tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4033/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 18/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4033/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2011
4043/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 18/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4043/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động
4032/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 18/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4032/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thành lập bộ phận quản lý và kiện toàn văn kiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015
3925/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 14/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3925/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng thang lương, bảng lương đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
3916/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 14/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3916/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng tổng kết năm 2011
3933/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 14/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3933/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn báo cáo thực hiện Nghị quyết 30a
3884/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3884/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương, chuyển xếp lương đối với người lao động
3868/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3868/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ ăn giữa ca
3778/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 04/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3778/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo về Chương trình học bổng Endeavour của Chính phủ Úc
1393/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 03/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1393/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội
3761/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 03/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3761/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sử dụng nguồn lực lao động
31/2011/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 03/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3753/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 02/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3753/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn
3732/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 01/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3732/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh hoạt động chế tạo, lắp đặt, bảo trì và sử dụng thang máy điện
3623/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 26/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3623/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phụ cấp chức vụ trong các đơn vị hoạch toán phụ thuộc không xếp hạng
1339/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 26/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1339/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang
3624/LĐTBXH-TTr
Ngày ban hành 26/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3624/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội
3603/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 25/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3603/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
3549/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 21/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3549/LĐTBXH-TCCB của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản năm 2011
3555/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 21/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3555/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giảm đối với một số chỉ tiêu xếp hạng doanh nghiệp
1312/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 20/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1312/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Điện Biên
1310/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 20/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1310/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho phép thành lập Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam
1311/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 20/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1311/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam
27/2011/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 19/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định về thiết bị dạy nghề Điện dân dụng đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
28/2011/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 19/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 28/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, nghề Cắt gọt kim loại,nghề Công nghệ dệt đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề
3494/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 17/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3494/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý, năm, báo cáo kết thúc chương trình, dự án
3488/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 17/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3488/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ tiền lương
140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
3461/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 14/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3461/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2011
3405/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 11/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3405/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc
3375/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3375/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc
3352/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 06/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3352/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với trưởng ban kiếm soát công ty cổ phần
3348/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 06/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3348/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công khai hồ sơ thủ tục hành chính
3338/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 05/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3338/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12/2011
3346/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 05/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3346/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối loạn tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2015
3339/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 05/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3339/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đóng Bảo hiểm xã hội cho phụ cấp kế toán
3250/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 28/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3250/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đào tạo giảng viên dạy nghề công tác xã hội theo quy định tại Đề án phát triển nghề công tác xã hội
1188/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 26/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1188/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3178/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 23/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3178/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
3170/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 22/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3170/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động
3173/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 21/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3173/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cung cấp chế độ dinh dưỡng
3052/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 14/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3052/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
3051/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 14/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3051/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương chuyên viên cao cấp
69/BC-LĐTBXH
Ngày ban hành 08/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 69/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công tác cai nghiện ma túy tại Việt Nam thời gian qua
2689/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 15/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2689/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nâng bậc lương sớm trong doanh nghiệp
2704/LĐTBXH-BVCSTE
Ngày ban hành 15/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2704/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo tổ chức hoạt động Trung thu năm 2011
2692/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 15/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2692/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định cấu trúc và định dạng file dữ liệu điện tử về báo cáo thu, chi theo Mục lục Ngân sách Nhà nước; hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS
2698/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 15/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2698/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng tổ sản xuất
2620/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 09/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2620/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2011
2509/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 01/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2509/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162