tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1061/LDTBXH-LDTL
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1061/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng chỉ số điều chỉnh tiền lương
1053/LDTBXH-PC
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1053/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổng kết Đề án 31
1057/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 10/04/2012
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1057/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ký xác nhận "Bản cam kết" cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan
438/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 438/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
1037/KH-LDTBXH
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 1037/KH-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2012)
1037/KH-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 1037/KH-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2012)
437/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 437/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
1040/LĐTBXH-NCC
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1040/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
964/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 964/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Đề án Dạy nghề cho lao động nông thôn
395/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 395/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới
: 900/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng mức lương tối thiểu
888/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 888/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động khi thôi việc
900/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 900/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng mức lương tối thiểu
896/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 29/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 896/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm đối với người lao động
375/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 375/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011
886/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 28/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 886/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ lao động dôi dư
377/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 377/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban điều hành đề án và phê duyệt Kế hoạch thực hiện tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền pháp luật cho người lao động, sử dụng người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2012"
43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 14/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp
672/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 12/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 672/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ cho người lao động khi công ty phá sản
656/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 12/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 656/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động
598/LĐTBXH-TCDN
Ngày ban hành 06/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 598/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề
581/LĐTBXH-BVCSTE
Ngày ban hành 05/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 581/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012
252/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 02/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 252/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2012
563/LĐTBXH-TCDN
Ngày ban hành 02/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 563/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng kinh phí các Dự án dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề
224/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 27/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 224/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2012
459/LĐTBXH-BVCSTE
Ngày ban hành 22/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 459/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012
341/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 15/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 341/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh công tác đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan
300/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 10/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng và xếp lương đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa
303/TB-BLĐTBXH
Ngày ban hành 10/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 303/TB-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động năm 2011
247/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 04/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 247/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng thang lương, bảng lương
236/LĐTBXH-TCDN
Ngày ban hành 03/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 236/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc chuẩn bị thi tay nghề quốc gia năm 2012
207/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 30/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 207/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc áp dụng mức lương tối thiểu để xây dựng đơn giá tiền lương và xếp hạng doanh nghiệp
189/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 20/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 189/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với người lao động trong doanh nghiệp thuộc tập đoàn VINASHIN
10/2012/TTLT-BTC- BLĐTBXH
Ngày ban hành 19/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BTC- BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH
Ngày ban hành 19/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH của BGD, BTC, BLDTBX về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người
142/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 17/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 142/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
43/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT
Ngày ban hành 31/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT của BLTBXH, Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
4713/TB-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 4713/TB-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp Tết Âm lịch năm 2012
4547/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 21/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4547/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương của chuyên gia tư vấn trong nước
4548/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 21/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4548/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ đối với người lao động khi bán doanh nghiệp
4529/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 20/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4529/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết năm 2012
4465/LĐTBXH-NCC
Ngày ban hành 15/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4465/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chăm lo đời sống cho đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2012
181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 15/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động TBXH về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015
1582/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 02/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1582/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành một số chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
4194/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4194/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương kỹ sư cao cấp
4205/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 29/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4205/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa
35/2011/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 35/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
61/TTr-LĐTBXH
Ngày ban hành 25/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Tờ trình 61/TTr-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ, tết năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức
4171/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 25/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4171/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ thù lao đối với thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
4043/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 18/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4043/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162