tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/LĐTBXH-Đ
Ngày ban hành 14/02/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình di dân ra đảo
5009/LĐTBXH-CS
Ngày ban hành 18/11/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5009/LĐTBXH-CS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc kế hoạch triển khai tiếp sau khi tập huấn sổ lao động
4879/LĐTBXH
Ngày ban hành 11/11/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc thi hành Nghị định 176/CP
4579/CSTBLS
Ngày ban hành 27/10/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc trích lục hồ sơ thương binh liệt sỹ
437/LĐTBXH-CV
Ngày ban hành 14/10/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc tiếp nhận hồ sơ BHXH đối với lực lượng vũ trang
3883/LĐTBXH-TL
Ngày ban hành 19/09/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc xếp lương các chức danh cao cấp trong doanh nghiệp
3530/LĐTBXH-CV
Ngày ban hành 30/08/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc giải quyết chế độ đối với lao động trong các đơn vị giải thể
3404/CSTBLS
Ngày ban hành 21/08/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công
3392/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 20/08/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3392/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định hồ sơ để xét hưởng BHXH
3374/LĐTBXH-CV
Ngày ban hành 18/08/1994
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3374/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền tuất từ trần đối với thương binh hạng 1, 2, bệnh binh hạng 1, 2 chết
2624/LĐTBXH-PHCN
Ngày ban hành 25/07/1994
Hiệu lực Không xác định
Công văn hướng dẫn sử dụng giường điều trị
2840/CV-TBLS
Ngày ban hành 19/07/1994
Hiệu lực Không xác định
Công văn về việc cấp phương tiện sinh hoạt cần thiết cho thương binh 1/4, bệnh binh 1/3 về sống ở gia đình
2810/BHXH
Ngày ban hành 18/07/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2810/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ tử tuất
2642/BHXH
Ngày ban hành 05/07/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2642/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội khác
2199/CSLĐVL
Ngày ban hành 11/06/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc triển khai thực hiện cấp sổ lao động
20/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 10/06/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư giải thích hướng dẫn việc thực hiện điều chỉnh các đối tượng hưởng chính sách thương binh - liệt sỹ
2075/LĐTBXH-CV
Ngày ban hành 04/06/1994
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2075/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về thủ tục hồ sơ quản lý và chi trả bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang
1944/BQLCTQGXTVL
Ngày ban hành 27/05/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc thành lập và củng cố cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật
1070/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 01/04/1994
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc đẩy nhanh chương trình vay vốn giải quyết việc làm cho lao động từ Tiệp Khắc (cũ) trở về
01/TBXH-TT
Ngày ban hành 14/01/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện phụ cấp tiền học, tiền nhà đối với thương binh, bệnh binh các hạng hưởng trợ cấp hàng tháng tính theo tiền lương
95/TBLS-CV
Ngày ban hành 08/01/1994
Hiệu lực Không xác định
Công văn về công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ
4076/LĐTBXH-TL
Ngày ban hành 29/11/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4076/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ tiền lương cho công nhân xây dựng
3590/LĐTBXH-TL
Ngày ban hành 21/10/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc thực hiện Quyết định số 113/TTg của Thủ tướng Chính phủ
3168/LĐTBXH-CSLĐXH
Ngày ban hành 24/09/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc người lao động đã thôi việc hưởng trợ cấp một lần
2316/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 10/07/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2316/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư liên bộ số 03/TT-LB ngày 18/3/1993
2271/TBXH
Ngày ban hành 06/07/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc thực hiện Nghị định 27/CP
1864/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 08/06/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1864/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chương trình hỗ trợ cho lao động Việt Nam từ CHLB Đức trở về
18/LĐTBXH-TT
Ngày ban hành 02/06/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm
08-LĐTBXH/TT
Ngày ban hành 12/05/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 05-CP ngày 29-1-1993 về ngăn chặn, chống tệ nạn mại dâm và Nghị quyết 06-CP ngày 29-1-1993 về phòng chống, kiểm soát ma tuý
1236/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 29/04/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn hướng dẫn dự án dạy nghề cho lao động từ Cộng hoà liên bang Séc và Slovakia trở về
982/LĐTBXH-TBLS
Ngày ban hành 06/04/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc thông báo bổ sung đối tượng hưởng chính sách ưu tiên về ruộng đất
962/LĐTBXH
Ngày ban hành 03/04/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn về việc triển khai Thông tư liên bộ số 03/TT-LB ngày 18/3/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước
04-LĐTBXH/TT
Ngày ban hành 18/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04-LĐTBXH/TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động
18-TC/TCT
Ngày ban hành 12/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn xử lý tiền phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu
109-LĐTBXH/QĐ
Ngày ban hành 05/03/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
3503/LĐTBXH-CV
Ngày ban hành 24/11/1992
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc thực hiện chế độ trợ cấp mất sức lao động theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBTN ngày 01/03/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.
3012/LĐTBXH-TBLS
Ngày ban hành 19/10/1992
Hiệu lực Không xác định
Công văn về việc lập danh sách quản lý đối tượng chính sách
1979/LĐTBXH-CV
Ngày ban hành 11/07/1992
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc hướng dẫn xây dựng dự án nhỏ xin vay vốn giải quyết việc làm tại chỗ
1351
Ngày ban hành 22/05/1992
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc giám định thương tật đã xếp vĩnh viễn
11-LĐTBXH-TT
Ngày ban hành 04/11/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước
2778/KHTC
Ngày ban hành 25/10/1991
Hiệu lực Không xác định
Công văn về việc quân đội trả trợ cấp phục viên
9-LĐTBXH/TT
Ngày ban hành 03/10/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên và cán bộ giảng dạy về nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội
2829-LĐTBXH/TC
Ngày ban hành 02/10/1991
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc thực hiện Quyết định số 111 và Thông tư số 04 về một số chính sách trong việc sắp xếp biên chế
8-LĐTBXH/TT
Ngày ban hành 28/09/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương năm 1991 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước
6-LĐTBXH/TT
Ngày ban hành 12/09/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo viên và cán bộ giảng dạy
1943/LĐTBXH
Ngày ban hành 20/08/1990
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đi hợp tác lao động về nước
1153/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 14/05/1990
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc trả lương hưu, trợ cấp Thương binh, Bệnh binh đi nước ngoài.
5/LĐTBXH-TT
Ngày ban hành 24/04/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp mất sức lao động theo Quyết định số 60-HĐBT ngày 01-03-1990 của Hội đồng Bộ trưởng
02-LĐTBXH-TT
Ngày ban hành 19/01/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư về chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
40-LĐTBXH/QĐ
Ngày ban hành 01/02/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành bản danh mục số I các chức danh đầy đủ viên chức ngành Giáo dục (Kèm theo bản danh mục số I)
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162