tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2337/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 12/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2337/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ngăn ngừa tình trạng bỏ trốn của người lao động Việt Nam ở Hàn Quốc và chấn chỉnh công tác đào tạo tiếng Hàn tại các địa phương
2335/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 12/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2335/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ lao động dôi dư
865/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 12/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 865/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
852/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 06/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 852/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2251/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 05/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2251/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ lao động đôi dư
2250/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 05/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2250/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ lao động dôi dư
2238/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 04/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2238/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội
2160/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 27/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2160/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ 27/07/2012
2174/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 27/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động
2113/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 25/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2113/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động
2087/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 22/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2087/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương theo hạng
2086/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 22/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2086/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký thang lương, bảng lương
2042/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 19/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc
745/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015
1964/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 14/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1964/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về phát triển nhân lực Việt Nam
1914/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 12/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1914/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng kỷ luật lao động
1823/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 05/06/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2011 và năm 2012
1820/LĐTBXH-TTr
Ngày ban hành 05/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1820/LĐTBXH-TTr của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh công tác an toàn lao động
673/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 31/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 673/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
1725/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 29/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1725/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến tham khảo xét đề nghị danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012
1693/LĐTBXH-BVCSTE
Ngày ban hành 28/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1693/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bố trí cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
1692/LĐTBXH-BVCSTE
Ngày ban hành 28/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1692/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bố trí ngân sách địa phương thực hiện Quyết định 267/QĐ-TTg
1709/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 28/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1709/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh chức danh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
1675/LĐTBXH-PCTNXH
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1675/LĐTBXH-PCTNXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phân nhóm lại tỉnh, thành phố trong công tác xây dựng xã, phường lành mạnh
1666/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1666/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07
1685/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1685/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2012 trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
627/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 24/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ 12 năm 2012
1600/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 22/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1600/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng công ty cổ phần
1603/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 22/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1603/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động
1574/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 21/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1574/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc người lao động
1507/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 15/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1507/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương doanh nghiệp hạng I
584/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 15/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 584/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội
1506/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 15/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1506/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương doanh nghiệp hạng I
587/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 15/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 587/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ven biển và hải đảo giai đoạn 2012 - 2015
1509/LDTBXH-KHTC
Ngày ban hành 15/05/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1509/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đấu thầu mua sắm thuốc, tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị
1509/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 15/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1509/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đấu thầu mua sắm thuốc, tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị
1491/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 14/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1491/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo
579/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 14/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 579/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
1469/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 11/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1469/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động bị mất việc làm
1427/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 08/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1427/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp hạng I đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
1412/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 07/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1412/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013
1412/LDTBXH-TCCB
Ngày ban hành 07/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1412/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013
1339/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 02/05/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1339/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ bù
1310/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 27/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1310/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nhập dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh Người có công trên hệ thống trung tâm quản lý Ngân sách - Kho bạc
1307/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 27/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2012
1071/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1071/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương làm thêm giờ
1072/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 11/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1072/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động
1053/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1053/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổng kết Đề án 31
1061/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1061/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng chỉ số điều chỉnh tiền lương
1058/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1058/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp chấn chỉnh công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162