tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
7658/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 02/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7658/BKHĐT-ĐTNN góp ý điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNH
7659/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 02/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7659/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến thẩm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư
7643/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 02/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7643/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận
7383/BKHĐT-HTX
Ngày ban hành 25/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7383/BKHĐT-HTX tổng kết 6 năm 2007-2012 thực hiện chính sách hỗ trợ
6965/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 12/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6965/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng
6871/BKHĐT-TCTK
Ngày ban hành 07/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6871/BKHĐT-TCTK tổ chức biên chế thống kê Bộ cơ quan ngang Bộ
6327/BKHĐT-PC
Ngày ban hành 23/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6327/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án đầu tư ra nước ngoài
6176/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 20/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6176/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận mặt hàng chưa sản xuất được trong nước
6186/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 20/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6186/BKHĐT-KTCN xác nhận loại tàu kéo tug boat chưa sản xuất được
04/2012/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 13/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện  vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm  trong nước đã sản xuất được
6058/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 13/08/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6058/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo về thực trạng công tác giám sát và đánh giá đầu tư
6058/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 13/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6058/BKHĐT-GSTĐĐT báo cáo thực trạng công tác giám sát đánh giá đầu tư
5477/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5477/BKHĐT-TH nhu cầu ứng trước vốn ngân sách trung ương,vốn trái phiếu
4996/BKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 11/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4996/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký ngành nghề cho thuê nhà
4768/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 02/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4768/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2012
4723/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 29/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4723/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
4726/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 29/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4726/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013 - 2015 và năm 2013, Kế hoạch đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2013
4564/BKHĐT-KHGDTNMT
Ngày ban hành 25/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4564/BKHĐT-KHGDTNMT triển khai Chỉ thị 26/2007/CT-TTg
4536/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành 21/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4536/BKHĐT-QLQH năm 2012 hướng dẫn 01/2012/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch Đầu tư
03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC
Ngày ban hành 05/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3719/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3719/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện quyết định 102/QĐ-TTg
646/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 24/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 646/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012
3643/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 23/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3643/BKHĐT-KTCN xác nhận xe mô tô chuyên dụng chưa sản xuất được
632/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 22/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 632/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 203/QĐ-BKHĐT ngày 21/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
628/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 21/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 628/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban soạn thảo chính sách phổ biến thông tin thống kê
3263/BKHĐT-PC
Ngày ban hành 11/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3263/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi hình thức đầu tư một số dự án sử dụng ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ
540/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 03/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 540/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012
521/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 26/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 521/QĐ-BKHĐT năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
2479/BKHĐT-QLKKT
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2479/BKHĐT-QLKKT 2012 hướng dẫn Chỉ thị 07/CT-TTg hiệu quả hoạt động khu công nghiệp
2268/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2268/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2011
02/2012/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
396/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 03/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 396/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012
395/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 395/QĐ-BKHĐT năm 2012 công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
1694/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 20/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1694/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý IV/2011
845/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành 22/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 845/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT
782/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 20/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 782/BKHĐT-ĐTNN thực hiện Chỉ thị 1617/CT-TTg quản lý đầu tư trực tiếp
655/BKHĐT-QLKKT
Ngày ban hành 13/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 655/BKHĐT-QLKKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hàng hóa đưa vào nội địa và ngược lại của doanh nghiệp hoạt động trong Khu chế xuất
140/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 09/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 140/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
602/BKHĐT-TCTK
Ngày ban hành 09/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 602/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam
01/2012/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 09/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch  tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu
70/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 18/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2012
01/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 03/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát danh sách doanh nghiệp
8845/BKHĐT-TCTT
Ngày ban hành 21/12/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8845/BKHĐT-TCTT hướng dẫn thực hiện tăng cường quản lý vốn đầu tư
129/TB-BKHĐT
Ngày ban hành 13/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 129/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc danh sách Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Trung ương
8490/BKHĐT-TTR
Ngày ban hành 08/12/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8490/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra
8418/BKH-ĐTNN
Ngày ban hành 05/12/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8418/BKH-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2011 và kế hoạch năm 2012
8349/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 01/12/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8349/BKHĐT-ĐTNN thành lập chi nhánh của POSCO E&C tại Việt Nam
1742/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 15/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1742/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1715/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 09/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1715/QĐ-BKHĐT năm 2011 phân công công tác của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1655/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 02/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1655/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162