tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
26/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 16/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam
2410/BKHCN-TĐC
Ngày ban hành 10/09/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2410/BKHCN-TĐC nhập khẩu phụ tùng xe máy
23/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam
24/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2003/QĐ-BKHCN
22/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2003/QĐ-BKHCN
21/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2003/QĐ-BKHCN
1727/BKHCN-KHTC
Ngày ban hành 31/07/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1727/BKHCN-KHTC tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN năm 2004
20/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2003/QĐ-BKHCN
19/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 21/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2003/QĐ-BKHCN
18/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 21/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2003/QĐ-BKHCN
16/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2003/QĐ-BKHCN
17/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2003/QĐ-BKHCN
15/2003/TTLT/BKHCN-BNV
Ngày ban hành 15/07/2003
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 15/2003/TTLT/BKHCN-BNV
15/2003/TTLT-BKHCN-BNV
Ngày ban hành 15/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV
14/2003/TT-BKHCN
Ngày ban hành 11/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2003/TT-BKHCN
12/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2003/QĐ-BKHCN
13/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN
11/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 16/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 11/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường : về việc ban hành 8 tiêu chuẩn Việt Nam
10/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 14/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 10/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường : Về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam (Bột bả tường)
09/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 14/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 09/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường : Về việc huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn cháy các công trình xăng dầu
06/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 03/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN
07/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 03/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2003/QĐ-BKHCN
08/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 03/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2003/QĐ-BKHCN
356/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 356/QĐ-BKHCN-2003 thành lập Văn phòng thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
04/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/02/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN
03/2003/CT-BKHCN
Ngày ban hành 18/02/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03/2003/CT-BKHCN
02/2003/CT-BKHCN
Ngày ban hành 12/02/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 02/2003/CT-BKHCN của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường : Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Về công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương năm 2003
01/2003/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/01/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN
22/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2002/QĐ-BKHCN về tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2002/QĐ-BKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
20/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2002/QĐ-BKHCN về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
23/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2002/QĐ-BKHCN huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
21/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2002/QĐ-BKHCN về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
18/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 18/2002/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Về việc phê duyệt "Đề án phát triển và quản lý hoạt động mã số mã vạch"
16/2002/TT-BKHCN
Ngày ban hành 13/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2002/TT-BKHCN
12/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2002/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về vệc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam
11/2002/TT-BKHCN
Ngày ban hành 29/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2002/TT-BKHCN hướng dẫn Điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định 59/2002/NĐ-CP bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
09/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2002/QĐ-BKHCN
10/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2002/QĐ-BKHCN
08/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2002/QĐ-BKHCN
07/2002/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2002/TT-BKHCN
06/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 07/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2002/QĐ-BKHCN
04/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2002/QĐ-BKHCN
05/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2002/QĐ-BKHCN
03/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2002/QĐ-BKHCN
02/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2002/QĐ-BKHCN
433/BKHCN-CNTT
Ngày ban hành 11/10/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 433/BKHCN-CNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin năm 2003
01/2002/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 11/09/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2002/QĐ-BKHCN
34/2001/QĐ-BKHCNMT
Ngày ban hành 11/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2001/QĐ-BKHCNMT
22/QĐ-BKHCNMT
Ngày ban hành 11/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 22/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường : Phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005 (Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn)
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162