tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4408/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4408/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc chi trả trợ cấp thôi việc
4401/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4401/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo năm 2015
4397/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4397/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư (sửa đổi)
4373/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4373/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát nhu cầu kinh phí chi trả trợ cấp 1 lần chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014
4385/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4385/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
4370/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4370/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2014
4384/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4384/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp, kỹ sư cao cấp
4359/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4359/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết lao động dôi dư khi cổ phần hóa
1516/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1516/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động
4296/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4296/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số quy định của Bộ luật Lao động
4251/LĐTBXH-Ttr
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4251/LĐTBXH-Ttr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2015
4268/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4268/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ cho người lao động
4260/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4260/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động
4257/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4257/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chính sách lao động dôi dư
4235/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4235/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động
4240/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4240/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng đóng Bảo hiểm Xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước ban hành
4238/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4238/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tính trợ cấp mất việc làm
4213/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4213/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động
4221/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4221/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015
4214/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4214/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi
4215/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4215/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động
4216/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4216/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động
4199/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4199/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thanh, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động ở những nơi đông người
4179/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 06/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4179/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với viên chức quản lý
4163/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 05/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương
4145/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 04/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4145/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về trợ cấp thôi việc
4144/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 04/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4144/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về trợ cấp thôi việc cho người lao động
4142/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 04/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4142/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về trợ cấp thôi việc
1467/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1467/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc phê duyệt ban hành chương trình, giáo trình; định mức kinh tế - kỹ thuật 06 nghề và 03 ngoại ngữ để đào tạo người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài
4135/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4135/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/09/2010
4057/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4057/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động
4046/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4046/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ trợ cấp thôi việc
4045/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4045/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc
4056/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4056/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
4030/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4030/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp mất việc làm
3957/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3957/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
3923/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3923/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm
3930/LĐTBXH-TCDN
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3930/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật
3887/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3887/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định quỹ tiền lương của người lao động
1335/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1335/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề Việt - Đức Vĩnh Phúc thành trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc
3828/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3828/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán
1337/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1337/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
1327/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1327/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề số 19 - Bộ Quốc phòng
1328/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1328/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho phép thành lập trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trãi
1305/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1305/QĐ-BLĐTBXH năm 2014 đính chính Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
1304/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1304/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam
3694/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3694/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
3695/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3695/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
27/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 05/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
1261/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định về nội dung và mức chi tiêu của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162