tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1867/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1867/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia
13/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BKHCN sửa đổi 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
12/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2015/TT-BKHCN quy định phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân
2535/BKHCN-KHTH
Ngày ban hành 15/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2535/BKHCN-KHTH 2015 áp dụng 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN nhiệm vụ khoa học công nghệ
1735/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1735/QĐ-BKHCN năm 2015 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia cà phê
1737/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1737/QĐ-BKHCN 2015 Tiêu chuẩn quốc gia về Vi sinh vật trong thực phẩm thức ăn chăn nuôi
1736/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1736/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về cà phê
1738/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1738/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về dầu
1694/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 02/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1694/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
1692/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 02/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1692/QĐ-BKHCN năm 2015 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
19/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
18/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” của Bộ Khoa học và Công nghệ
1644/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1644/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
11/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BKHCN
1506/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1506/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
10/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 26/2011/TT-BKHCN quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1491/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1491/QĐ-BKHCN 2015 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi Bộ Khoa học và Công nghệ
1490/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1490/QĐ-BKHCN 2015 công bố thủ tục hành chính mới Bộ Khoa học và Công nghệ
1476/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1476/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016
Khongso/DTTT
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2007/TT-BKHCN theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1480/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1480/QĐ-BKHCN năm 2015 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia
1482/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1482/QĐ-BKHCN 2015 thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi quản lý Bộ Khoa học Công nghệ
1483/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1483/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1484/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1484/QĐ-BKHCN 2015 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi Bộ Khoa học và Công nghệ
1481/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1481/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia
1372/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1372/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1371/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1371/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ độc lập cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1366/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1366/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia bê tông đúc sẵn 2015
1363/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1363/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về cây công nghiệp lâu năm
1365/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1365/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia tương thích điện từ 2015
1364/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1364/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia về tương thích điện từ 2015
1358/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1358/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1300/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1300/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bổ sung thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1298/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1298/QĐ-BKHCN 2015 công bố thủ tục hành chính mới thẩm quyền Bộ Khoa học Công nghệ
1318/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1318/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
1264/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1264/QĐ-BKHCN phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1171/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1171/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
1009/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1009/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1008/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1008/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia về thực phẩm 2015
935/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 935/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đề xuất đặt hàng để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
08/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-BKHCN
858/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 858/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề xuất đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016
1352/BKHCN-KHTH
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1352/BKHCN-KHTH của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp số liệu triển khai công tác khảo sát lập kế hoạch kiểm toán năm 2015
17/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư Quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và Công nghệ về Quỹ gen do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
846/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 846/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
847/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 847/QĐ-BKHCN năm 2015 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
848/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 848/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
828/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 828/QĐ-BKHCN năm 2015 về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
819/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 819/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng thuộc dự án "Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
821/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 821/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng thuộc dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162