tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
5011/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 16/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5011/BKHĐT-ĐTNN 2013 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CT Wearnes Việt Nam
4952/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4952/BKHĐT-KTCN năm 2013 hàng hóa sản xuất được trong nước
4776/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4776/BKHĐT-ĐTNN 2013 thành lập chi nhánh Công ty Megastar tại Biên Hòa
4731/BKHĐT-TCTT
Ngày ban hành 09/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4731/BKHĐT-TCTT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014
4686/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 06/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4686/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo và hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2014 - 2015
4669/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4669/BKHĐT-TH xây dựng kế hoạch năm 2014 theo Chỉ thị của Chính phủ năm 2013
4478/BKHĐT-TCTT
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4478/BKHĐT-TCTT vướng mắc ưu đãi miễn thuế nhập khẩu năm 2013
4480/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 4480/BKHĐT-TH xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4495/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4495/BKHĐT-ĐTNN 2013 quản lý dự án trồng rừng sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài
4313/BKHĐT-KTĐPLT
Ngày ban hành 24/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4313/BKHĐT-KTĐPLT 2013 đầu tư thẩm định nguồn vốn mức vốn hỗ trợ
4252/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4252/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong 6 tháng cuối năm 2013
4115/BKHĐT-PTDN
Ngày ban hành 18/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4115/BKHĐT-PTDN 2013 Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước
4071/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 17/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4071/BKHĐT-KTĐN tình hình thực hiện chế độ báo cáo dự án ODA Quý I 2013
730/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 12/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 730/QĐ-BKHĐT năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3884/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 10/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3884/BKHĐT-KTCN vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT
3774/BKHĐT-PTDN
Ngày ban hành 06/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3774/BKHĐT-PTDN 2013 tình hình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ vừa 2012
3799/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 06/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3799/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 thành lập chi nhánh Công ty TNHH TTTM Lotte Việt Nam Đống Đa
3718/BKHĐT-KTDV
Ngày ban hành 04/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3718/BKHĐT-KTDV năm 2013 thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9
3367/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 23/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3367/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai các dự án khởi công mới kế hoạch 2013
2742/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 02/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2742/BKHĐT-ĐTNN báo cáo tình hình đăng ký lại doanh nghiệp vốn đầu tư
543/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 02/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 543/QĐ-BKHĐT năm 2013 công bố bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2673/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 25/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2673/BKHĐT-KTCN vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT
2406/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 15/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2406/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa thuộc dự án đầu tư
2324/BKHĐT-KTDV
Ngày ban hành 11/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2324/BKHĐT-KTDV huy động sử dụng vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch
2274/BKHĐT-TCTK
Ngày ban hành 10/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2274/BKHĐT-TCTK Khung theo dõi đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển
2121/KHĐT-KTDV
Ngày ban hành 03/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2121/KHĐT-KTDV triển khai Đề án Rà soát xây dựng tiêu chí lựa chọn
413/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 02/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 413/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp
02/2013/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 27/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững
02/2013/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 26/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
1845/BKHĐT-KTĐPLT
Ngày ban hành 25/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1845/BKHĐT-KTĐPLT phát triển kinh tế-xã hội nhằm giảm nghèo nhanh bền vững cấp huyện 2013-2017
1846/BKHĐT-TCTT
Ngày ban hành 25/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1846/BKHĐT-TCTT hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện chương trình
1661/BKHĐT-KTĐP<
Ngày ban hành 14/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1661/BKHĐT-KTĐP< tình hình thu tiền sử dụng đất xổ số kiến thiết 2012
1660/BKHĐT-QLKKT
Ngày ban hành 13/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện dự án đầu tư
1565/BKHĐT-KTĐPLT
Ngày ban hành 11/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1565/BKHĐT-KTĐPLT báo cáo tình hình đầu tư địa bàn khó khăn
1525/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 11/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1525/BKHĐT-ĐTNN báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I
1566/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 11/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1566/BKHĐT-ĐTNN cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền nhập khẩu
1488/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 08/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1488/BKHĐT-ĐTNN dự án Công ty TNHH Softbank Telecom Việt Nam
1372/BKHĐT-QPAN
Ngày ban hành 04/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1372/BKHĐT-QPAN 2013 thẩm định vốn ngân sách đầu tư điều chỉnh tỉnh Lạng Sơn
1337/BKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 01/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1337/BKHĐT-ĐKKD 2013 thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần phát hành thêm cổ phiếu
1278/BKHĐT-TCTT
Ngày ban hành 28/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1278/BKHĐT-TCTT chuyển đổi mô hình ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
1045/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 18/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1045/BKHĐT-KTĐN thực hiện Văn kiện Quan hệ đối tác Việt Nam VPD
962/BKHĐT-PTDN
Ngày ban hành 07/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 962/BKHĐT-PTDN phân loại sắp xếp doanh nghiệp nhà nước
994/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 07/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 994/BKHĐT-ĐTNN năm 2014 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty quản lý CA
929/BKHĐT-KTDV
Ngày ban hành 06/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 929/BKHĐT-KTDV vốn dư thuộc Chương trình tín dụng Chuyên ngành JICA SPL
928/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 06/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 928/BKHĐT-KTNN 2013 thẩm định vốn ngân sách Trung ương Dự án kè chống sạt lở Lạng Sơn
703/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 29/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 703/BKHĐT-ĐTNN năm 2013 phối hợp quản lý đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
670/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 28/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 670/BKHĐT-KTCN xác nhận mặt hàng trong nước chưa sản xuất được
562/BKHĐT-PC
Ngày ban hành 23/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 562/BKHĐT-PC năm 2013 rà soát ưu đãi đầu tư
01/2013/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 21/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
128/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 07/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 128/BKHĐT-QLĐT đôn đốc thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng trong 2013
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162