tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ ngoại giao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
379/TTr-BNG-UBBG
Ngày ban hành 30/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Tờ trình 379/TTr-BNG-UBBG năm 2013 đề nghị mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm thuộc tỉnh Lạng Sơn do Bộ Ngoại giao ban hành
05/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 05/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Singapore về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
04/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 04/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan-ca
188/BNG-LS
Ngày ban hành 15/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 188/BNG-LS sử dụng quản lý hộ chiếu ngoại giao công vụ
3583/QĐ-BNG
Ngày ban hành 17/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3583/QĐ-BNG năm 2012 ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại địa phương do Bộ Ngoại giao ban hành
06/2012/TT-BNG
Ngày ban hành 10/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao : Về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
51/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 01/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 51/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao
50/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 27/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 50/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về hợp tác phát triển liên quan đến hỗ trợ nghiên cứu khối doanh nghiệp giai đoạn cuối (2013 - 2014)
49/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 26/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 49/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về hợp tác phát triển về chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam 2013 - 2015
48/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 25/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 48/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Băng-la-đéc về việc gia hạn Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Băng-la-đéc về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, ký tại Đắc-ca ngày 22/03/2004
05/2012/TT-BNG
Ngày ban hành 12/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
2480/QĐ-BNG
Ngày ban hành 18/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2480/QĐ-BNG năm 2012 công bố thủ tục đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và tại Bộ Ngoại giao
04/2012/TT-BNG
Ngày ban hành 06/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao : Hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc
45/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 25/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 45/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
36/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 30/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 36/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
35/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 29/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 35/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
34/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 16/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 34/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân
33/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 16/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 33/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân
30/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 30/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định bổ sung về giáo dục trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la
1562/QĐ-BNG
Ngày ban hành 15/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1562/QĐ-BNG năm 2012 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Ngoại giao
19/2013/TB-LPQT
Ngày ban hành 08/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 19/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ác-mê-nia về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ
28/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 28/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Di-lân"
27/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 27/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về tăng cường hợp tác du lịch"
25/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 25/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác hải quan"
26/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 26/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tổ chức Thú y thế giới (OIE)"
24/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 01/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 24/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
20/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 26/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 20/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về hợp tác phát triển phát thải thấp"
19/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 25/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 19/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc sửa đổi Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Nghị định thư giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã
01/2012/TT-BNG
Ngày ban hành 20/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
18/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 16/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 18/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Tuyên bố chung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Đan Mạch về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh"
17/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 16/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 17/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga.
16/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 09/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 16/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật"
15/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 01/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 15/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Estonia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư...
14/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 01/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 14/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a...
13/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 13/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a ...
11/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 23/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 11/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định củng cố Đề án tăng cường giảng dạy tiếng Pháp tại Đông Nam Á (VALOFRASE)"
09/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 16/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 09/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Lào
08/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 14/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 08/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Bra-xin"
07/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 09/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 07/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản
06/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 08/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 06/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ru-ma-ni về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng"
05/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 04/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 05/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về Hợp tác phát triển Chương trình quản trị công và cải cách hành chính 2012 - 2015"
04/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 03/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 04/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của: "Công ước về giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình"
02/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 20/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 02/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a
03/2012/TB-LPQT
Ngày ban hành 20/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 03/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của " Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch
136/BNG-LS
Ngày ban hành 17/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 136/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc thông báo mới về thủ tục nhập cảnh của Hàn Quốc
81/2011/TB-LPQT
Ngày ban hành 31/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 81/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc Chính Phủ Nhật Bản cung cấp khoản ODA vốn vay giá trị mười tỷ Yên (10.000.000.000 Yên) dành cho Chính phủ Việt Nam thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu"
74/2011/TB-LPQT
Ngày ban hành 14/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 74/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Văn bản bổ sung số 1 cho Nghị định thư hợp tác tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en"
69/2011/TB-LPQT
Ngày ban hành 02/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 69/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực
04/2011/TT-BNG
Ngày ban hành 29/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2011/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao
65/2011/TB-LPQT
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 65/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế"
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162