tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ ngoại giao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3750/QĐ-BNG
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3750/QĐ-BNG năm 2014 ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
80/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 80/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước quốc tế về An toàn công-te-nơ
79/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 79/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về Hợp tác tài chính và về các hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ ngân sách Quỹ năng lượng và khí hậu 2012
3891/BNG-VP
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3891/BNG-VP 2014 Đại sứ quán ta tại Li-bi tạm thời đóng cửa
74/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 74/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xây-sen
05/VBHN-BNG
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNG năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 157/2005/NĐ-CP về chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành
72/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 72/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật
73/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 73/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ Hợp tác ASEAN về Xúc tiến Thương mại nông lâm sản
3530/BNG-LPQT
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3530/BNG-LPQT 2014 tự kiểm tra lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước
66/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 66/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động
67/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 67/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước về Quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động về các vấn đề đặc thù đối với trang thiết bị tàu bay
62a/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 62a/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước về Giao thông Đường bộ
61/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 61/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước về Biển đảo và Tín hiệu đường bộ
57/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 57/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định Hợp tác kinh tế và thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-ma
62/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 62/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước về Giao thông Đường bộ
58/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 58/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo I-ran
81/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 81/2014/TB-LP về ngày có hiệu lực của Hiệp định hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức
55/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực của Công ước về Luật sử dụng nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy do Bộ Ngoại giao ban hành
54/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 54/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản viện trợ 500 triệu Yên tài khóa 2014 nhằm đảm bảo an toàn hàng hải
75/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo hiệu lực của Bản ghi nhớ về thành lập Hiệp hội Đường sắt Mê Công mở rộng
51/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 51/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Biên bản kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Liên Chính phủ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Mô-dăm-bích về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ
47/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 47/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ về Hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Ma-lay-xi-a
48/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 48/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng
49/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 49/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận viện trợ đối với Dự án "Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản
45/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 45/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công hàm trao đổi về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực
50/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 50/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước 187 về khung chính sách thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động (2006)
44/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 44/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Biên bản kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp liên chính phủ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Xu-đăng
42/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 42/2014/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Nước chủ nhà giữa Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực
43/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 43/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Biên bản kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật
42/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 42/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định Nước chủ nhà giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Trọng tài thường trực
40/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 40/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia nhằm loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán
39/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 39/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực
41/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 24/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 41/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định Gỗ nhiệt đới quốc tế (International Tropical Timber Agreement) do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển bảo trợ
2089/BNG-TTRA
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2089/BNG-TTra năm 2014 đề nghị thành lập thanh tra sở Ngoại vụ
37/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 37/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao công hàm trao đổi về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đối với Tập đoàn Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản
38/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 38/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ
36/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 36/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ
34/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 34/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp
35/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 35/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định khung về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đa dân tộc Bô-li-vi-a
33/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 05/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 33/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ê-xtô-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao
27/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 27/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ về Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho khu vực tài chính Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016
28/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 28/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau
32/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 32/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Niu Di-lân về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
31/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 31/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ôt-xtrây-li-a về khuôn khổ hợp tác Ôt-xtrây-li-a - Mekong NGO
30/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 30/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Bru-nây Đa-rút-xa-lam về hợp tác giáo dục
17/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 17/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê
09/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 09/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia
15/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 15/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về việc xây dựng cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu và Nghị định thư về đơn giản hóa thủ tục xuất, nhập cho nhân viên, phương tiện giao thông, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng tại cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
453/BNG-LS
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 453/BNG-LS năm 2014 hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp Việt Nam Trung Quốc
11/2014/TB-LPQT
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 11/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin (International Convention against the Taking of Hostages) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 17/12/1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15/12/1997
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162