tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ ngoại giao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 02/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn tặng thưởng Huân chương Hữu nghị Huy chương Hữu nghị 2016
47/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 47/2016/TB-LPQT chấm dứt hiệu lực Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư Việt Nam Inđônêsia
04/2016/TT-BNG
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BNG thủ tục cấp thị thực gia hạn tạm trú cấp thẻ tạm trú người nước ngoài tại Việt Nam
21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG thỏa thuận chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ
33/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 33/2016/TB-LPQT chấm dứt hiệu lực Thỏa thuận hợp tác nuôi con nuôi giữa Việt Nam Ca na đa
642/BNG-HVNG
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 642/BNG-HVNG bồi dưỡng kiến thức kỹ năng công viên chức hội nhập quốc tế 2016
03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH bảo vệ trẻ em làm con nuôi nước ngoài
06/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 06/2016/TB-LPQT hiệu lực công ước của liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế
01/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 01/2016/TB-LPQT hiệu lực Công ước Tổ chức thủy đạc quốc tế
59/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 59/2015/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Đại Hàn Dân Quốc
02/2016/TB-LPQT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 01/2016/TB-LPQT hiệu lực Công thư trao đổi Việt Nam Trung Hoa quy hoạch tuyến đường sắt
55/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 55/2015/TB-LPQT biên bản thỏa thuận Việt Nam Cămpuchia hợp tác kinh tế văn hóa khoa học
45/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 22/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 44/2015/TB-LPQT hiệu lực công ước quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động tàu bay
44/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 22/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 44/2015/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ sáu dịch vụ vận tải hàng không
42/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 31/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 42/2015/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định Thương mại dịch vụ Hiệp hội Đông Nam Á Ấn Độ
32/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 32/2015/TB-LPQT hiệu lực của Bản ghi nhớ Việt Nam Thái Lan về hợp tác lao động
31/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 31/2015/TB-LPQT hiệu lực Tuyên bố cuộc họp nội các chung Việt Nam Thái Lan lần thứ 3
33/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 33/2015/TB-LPQT về hiệu lực Thỏa thuận phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam Thái Lan
25/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 25/2015/TB-LPQT về điều ước quốc tế có hiệu lực do Bộ Ngoại giao ban hành
20/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 25/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 20/2015/TB-LPQT Bản ghi nhớ dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số hai khuôn khổ ASEAN
1182/BNG-LT
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1182/BNG-LT 2015 chính sách thuế khi chuyển nhượng xe ô tô của Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam
851/QĐ-BNG
Ngày ban hành 08/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 851/QĐ-BNG 2015 ủy quyền nhận hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự trả kết quả tại Hà Giang
15/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 15/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Tuyên bố về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Ô-xtơ-rây-li-a
13/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 13/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư thứ hai của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
12/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 12/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ
11/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 20/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 11/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định, Nghị định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Căm-pu-chia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư
10/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 13/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 10/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thư trao đổi sửa đổi lần 1 Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Sỹ về Dự án "Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2"
07/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 12/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 07/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Convention against Torture and Other cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
08/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 12/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 08/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước về quyền của người khuyết tật (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
378/BNG-LPQT
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 378/BNG-LPQT 2015 rà soát văn bản pháp luật về đối ngoại triển khai thi hành Hiến pháp 2013
06/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 06/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ trụ vào mục đích hòa bình giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga
05/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực của Phụ lục III, IV và V của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973, được sửa đổi bởi Nghị định thư năm 1978 do Bộ Ngoại giao ban hành
04/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực của Nghị định thư năm 1997 sửa đổi Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973, được sửa đổi bởi Nghị định thư năm 1978 do Bộ Ngoại giao ban hành
326/BNG-LPQT
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 326/BNG-LPQT 2015 góp ý Hiệp định hỗ trợ hành chính lẫn nhau Hải quan Việt Nam A-déc-bai-gian
01/2014/TT-BNG
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2014/TT-BNG của Bộ Ngoại giao : Quy định bãi bỏ Thông tư số 2461/2001/TT-BNG ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài;
01/2015/TT-BNG
Ngày ban hành 20/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2015/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc quy định bãi bỏ Thông tư 2461/2001/TT-BNG ngày 05/10/2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định 114/2001/QĐ-TTg ngày 31/07/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài;
03/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 03/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tài chính Dự án “Nâng cao năng lực và tính hiệu quả cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật của Cục” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
01/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 01/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tài chính "Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế giai đoạn II: Hướng tới Công bằng và Chất lượng của dịch vụ y tế" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu"
02/2015/TB-LPQT
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 02/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về Hợp tác tài chính và về các hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ ngân sách "Quỹ Năng lượng và Khí hậu 2013 - 2014"
31/QĐ-BNG
Ngày ban hành 07/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31/12/2013
92/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 92/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu cho dự án “Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế giai đoạn II: Hướng tới công bằng và chất lượng của dịch vụ y tế”
85/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 85/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam lần thứ 8
87/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 87/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hung-ga-ri về hợp tác trong lĩnh vực quản lý nước
84/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 84/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gian về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản
83/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 83/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận đóng góp giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa cho Dự án “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh”
86/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 86/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ
90/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 90/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ cho Dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực”
89/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 89/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) về thành lập và hoạt động của Văn phòng quốc gia của IRRI tại Việt Nam
82/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 82/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa về Dự án “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh
81/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 81/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức về Hợp tác kỹ thuật 2013
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162