Văn bản luật tổ chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
988/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 988/LĐTBXH-KHTC thông báo thực hiện văn bản mới ban hành 2017
961/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 961/LĐTBXH-PC nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử 2017
955/LĐTBXH-VPQGGN
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN dự toán ngân sách trung ương chương trình giảm nghèo bền vững 2016 2020
941/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 941/LĐTBXH-TCCB tham gia lớp Bồi dưỡng ngành khoa học công nghệ năm 2017
915/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 915/LĐTBXH-QLLĐNN phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản 2017
917/LĐTBXH-BĐG
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 917/LĐTBXH-BĐG công tác bình đẳng giới năm 2017
07/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
293/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 293/QĐ-LĐTBXH chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016 2020 2017
06/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH tuyển dụng sử dụng bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
818/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 818/LĐTBXH-TCCB báo cáo rà soát đối chiếu dữ liệu phần mềm 2017
781/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 781/LĐTBXH-TCCB tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc đơn vị sự nghiệp 2017
261/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 261/QĐ-LĐTBXH thu hồi Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 2017
05/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy chế tuyển sinh xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng
03/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ban hành chương trình thẩm định giáo trình trình độ trung cấp cao đẳng
202/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 202/QĐ-LĐTBXH giải quyết hành chính Giấy chứng nhận kiểm định an toàn lao động 2017
198/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 198/QĐ-LĐTBXH tổ chức Hội nghị giao ban tham gia Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2017
197/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 197/QĐ-LĐTBXH tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án Tổ chức Free Wheelchair Mission 2017
127/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 127/QĐ-LĐTBXH tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam làm việc nước ngoài 2017
01/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp người làm công tác xã hội
54/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/QĐ-LĐTBXH Chương trình công tác lĩnh vực lao động người có công xã hội 2017
4825/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 01/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4825/LĐTBXH-PC xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 2016
4755/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4755/LĐTBXH-TCCB đánh giá phân loại công viên chức người lao động 2016
1615/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH trợ giúp xã hội phục hồi chức năng người tâm thần rối nhiễu tâm trí 2016 2020
4699/TB-LĐTBXH
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 4699/TB-LĐTBXH nghỉ Tết Âm lịch cán bộ công viên chức người lao động 2016
4616/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 17/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4616/LĐTBXH-TCCB thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 2016
4604/LĐTBXH-VPQGGN
Ngày ban hành 17/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4604/LĐTBXH-VPQGGN rà soát đánh giá huyện nghèo 2016
4574/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 16/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4574/LĐTBXH-PC đăng ký Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 2016
4556/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4556/LĐTBXH-TCCB chuẩn bị tài liệu lớp tập huấn nghiệp vụ Lao động Thương binh Xã hội 2016
4467/LĐTBXH-VPQGGN
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4467/LĐTBXH-VPQGGN báo cáo phân loại kết quả điều tra hộ nghèo hộ cận nghèo 2015 2016
4453/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4453/LĐTBXH-TCCB thực hiện kê khai tài sản thu nhập 2016
1534/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1534/QĐ-LĐTBXH Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 2016 2030
4455/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4455/LĐTBXH-QLLĐNN phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản 2016
4451/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4451/LĐTBXH-KHTC thông báo thực hiện văn bản mới ban hành 2016
4401/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 4401/LĐTBXH-ATLĐ tháng hành động an toàn vệ sinh lao động lần 1 2017 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Quần áo bảo hộ quần áo chống nhiệt và lửa 2016
4344/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4344/LĐTBXH-TCCB triệu tập lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cán bộ 2016
4343/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4343/LĐTBXH-TCCB triệu tập học viên tham gia lớp học tiếng Anh 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 29/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Sổ lĩnh tiền trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 2016
4240/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4240/LĐTBXH-VL rà soát thực hiện báo cáo quản lý hoạt động dịch vụ việc làm 2016
4237/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4237/LĐTBXH-KHTC cập nhật tình hình kết quả 10 tháng ước thực hiện cả năm 2016
4253/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4253/LĐTBXH-KHTC báo cáo trực tuyến theo quy định tại thông tư 13/2016/TT-BKHĐT 2016
32/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động lương thưởng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
30/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BLĐTBXH phụ cấp độc hại nguy hiểm cán bộ công viên chức nghĩa trang liệt sĩ
31/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động lương thù lao thưởng công ty Nhà nước chứng khoán
4141/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4141/LĐTBXH-VP khen thưởng tổng kết 2016
4125/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4125/LĐTBXH-QLLĐNN gia hạn tiếp nhận đăng ký tiếng Hàn ngư nghiệp người lao động 2016
4128/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4128/LĐTBXH-TCCB chương trình học bổng Irish Aid 2016
4120/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4120/LĐTBXH-LĐTL rà soát đánh giá hòa giải viên trọng tài lao động 2016
1407/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH thực hiện 24/CT-TTg dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội 2016
1392/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1392/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162