tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
39/2014/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Tài chính : Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước
38/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 38/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ
3462/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 16/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3462/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014
36/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 36/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp
37/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 37/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
35/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 35/2014/TT-BKHCN
3392/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3392/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3391/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3391/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3340/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3340/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/06/2009 và Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007
3307/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3307/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
01/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
34/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34/2014/TT-BKHCN quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3253/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3253/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng hệ động lực chính và trạm phát điện cho tàu biển chở hàng tổng hợp” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
3220/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3220/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
31/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 06/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 31/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
4079/BKHCN-TCCB
Ngày ban hành 06/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4079/BKHCN-TCCB 2014 dự toán quản lý quyết toán kinh phí nhiệm vụ thường xuyên tổ chức khoa học
33/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 06/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ
32/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 06/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định quản lý Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
3015/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3015/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm giàu phytoestrogen từ phôi hạt đậu tương” để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014
2854/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2854/QĐ-BKHCN năm 2014 thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
2826/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 16/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2826/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
30/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 30/2014/TT-BKHCN
28/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 28/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia
3764/BKHCN-KHTH
Ngày ban hành 14/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3764/BKHCN-KHTH hướng dẫn bổ sung kế hoạch khoa học công nghệ 2014 của tỉnh thành phố
27/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
26/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
25/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2014/TT-BKHCN
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
3510/BKHCN-KHTH
Ngày ban hành 26/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3510/BKHCN-KHTH 2014 phát triển kinh tế xã hội khoa học công nghệ 2016 2020
23/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
2390/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2390/QĐ-BKHCN năm 2014 phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2279/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2279/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/07/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
22/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2014/TT-BKHCN
2089/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 14/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2089/QĐ-BKHCN năm 2014 về phân cấp quản lý công, viên chức trong đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
2093/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 14/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2093/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ
1990/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1990/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1991/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1991/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
1864/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 23/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1864/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Vi sinh vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2619/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 23/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2619/BKHCN-ĐTG 2014 hướng dẫn 20/2014/TT-BKHCN nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng
2598/BKHCN-TTra
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2598/BKHCN-TTra của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc trả lời Tổng cục Hải quan về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu
20/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 20/2014/TT-BKHCN
21/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
19/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1550/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1550/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường
2202/BKHCN-TĐC
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2202/BKHCN-TĐC năm 2014 triển khai kinh phí thực hiện Dự án NSCL ngành địa phương
17/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
18/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
15/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2014/TT-BKHCN
16/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2014/TT-BKHCN
14/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162