tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1845/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1845/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 - 2020
4648/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 11/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4648/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc
4525/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 04/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4525/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2011
4524/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 04/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng mức lương tối thiểu
4345/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 22/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4345/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
1619/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 12/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1619/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 09/08/2012 của Chính phủ
4038/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 05/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4038/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thí điểm đưa lao động trở lại làm việc tại Libya
1511/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 29/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1511/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật lao động
1507/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 26/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1507/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
3890/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 24/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3890/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra diện rộng về dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2012
1477/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 22/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1477/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường ngoài công lập, trường thuộc doanh nghiệp Nhà nước được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020
3839/LĐTBXH-PCTNXH
Ngày ban hành 22/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3839/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng Hội nghị tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả về cai nghiện tại cộng đồng và gia đình
1450/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 18/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1450/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Gia Lai
1458/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 18/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1458/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề số 2 - Bộ Quốc phòng
1415/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 11/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1415/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quản lý Dự án " Nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thiết lập hệ thống đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc
3700/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 10/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3700/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995
3695/LĐTBX-LĐTL
Ngày ban hành 10/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3695/LĐTBX-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả phụ cấp, thù lao người đại diện phần vốn Nhà nước
3655/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 08/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3655/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng
3562/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 03/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3562/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng tiền lương tối thiểu
1364/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 02/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1364/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 - 2020
3283/LĐTBXH-NCC
Ngày ban hành 17/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3283/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng
149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL
Ngày ban hành 12/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 32/2011/QĐ-TTg
3158/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 07/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3158/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc
3158/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 07/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3158/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc
3108/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 04/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3108/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chính sách lao động dôi dư
1176/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1176/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
1177/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1177/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn Quảng Ninh
1131/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1131/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Sơn La
1133/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1133/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Lao động - Xã hội Hải Phòng
2878/TB-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2878/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình lao động 6 tháng đầu năm 2012
2836/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 15/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2836/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng kết đánh giá thi hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
64/BC-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 64/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai các chương trình giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2012
2775/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2775/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ, chính sách đặc thù đối với công nhân hầm lò
2774/LĐTBXH-TCDN
Ngày ban hành 10/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2774/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề" năm 2012
2775/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2775/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ, chính sách đặc thù đối với công nhân hầm lò
2750/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 09/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2750/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc lấy ý kiến phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2013 trong các loại hình doanh nghiệp
2761/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 09/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2761/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2717/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 08/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2717/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2016
1008/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 08/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu Bảo trợ xã hội"
1008/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 08/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1008/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu Bảo trợ xã hội
990/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 06/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 990/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 - 2020
990/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 06/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 990/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011 - 2020
2627/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 02/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2627/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh chức danh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
2627/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 02/08/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2627/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh chức danh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
2539/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn số 2539/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp lương viên chức quản lý đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty .
939/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 939/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ lao đông thương binh và xã hội
2533/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2533/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh chức danh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
2426/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 18/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2426/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp lương và nâng bậc lương đối với người lao động
2427/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 18/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2427/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký thang lương, bảng lương
2388/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 17/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2388/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162