tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1260/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3483/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3483/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động
3432/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3432/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động
3429/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 17/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3429/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thẩm định vị trí công việc được tuyển người lao động nước ngoài
1186/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 16/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1186/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc phòng
1150/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ
3053/LĐTBXH-NCC
Ngày ban hành 21/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3053/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
1046/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1046/QĐ-BLĐTBXH năm 2014 đính chính Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2928/LĐTBXH-BVCSTE
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2928/LĐTBXH-BVCSTE 2014 thực hiện 34/2014/QĐ-TTg
18/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị điện; Nguội chế tạo; Nguội sửa chữa máy công cụ; Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; Rèn, dập; Vẽ và thiết kế trên máy tính; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Thiết kế thời trang; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas
1012/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH năm 2014 hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
2881/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2881/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chăm sóc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt
2825/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 06/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2825/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động
2740/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2740/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đối với viên chức quản lý
2681/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2681/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận người lao động
2685/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2685/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền thưởng đối với viên chức quản lý giai đoạn 2010 - 2012
2576/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2576/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định chênh lệch trả thưởng đối với công ty xổ số
866/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 866/QĐ-LĐTBXH năm 2014 Thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2429/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2429/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nâng bậc lương, nâng ngạch lương
2430/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2430/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nâng bậc lương, nâng ngạch lương
2432/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2432/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về trợ cấp thôi việc
2431/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2431/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương cho người lao động tham gia đào tạo vào ngày nghỉ hằng tuần
2433/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2433/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu
2401/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 08/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2401/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động
2277/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2277/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015 (Vốn sự nghiệp)
2083/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2083/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường điều tra, khảo sát tuyển dụng bà mẹ, bà dì và đón thêm trẻ vào các Làng trẻ em SOS
689/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 689/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công nhận kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề đối với 35 cơ sở dạy nghề đã kiểm định năm 2013
647/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 05/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 647/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
1798/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1798/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc
1793/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1793/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc
1683/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 21/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1683/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ đối với người nhận nuôi con nuôi
520/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 520/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
521/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 521/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
515/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 28/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 515/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003
1311/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1311/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư
454/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 454/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2014
1193/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1193/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
1023/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 03/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1023/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa
730/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 13/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 730/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2014
270/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 270/QĐ-LĐTBXH năm 2014 về chuẩn trang thiết bị phục vụ nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc Dự án 1, Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
07/2014/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 06/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2014/TT-BLĐTBXH Ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
505/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 505/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng quy định về xử lý kỷ luật sa thải
01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao : Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
80/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 80/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2014
51/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 13/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động
5251/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5251/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giảm mức chi phí đối với người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan
5194/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5194/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc
213/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020
5083/TB-BLĐTBXH
Ngày ban hành 23/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 5083/TB-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp nghỉ lễ năm 2014
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162