tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3656/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3656/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia thực phẩm 2015
3551/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3551/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia 2015
4717/BKHCN-CNN
Ngày ban hành 03/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4717/BKHCN-CNN đề xuất dự án chương trình Nông thôn miền núi 2016 2015
3447/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3447/QĐ-BKHCN tiêu chuẩn quốc gia cáp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn
3448/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3448/QĐ-BKHCN tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực hàng hải
26/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2015/TT-BKHCN chế độ báo cáo thống kê tổng hợp khoa học công nghệ
25/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BKHCN chế độ báo cáo thống kê cơ sở khoa học công nghệ
21/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BKHCN trang phục phù hiệu biển hiệu thẻ kiểm soát viên chất lượng 2015
45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn
3290/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3290/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia thiết bị khai thác thủy sản 2015
3291/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3291/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia thức ăn chăn nuôi 2015
24/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BKHCN công chức thanh tra cộng tác viên thanh tra ngành khoa học công nghệ
23/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 13/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BKHCN nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
22/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2015/TT-BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xăng nhiên liệu điêzen nhiên liệu sinh học
3198/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3198/QĐ-BKHCN phân công công tác bộ trưởng thứ trưởng 2015
3185/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3185/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia máy điều hòa không khí không ống gió 2015
3183/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3183/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia 2015
3184/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3184/QĐ-BKHCN 2015 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
3182/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3182/QĐ-BKHCN tiêu chuẩn quốc gia ứng dụng đường sắt độ tin cậy sẵn sàng bảo dưỡng an toàn (RAMS) 2015
20/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 93/2014/NĐ-CP phạt vi phạm hành chính khoa học công nghệ
3053/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3053/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính phạm vi quản lý bộ Khoa học công nghệ 2015
19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH nghiên cứu khoa học sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật
3009/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3009/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia 2015
3006/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3006/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia hạt giống thuốc lá 2015
2954/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2954/QĐ-BKHCN tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cải cách thủ tục hành chính
2944/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 23/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2944/QĐ-BKHCN Tiêu chuẩn quốc gia về giao thông đường bộ 2015
2915/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2915/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Bu lông Đai ốc Vít 2015
3946/BKHCN-TCCB
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3946/BKHCN-TCCB hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ cơ tự chủ chịu trách nhiệm
2916/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2916/QĐ-BKHCN Tiêu chuẩn quốc gia móng cọc ống thép dạng cọc đơn công trình cầu 2015
2914/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2914/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia về giao thức Internet phiên bản 6 2015
18/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2015/TT-BKHCN
2776/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2776/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bộ khoa học công nghệ 2015
17/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 08/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2015/TT-BKHCN nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thiết địa phương ngân sách cấp quốc gia
2717/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 06/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2717/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia 2015
2695/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 05/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2695/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý bộ khoa học công nghệ 2015
2543/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2543/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2015
2518/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2518/QĐ-BKHCN Quy chế Thi đua Khen thưởng Bộ Khoa học Công nghệ
2485/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2485/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Trắc địa mỏ 2015
20/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 01/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/VBHN-BKHC hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 2015
15/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 25/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2015/TT-BKHCN đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
2114/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 20/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2114/QĐ-BKHCN thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết bộ khoa học công nghệ 2015
14/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 19/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BKHCN Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
2099/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 19/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2099/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia cần trục 2015
2097/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 19/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2097/QĐ-BKHCN Công bố tiêu chuẩn quốc gia Tuabin gió 2015
2029/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2029/QĐ-BKHCN 2015 thực hiện 19/NQ-CP giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
2001/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2001/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia sân bay dân dụng 2015
2000/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2000/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia về sữa và các sản phẩm từ sữa 2015
1868/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1868/QĐ-BKHCN 2015 công bố tiêu chuẩn quốc gia kính phẳng tôi hóa
1866/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1866/QĐ-BKHCN 2015 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia
1865/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1865/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về phân bón
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162