tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
9639/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9639/BKHĐT-ĐTNN 2014 thẩm tra Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty Nhà hàng Huế
9610/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9610/BKHĐT-GSTĐĐT lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2014 Bộ Kế hoạch Đầu tư
1878/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1878/QĐ-BKHĐT năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1758/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1758/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015
9072/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9072/BKHĐT-KTĐN tình hình thực hiện chế độ báo cáo chương trình dự án ODA Quý III/2014
45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài chính-Bộ Công thương-Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
08/2014/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
8926/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8926/BKHĐT-GSTĐĐT 2014 thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tư BOT BT
8910/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8910/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014
8874/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8874/BKHĐT-ĐTNN 2014 hướng dẫn thủ tục về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam
8873/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8873/BKHĐT-ĐTNN 2014 góp ý kiến cấp GCNĐT thành lập dự án đầu tư của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam
07/2014/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
8872/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8872/BKHĐT-ĐTNN 2014 Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
8832/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8832/BKHĐT-ĐTNN 2014 Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Yamagata Solutions Việt Nam
8829/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8829/BKHĐT-ĐTNN 2014 góp ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty
8830/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8830/BKHĐT-ĐTNN 2014 Giấy chứng nhận đầu tư cho Cty TNHH Pegas Misr Việt Nam
8633/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8633/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015
1631/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1631/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
8290/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 04/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8290/BKHĐT-ĐTNN 2014 cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty Vina Nam Phú
7900/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7900/BKHĐT-ĐTNN 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty Điện tử Phillips Việt Nam
7819/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7819/BKHĐT-ĐTNN 2014 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài
7642/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7642/BKHĐT-TH 2014 thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 2015
7536/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7536/BKHĐT-TH 2014 đánh giá tình hình thực hiện 60/2010/QĐ-TTg
7410/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7410/BKHĐT-ĐTNN 2014 Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty CP Công nghệ Việt Thành
7300/BKHĐT-CLPT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7300/BKHĐT-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020
06/2014/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 14/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê
7198/BKHĐT-KTĐPLT
Ngày ban hành 13/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7198/BKHĐT-KTĐPLT năm 2014 đề nghị thẩm định nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư Lạng Sơn
1443/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 13/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1443/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015
7092/BKHĐT-QLKKT
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7092/BKHĐT-QLKKT 2014 thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất
6953/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6953/BKHĐT-KTNN 2014 thực hiện 210/2013/NĐ-CP đầu tư nông nghiệp nông thôn
1404/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1404/QĐ-BKHĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
05/2014/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
1339/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1339/QĐ-BKHĐT năm 2014 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6364/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6364/BKHĐT-QLĐT 2014 đăng ký thông tin nhà thầu hệ thống mạng quốc gia
6180/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6180/BKHĐT-QLQH năm 2014 tổng kết công tác xây dựng quản lý quy hoạch
5703/BKHĐT-KTDV
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5703/BKHĐT-KTDV 2014 thẩm định nguồn vốn hỗ trợ ngân sách dự án Đường du lịch Hải Yến Lạng Sơn
5645/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5645/BKHĐT-ĐTNN 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án sản xuất muối Đầm Vua
5647/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5647/BKHĐT-ĐTNN 2014 Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Jet Delivery Logistics Việt Nam
5646/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5646/BKHĐT-ĐTNN 2014 Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Hakuhodo Việt Nam
5490/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5490/BKHĐT-QLQH năm 2014 điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn đến 2020
5356/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 18/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5356/BKHĐT-QLĐT 2014 đăng ký thông tin nhà thầu hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
5318/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 15/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5318/BKHĐT-TH năm 2014 kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020
5316/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 15/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5316/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020
5338/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 15/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 5338/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
5186/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5186/BKHĐT-QLĐT 2014 cung cấp đăng tải thông tin đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp
5091/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 06/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5091/BKHĐT-ĐTNN 2014 tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam
5019/VBHN-BKHĐT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 5019/VBHN-BKHĐT hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5026/VBHN-BKHĐT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 5026/VBHN-BKHĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5025/VBHN-BKHĐT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 5025/VBHN-BKHĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162