tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
951/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 951/QĐ-BKHCN danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia tuyển chọn thực hiện 2016
946/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 946/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học công nghệ thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng 2016
941/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 941/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học tuyên tuyền phổ biến kiến thức năng suất chất lượng 2016
945/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 945/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học công nghệ thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng 2016
940/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 940/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa 2016
943/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 943/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học công nghệ thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng 2016
07/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BKHCN hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học phát triển kinh tế nông thôn
942/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 942/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học công nghệ thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng 2016
939/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 939/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học Xây dựng phổ biến tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật 2016
944/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 944/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học công nghệ thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng 2016
06/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-BKHCN Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
837/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 837/QĐ-BKHCN kế hoạch cải cách hành chính Bộ Khoa học và Công nghệ 2016 2020
786/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 786/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
764/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 764/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia 2016
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
04/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BKHCN thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ thăm dò khai thác quặng phóng xạ
688/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 01/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 688/QĐ-BKHCN danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia tuyển chọn 2016
03/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BKHCN thẩm định cơ sở khoa học chương trình phát triển công nghệ dự án đầu tư
587/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 587/QĐ-BKHCN mục tiêu sản phẩm khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 2016
594/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 594/QĐ-BKHCN chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn 2016
564/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 564/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016
529/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 529/QĐ-BKHCN 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
809/BKHCN-TCCB
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 809/BKHCN-TCCB hướng dẫn thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV 2016
464/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 464/QĐ-BKHCN danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
256/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 256/QĐ-BKHCN danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng giao trực tiếp 2016
227/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 227/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
212/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 212/QĐ-BKHCN danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia tuyển chọn 2016
04/2016/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2016/QĐ-TTg mức lương cơ sở tăng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
172/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 172/QĐ-BKHCN khoa học công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu quản lý tài nguyên môi trường
173/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 173/QĐ-BKHCN văn bản pháp luật hết hiệu lực 2015 2016
154/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 154/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016
141/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 141/QĐ-BKHCN duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng tuyển chọn
112/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 112/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
113/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 113/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
99/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/QĐ-BKHCN danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng 2016
105/BKHCN-ATBXHN
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 105/BKHCN-ATBXHN góp ý xây dựng dự thảo Quyết định thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg
01/2016/TTLT-BKHCN-BNV
Ngày ban hành 11/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV bổ nhiệm xếp lương viên chức ngành khoa học công nghệ 2016
3944/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3944/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý bộ khoa học công nghệ 2015
3964/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3964/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia phụ gia thực phẩm 2015
3966/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3966/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia thông tin duyên hải 2015
4048/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4048/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia 2016
3979/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3979/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia 2015
3971/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3971/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia thực phẩm sản phẩm nông sản thực phẩm 2015
3943/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3943/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ khoa học công nghệ
3972/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3972/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia rau củ quả 2015
3959/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3959/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia đồ uống 2016
3963/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3963/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia 2015
3956/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3956/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý bộ khoa học công nghệ 2015
28/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2015/TT-BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị chụp X-quang tổng hợp y tế
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162