tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4234/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4234/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Bảo vệ chống sét do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4215/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4215/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4221/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4221/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4250/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4250/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4216/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4216/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Balát điện tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4225/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4225/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4148/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4148/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Khoa học và Công nghệ
4077/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4077/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Tụ điện công suất nối song song do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4097/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4097/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4092/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4092/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4090/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4090/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Cần trục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4096/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4096/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4086/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4086/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4075/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4075/QĐ-BKHCN năm 2013 phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4087/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4087/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
27/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 17/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27/2013/TT-BKHCN
28/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 17/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2013/TT-BKHCN
4109/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 12/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4109/BKHCN-ĐTG năm 2013 phúc đáp Văn thư 78
9933/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 10/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9933/BKHĐT-KTCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc làm rõ danh mục vật tư trong nước đã sản xuất được
4063/BKHCN-KHTH
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4063/BKHCN-KHTH năm 2014 phân bổ ngân sách nhà nước khoa học công nghệ
3711/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3711/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3710/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3710/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3555/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3555/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3554/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3554/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
26/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2013/TT-BKHCN
25/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2013/TT-BKHCN
3483/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3483/QĐ-BKHCN năm 2013 Quy chế cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ
3336/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3336/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3339/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3339/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3337/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3337/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3236/TB-BKHCN
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 3236/TB-BKHCN năm 2013 kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
24/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2013/TT-BKHCN
22/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2013/TT-BKHCN
23/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2013/TT-BKHCN
2928/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2928/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3016/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3016/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2929/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2929/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
21/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân
20/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành 06/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trình và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân
2775/TB-BKHCN
Ngày ban hành 06/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2775/TB-BKHCN năm 2013 kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Định
2695/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2695/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2696/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2696/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2655/BKHCN-TCCB
Ngày ban hành 29/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2655/BKHCN-TCCB 2013 tình hình thực hiện báo cáo khoa học công nghệ
2635/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2635/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu"
2594/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2594/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2592/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2592/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2601/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2601/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2588/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2588/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2587/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2587/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2589/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2589/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162