tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2591/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2591/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2590/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2590/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
18/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2013/TT-BKHCN
16/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2013/TT-BKHCN
17/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2013/TT-BKHCN
2352/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2352/QĐ-BKHCN năm 2013 về Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ
2339/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2339/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về giống cây trồng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2284/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2284/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2219/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2219/BKHCN-ĐTG năm 2013 trả lời Văn bản NVL/25062013 Công ty TNHH Nissan
2049/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2049/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2041/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2041/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2043/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2043/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2048/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2048/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2046/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2046/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cáp cách điện do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2045/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2045/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2013/TT-BKHCN
15/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2013/TT-BKHCN
1746/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1746/QĐ-BKHCN Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm vùng Tây Bắc 2013 2018 2016
1467/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1467/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1472/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1472/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về lá dâu và giống dâu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1446/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1446/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia
1398/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 05/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1398/QĐ-BKHCN năm 2013 phân công Cơ quan chủ quản sản phẩm quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1333/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1333/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1332/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1332/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1329/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1329/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1334/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1334/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Đèn điện do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1331/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1331/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1312/BKHCN-TĐC
Ngày ban hành 10/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1312/BKHCN-TĐC năm 2013 triển khai Đề án TBT giai đoạn 2011-2015
1015/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1015/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1019/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1019/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
1016/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1016/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1217/BKHCN-VPCTQG
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1217/BKHCN-VPCTQG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2014 của các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ
1196/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1196/BKHCN-ĐTG nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng
841/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 841/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
839/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 839/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
837/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 837/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
790/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 790/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
13/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2013/TT-BKHCN
778/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 778/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
777/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 777/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
761/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 761/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2014 - 2015
684/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 01/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 684/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng
11/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 29/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ
12/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 29/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt Dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia
10/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 29/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020
609/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 27/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 609/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
608/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 27/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 608/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
659/CĐ-BKHCN
Ngày ban hành 19/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 659/CĐ-BKHCN năm 2013 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
670/BKHCN-TĐC
Ngày ban hành 19/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 670/BKHCN-TĐC năm 2013 ngừng lưu thông xăng không chì RON 83
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162