tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
821/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 821/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng thuộc dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
820/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 820/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặt hàng thuộc dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016
789/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 789/QĐ-BKHCN 2015 công bố thủ tục hành chính mới Bộ Khoa học và Công nghệ
07/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BKHCN
662/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 662/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014
908/BKHCN-TTRA
Ngày ban hành 30/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 908/BKHCN-TTra 2015 thanh tra chuyên đề hàng đóng gói sẵn
566/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 566/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ)
06/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2015/TT-BKHCN
809/BKHCN-TCCB
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 809/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT/BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
775/BKHCN-TĐC
Ngày ban hành 20/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 775/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về thép bán thành phẩm
450/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 450/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện một số nội dung công việc trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương
421/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 13/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 421/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ
05/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2015/TT-BKHCN
04/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 11/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
03/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2015/TT-BKHCN
371/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 371/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ)
16/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
02/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 06/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2015/TT-BKHCN
10/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
06/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
14/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ôtô do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
15/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Quyết định Quy định về cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
07/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
05/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 11/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
248/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 248/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
247/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 247/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
334/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 334/BKHCN-ĐTG 2015 nhập khẩu máy móc xuất xứ Trung Quốc từ khu phi thuế quan
238/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 238/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
256/BKHCN-TĐC
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 256/BKHCN-TĐC 2015 tiêu chuẩn thép bán thành phẩm
95/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 19/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 95/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
01/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2015/TT-BKHCN
56/BKHCN-CNN
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 56/BKHCN-CNN 2015 phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang
02/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2015 Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
01/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2015 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
04/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3729/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3729/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3743/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3743/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3770/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3770/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3741/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3741/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3665/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3665/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3714/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3714/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3778/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3778/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3709/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3709/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3664/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3664/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3736/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3736/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3735/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3735/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3727/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3727/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3734/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3734/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3742/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3742/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162