tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4962/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4962/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư
4916/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4916/BKHĐT-ĐTNN 2014 hồ sơ tách doanh nghiệp và dự án Công ty TNHH KPMG
4880/BKHĐT-QLKKT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4880/BKHĐT-QLKKT 2014 báo cáo Đoàn công tác liên ngành doanh nghiệp bị thiệt hại Khu kinh tế Vũng Áng
4902/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4902/BKHĐT-ĐTNN 2015 góp ý hồ sơ thành lập Công ty TNHH Một thành viên SHS Vina
4865/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 28/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4865/BKHĐT-KTĐN năm 2014 Danh mục dự án sử dụng khoản viện trợ
912/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 912/QĐ-BKHĐT quy chế giải quyết khiếu nại
914/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 914/QĐ-BKHĐT quy chế giải quyết tố cáo 2014
4478/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4478/BKHĐT-KTCN 2014 áp dụng chính sách thuế mặt hàng nhà kính
4041/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 27/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4041/BKHĐT-TH 2014 đính chính xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2015
4054/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 27/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT 2014 thực hiện Luật đấu thầu 2013 và 63/2014/NĐ-CP
4036/BKHĐT-HTX
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4036/BKHĐT-HTX 2014 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 2015
3978/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Văn bản 3978/BKHĐT-TH năm 2014 về Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3979/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3979/BKHĐT-TH 2014 lập kế hoạch đầu tư phát triển 2015
3769/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 17/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3769/BKHĐT-KTCN 2014 áp dụng danh mục hàng hóa theo 04/2012/TT-BKHĐT
3433/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3433/BKHĐT-TH thu hồi vốn ứng trước thanh toán vốn đầu tư kế hoạch 2014
680/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 28/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 680/QĐ-BKHĐT năm 2014 về Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
03/2014/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
629/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 629/QĐ-BKHĐT năm 2014 phê duyệt Văn kiện dự án “Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia” do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2822/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2822/BKHĐT-KTĐN 2014 Chương trình đô thị miền núi phía Bắc vay vốn Ngân hàng Thế giới
2828/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2828/BKHĐT-ĐTNN 2014 cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Maha Việt Nam
2719/BKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2719/BKHĐT-ĐKKD 2014 kiểm kê tiếp nhận tài sản Dự án Hỗ trợ kỹ thuật đăng ký kinh doanh
2654/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 05/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2654/BKHĐT-KTNN 2014 báo cáo phân bổ sử dụng vốn hỗ trợ di dân năm 2013
2609/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 28/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2609/BKHĐT-ĐTNN rà soát hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2014
2283/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2283/BKHĐT-KTNN 2014 thẩm định nguồn vốn ngân sách Trung ương dự án mới tỉnh Lạng Sơn
457/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 457/QĐ-BKHĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2087/BKHĐT-QLKKT
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2087/BKHĐT-QLKKT phân cấp ủy quyền ban quản lý khu công nghiệp khu kinh tế 2014
434/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 03/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 434/QĐ-BKHĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1922/BKHĐT-KTĐPLT
Ngày ban hành 02/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1922/BKHĐT-KTĐPLT kéo dài hạn thanh toán điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu 2014
1889/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 01/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1889/BKHĐT-KTNN phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới 2014
1705/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 25/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1705/BKHĐT-KTĐN năm 2014 báo cáo dự án ODA Quý IV 2013 Bộ Kế hoạch Đầu tư
1640/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1640/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được
331/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 20/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 331/QĐ-BKHĐT năm 2014 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
312/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 13/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 312/QĐ-BKHĐT năm 2014 sửa đổi Quyết định 1250/QĐ-BKHĐT về phân công công tác của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1306/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 07/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1306/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 hồ sơ đề nghị tách Khu liên hợp Nhà ở và TTTM Parkland
1279/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 06/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1279/BKHĐT-QLĐT 2014 giới thiệu đào tạo cho doanh nghiệp về đấu thầu qua mạng
1085/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1085/BKHĐT-ĐTNN 2014 điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Công ty Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội
856/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 20/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 856/BKHĐT-KTCN năm 2014 rà soát hàng hóa trong nước chưa sản xuất được
697/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 697/BKHĐT-TH năm 2014 báo cáo dự án đầu tư công dàn trải không hiệu quả lãng phí
02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo
685/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 685/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty Hirose Maruken Việt Nam
683/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 683/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH World Vina
638/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 07/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 638/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 cấp Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Hanshin Airteck Vina
131/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 131/QĐ-BKHĐT năm 2014 giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
129/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 129/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014
561/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 561/BKHĐT-KTNN năm 2014 thông báo vốn trái phiếu chính phủ xây dựng nông thôn mới
428/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 21/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 428/BKHĐT-ĐTNN cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Bộ kế hoạch đầu tư 2014
427/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 21/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 427/BKHĐT-ĐTNN Giấy chứng nhận đầu tư Công ty cổ phần Viptour-Togi Bộ Kế hoạch Đầu 2014
385/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 385/BKHĐT-ĐTNN chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư TNHH Trung tâm Regus 2014
400/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 400/BKHĐT-ĐTNN đăng ký lại doanh nghiệp dự án đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư
330/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 16/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 330/BKHĐT-ĐTNN điều chỉnh GCNĐT Công ty TNHH Seung Jin Việt Nam 2014
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162