTĐPLT 2015 xây dựng cơ chế phối hợp liên kết vùng trung du miền núi Bắc Bộ
3340/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3340/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và hằng năm
04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV về việc ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
3317/BKHCN-KTĐN
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3317/BKHCN-KTĐN 2015 danh mục dự án dự kiến đầu tư nguồn vốn vay ADB 2016 2020
3114/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3114/BKHĐT-GSTĐĐT 2015 công tác giám sát tổng thể đầu tư 2014
3137/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3137/BKHĐT-TH 2015 báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg
3059/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 21/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3059/BKHĐT-TH giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài ODA năm 2015
3073/BKHĐT-PTDN
Ngày ban hành 21/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3073/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công bố thông tin hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
658/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 658/QĐ-BKHĐT năm 2015 về Quy chế cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2899/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2899/BKHĐT-ĐTNN 2015 vận hành Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đầu tư nước ngoài
2789/BKHĐT-KTDN
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2789/BKHĐT-KTDN 2015 Hướng dẫn của UN-EU về định mức chi phí địa phương
03/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT
2380/BKHĐT-KTĐPLT
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2380/BKHĐT-KTĐPLT 2015 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg
2249/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2249/BKHĐT-GSTĐĐT 2015 Hệ thống thông tin phục vụ giám sát đánh giá đầu tư
02/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT
1942/BKHĐT-TCTK
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1942/BKHĐT-TCTK 2015 thực hiện Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
1945/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1945/BKHĐT-KTĐN 2015 thu hút quản lý sử dụng nguồn ODA nguồn vốn vay ưu đãi 2016 2020
1942/BKHCN-TCTK
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1942/BKHCN-TCTK 2015 Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
1266/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1266/BKHĐT-TH 2015 kế hoạch vốn nước ngoài
1101/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 02/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1101/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công
1100/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1100/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
1060/BKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1060/BKHĐT-ĐKKD 2015 chuyển dữ liệu doanh nghiệp FDI vào Cơ sở dữ liệu quốc gia
1058/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 25/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1058/BKHĐT-ĐTNN 2015 cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Công ty Giao nhận PGS Việt Nam
01/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
722/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 722/BKHĐT-ĐTNN 2015 thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Spirax Sarco Việt Nam
628/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 01/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 628/BKHĐT-TH năm 2015 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
629/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 01/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Văn bản 629/BKHĐT-TH năm 2015 giải đáp thắc mắc về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
579/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 579/BKHĐT-ĐTNN 2015 thời gian vận hành Hệ thống thông tin quốc gia đầu tư nước ngoài
572/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 572/BKHĐT-ĐTNN 2015 cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty Na Dương 1
574/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 574/BKHĐT-ĐTNN 2015 mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài Quảng Ninh
569/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 569/BKHĐT-ĐTNN 2015 cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Yaskawa Electric
536/BKHĐT-PTDN
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 536/BKHĐT-PTDN 2015 báo cáo tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước
492/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 492/BKHĐT-ĐTNN 2015 thẩm tra giấy Chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Cape Việt Nam
489/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 489/BKHĐT-ĐTNN 2015 cấp Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Witgang Việt Nam
493/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 493/BKHĐT-ĐTNN 2015 điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH một thành viên Forval
425/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 425/BKHĐT-TH 2015 rà soát dự án bố trí không đúng quy định Nghị quyết 11/NQ-CP
384/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 384/BKHĐT-ĐTNN 2015 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Nippon Steel
356/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 356/BKHĐT-ĐTNN 2015 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH RICOH Việt Nam
354/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 354/BKHĐT-ĐTNN 2015 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Bureau Veritas
357/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 357/BKHĐT-ĐTNN 2015 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Ems Assist Pilipinas
279/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 16/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 279/BKHĐT-ĐTNN 2015 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch VTB
50/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 07/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 50/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được
9841/BKHĐT-QLKKT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9841/BKHĐT-QLKKT 2014 xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp chế xuất
9844/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9844/BKHĐT-ĐTNN 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Khách sạn hoa viên Haiyatt Việt Nam
1926/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1926/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015
9744/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9744/BKHĐT-ĐTNN 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty
9640/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9640/BKHĐT-ĐTNN 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty CBRE Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162