tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
742/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 05/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 742/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
653/TB-LĐTBXH
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 653/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động năm 2014
215/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 215/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng
437/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 03/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 437/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quỹ tiền lương thực hiện năm 2014
432/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 03/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 432/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
431/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 03/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 431/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương làm căn cứ xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014
429/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 03/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 429/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2015
04/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
05/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
173/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 173/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật Tổ công tác TPP
394/LĐTBXH-HTQT
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 394/LĐTBXH-HTQT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo hoạt động về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo
378/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 378/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công
389/LĐTBXH-TCDN
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 389/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng đối với người lao động
370/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 370/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp
325/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 325/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về căn cứ giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động
138/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 138/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
245/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 245/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động
224/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 224/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bảo đảm an toàn lao động dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015
153/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 153/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc
149/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 14/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 149/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về trợ cấp thôi việc
133/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 13/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 133/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động
117/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 117/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội
120/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 120/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thời gian công tác tính hưởng bảo hiểm xã hội
82/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 82/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chính sách lao động dôi dư khi cổ phần hóa doanh nghiệp
83/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 83/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp
20/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 07/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
53/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 07/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 53/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động
36/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 36/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân
38/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 38/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Dịch vụ thương mại hàng không; Đặt chỗ bán vé; Cơ điện lạnh thủy sản; Quản trị bán hàng (CĐN) - Nghiệp vụ bán hàng (TCN); Chế biến mủ cao su
35/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 35/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống cáp treo vận chuyển người
37/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện
34/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/11/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy
4989/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4989/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ
1703/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1703/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
4940/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4940/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện và trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động
1694/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1694/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
33/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp
4831/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4831/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quyết toán hoàn thành dự án viện trợ sử dụng vốn không hoàn lại
4787/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4787/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc
1647/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1647/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động Thương binh và Xã hội
4724/TB-LĐTBXH
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 4724/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015
4663/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4663/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số quy định của Bộ luật Lao động
4621/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2014
4590/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4590/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công
32/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao
4541/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần
4519/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4519/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
4494/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4494/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương năm 2014 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB)
4512/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4512/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu
89/TTr-LĐTBXH
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Tờ trình 89/TTr-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2015 đối với cán bộ, công chức, viên chức
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162