tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3-LĐTBXH/TT
Ngày ban hành 30/01/1989
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan lao động - thương binh và xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp ở địa phương
21-LĐTBXH/TT
Ngày ban hành 06/12/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276-CT ngày 25-10-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng vè chế độ phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945
127/LĐTBXH-QĐ
Ngày ban hành 13/04/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 127/LĐTBXH-QĐ Về việc ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức ngành Du lịch
127-LĐTBXH/QĐ
Ngày ban hành 13/04/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức ngành Du lịch
4-LĐTBXH/TT
Ngày ban hành 30/03/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp một lần khi về hưu nghỉ việc vì mất sức lao động đối với cán bộ sang giúp Lào và Căm-pu-chia
61-LĐTBXH/QĐ
Ngày ban hành 03/03/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định ban hành bản danh mục số 2 các chức danh đầy đủ viên chức ngành Y tế
2-LĐTBXH/TT
Ngày ban hành 02/02/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn bổ sung điều kiện nghỉ hưu
1-LĐTBXH/TT
Ngày ban hành 09/01/1988
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lao động - tiền lương và xã hội
1/LB-TT
Ngày ban hành 30/03/1987
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 1/LB-TT Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và một số chế độ ưu đãi khác đối với công nhân, viên chức làm việc tại Lào và Căm-pu-chia
10-TBXH
Ngày ban hành 15/09/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219-CT ngày 1-9-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về bảo đảm chế độ nuôi dưỡng theo định lượng cho thương binh nặng, bệnh binh nặng
2/TBXH
Ngày ban hành 22/02/1982
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 2/TBXH Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 16-HĐBT ngày 08/02/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tinh giản biên chế hành chính
22/TBXH
Ngày ban hành 29/10/1980
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 22/TBXH Hướng dẫn thi hành khoản phụ cấp tạm thời cho người về hưu, về nghỉ việc vì mất sức lao động và thương binh có thương tật nặng
305/HT
Ngày ban hành 06/03/1978
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc tính thời gian công tác cho giáo viên vỡ lòng.
17/HT
Ngày ban hành 04/01/1978
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc tính thời gian công tác cho Cán bộ viên chức có thời gian giữ chức vụ Ban công an xã
1908/HT
Ngày ban hành 15/08/1973
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức Nhà nước
10/2012/TT-BLDTBXH
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
3283/LĐTBXH-NCC
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3283/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng
1176/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1176/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
17/2011/TT-BLDTBXH
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2011/TT-BLĐTBXH về Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội
943/LDTBXH-LDTL
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 943/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ làm việc trong thời gian bị cắt điện
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162