tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ ngoại giao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao : Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
232/VBHN-BNG
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 232/VBHN-BNG năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành
60/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 60/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma Rốc
56/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 56/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về đào tạo công dân Việt Nam tại các cơ sở giáo dục đại học quốc gia liên bang của Liên bang Nga
57/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 57/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận Hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a
53/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 05/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 53/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xéc-bi-a về tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
3088/QĐ-BNG
Ngày ban hành 28/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3088/QĐ-BNG năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ngoại vụ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
171/CĐ-BNG-CM
Ngày ban hành 24/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 171/CĐ-BNG-CM năm 2013 giảm quy mô đợt hoạt động chung tìm kiếm MIA lần thứ 113 do Bộ Ngoại giao điện
51/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 22/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 51/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức
50/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 22/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 50/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma"
167/CĐ-BNG-CM
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 167/CĐ-BNG-CM năm 2013 tạm dừng triển khai công tác chuẩn bị cho đợt hoạt động chung tìm kiếm MIA lần thứ 113 (20/10 - 06/11/2013) do Bộ Ngoại giao điện
52/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 52/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pê-ru về hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)"
49/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 49/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Chương trình hành động giai đoạn 2014-2018 về quan hệ đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a"
3826/BNG-LS
Ngày ban hành 02/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3826/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc phối hợp thực hiện Thông tư 92/2013/TT-BTC về quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
47/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 01/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 47/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định về các trung tâm văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp"
46/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 26/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 46/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về các thủ tục và điều khoản chung, các thể chế cấp vốn cho dự án sử dụng Công cụ tài chính Doanh nghiệp Danida dành cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
44/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 12/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 44/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định sửa đổi Hiệp định Vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
45/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 12/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 45/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút
41/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 14/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 41/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Chương trình hành động Việt Nam - Niu Di-lân giai đoạn 2013 -2016
42/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 14/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 42/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ
2840/BC-BNG-LPQT
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 2840/BC-BNG-LPQT tình hình ký kết, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hợp đồng quốc tế nhân dịp chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao trong 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Ngoại giao ban hành
39/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 39/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Biên bản Thỏa thuận Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Việt Nam-Ấn Độ
38/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 38/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định vay vốn giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (do Bộ Tài chính đại diện) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cho Dự án "Nhà máy điện gió Phú Lạc - Giai đoạn 1"
37/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 19/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 37/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi
2585/BNG-UBBG
Ngày ban hành 11/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2585/BNG-UBBG của Bộ Ngoại giao về việc phổ biến đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam
35/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 35/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về thiết kế, xây dựng và vận hành Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh
34/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 04/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 34/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác hàng hóa nông sản
02/2013/TT-BNG
Ngày ban hành 25/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2013/TT-BNG của Bộ Ngoại giao : Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực
2327/BC-BNG-CÂu
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 2327/BC-BNG-CÂu năm 2013 về tham dự Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 9 tại thành phố Bre-xtơ, Pháp (09-12/06/2013) do Bộ Ngoại giao ban hành
33/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 33/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định gữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về vận chuyển hàng không
1506/QĐ-BNG
Ngày ban hành 17/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1506/QĐ-BNG năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Ngoại giao đến năm 2015
32/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 32/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về việc công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa Bê-la-rút và công dân nước Cộng hòa Bê-la-rút làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
31/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 04/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 31/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ về Chương trình "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thông xúc tiến thương mại địa phương"
1810/BNG-LS
Ngày ban hành 20/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1810/BNG-LS 2013 đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ
28/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 13/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 28/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) về thành lập Trung tâm học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam
1668/BNG-TCQT
Ngày ban hành 09/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1668/BNG-TCQT miễn thuế hàng hóa theo Hiệp định Hoạt động của MRC
01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 08/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ-Bộ Ngoại giao : Hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
27/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 07/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 27/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en
26/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 06/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 26/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-ra-ma
25/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 25/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định hợp tác du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a
24/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 24/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của quy chế Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế
23/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 21/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 23/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước Cô-oét về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ
21/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 17/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 21/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các ước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Cam-pu-chia về Vận tải đường bộ
22/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 22/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ác-mê-nia về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ
18/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 22/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 18/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tuy-ni-di về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
17/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 13/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 17/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xéc-bi-a về cùng công nhận Quy chế thị trường
15/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 04/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 15/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xây-sen về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật
13/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 12/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 13/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của thỏa thuận hợp tác về đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ
11/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 10/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 11/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về Dự án CASA I-ta-li-a (Ngôi nhà I-ta-li-a)
08/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 31/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 08/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ca-na-da về dự án Tăng cường năng lực thanh tra, giám sát ngân hàng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162