tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
331/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 16/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 331/BKHĐT-ĐTNN Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Paris Baguette Hà Nội 2014
229/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 13/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 229/BKHĐT-ĐTNN điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư Công ty TNHH nguồn lực IGLOCAL 2014
224/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 13/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 224/BKHĐT-ĐTNN hồ sơ dự án Công ty TNHH Transworld GLS Việt Nam 2014
230/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 13/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 230/BKHĐT-ĐTNN điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án Công ty TNHH Dekalb Việt Nam 2014
228/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 13/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 228/BKHĐT-ĐTNN điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Trainor Asia Việt Nam 2014
223/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 13/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 223/BKHĐT-ĐTNN điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Lotteria Việt Nam 2014
191/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 10/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 191/BKHĐT-ĐTNN Giấy chứng nhận đầu tư dự án Công ty TNHH Ila Việt Nam 2014
01/2014/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 09/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
1898/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 17/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1898/QĐ-BKHĐT năm 2013 giao vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9718/BC-BKHĐT
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 9718/BC-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 11/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
9658/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9658/BKHĐT-KTNN 2013 danh mục dự án di dân vùng sạt lở đất lũ ống lũ quét ổn định dân di cư
9636/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9636/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Big C Đồng Nai
9499/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9499/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 cấp Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Sankyo Việt Nam
9466/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 22/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9466/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 hồ sơ thành lập Công ty TNHH Thai Luxe Việt Nam
9240/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9240/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận Đầu tư Công ty TNHH OTS
9241/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9241/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Phát triển THT
9072/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9072/BKHĐT-KTCN năm 2013 xác nhận vật tư xây dựng trong nước
99/TB-BKHĐT
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 99/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung kết quả làm việc giữa lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 09/10/2013 về kế hoạch phát triển ngành Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2013 và 2014
05/2013/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 31/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
8090/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8090/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 dự án Công ty TNHH Pico Hà Nội
8057/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8057/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư công ty Golden Gain
1485/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 17/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1485/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
7587/BKHĐT-KTDV
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7587/BKHĐT-KTDV 2013 thẩm định vốn dự án đường giao thông Khu phi thuế quan Lạng Sơn
7435/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 02/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7435/BKHĐT-GSTĐĐT giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu 2013
7349/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 30/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7349/BKHĐT-KTĐN năm 2014 phê duyệt Định hướng sử dụng vốn vay ADB giai đoạn 2014-2016
7195/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7195/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận hàng hóa trong nước chưa sản xuất được
7149/BKHĐT-HTX
Ngày ban hành 23/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7149/BKHĐT-HTX năm 2013 hỗ trợ thành lập mới đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã
7154/BKHĐT-QLKKT
Ngày ban hành 23/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7154/BKHĐT-QLKKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc danh mục hàng hóa vật tư trong nước đã sản xuất được
6822/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 12/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6822/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 đánh giá báo cáo đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu
6820/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 12/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6820/BKHĐT-ĐTNN hợp tác đầu tư nước ngoài quý III 9 tháng ước cả năm 2013
6821/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 12/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6821/BKHĐT-ĐTNN tình hình đầu tư nước ngoài quý III 9 tháng ước cả năm 2013
6804/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 11/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6804/BKHĐT-KTNN năm 2013 tạm ứng vốn sửa chữa hồ chứa nước
1250/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 10/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1250/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6734/BKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 10/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6734/BKHĐT-ĐKKD năm 2013 triển khai Quyết định 419/QĐ-TTg
1241/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 10/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1241/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011- 2015
6648/BKHĐT-KTDV
Ngày ban hành 09/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6648/BKHĐT-KTDV năm 2013 Công viên bờ sông Kỳ Cùng Lạng Sơn
6630/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 09/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6630/BKHĐT-KTCN năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT
6631/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 09/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6631/BKHĐT-KTCN năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT
6632/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 09/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6632/BKHĐT-KTCN năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT
6429/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6429/BKHĐT-ĐTNN 2013 bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH UE Newater Việt Nam
6387/BKHĐT-KTĐPLT
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6387/BKHĐT-KTĐPLT năm 2013 thẩm định dự án khởi công Lạng Sơn
6382/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 29/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6382/BKHĐT-KTCN 2013 thuế nhập khẩu linh kiện vật tư bôxit Tân Rai Lâm Đồng
6134/BKHĐT-TCTK
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6134/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước
04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC
Ngày ban hành 19/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 5/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5723/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 09/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5723/BKHĐT-KTNN 2013 thẩm định nguồn vốn ngân sách trung ương khởi công Lạng Sơn
03/2013/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 07/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
5489/BKHĐT-QLKKT
Ngày ban hành 31/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5489/BKHĐT-QLKKT năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phát triển kết cấu hạ tầng
5427/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5427/BKHĐT-KTCN năm 2013 xe mô tô chuyên dùng trong nước chưa sản xuất
5426/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5426/BKHĐT-KTCN vướng mắc áp dụng Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT
5219/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 23/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5219/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Gạch cao nhôm đã sản xuất được trong nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162