tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ ngoại giao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2425/BNG-LS
Ngày ban hành 30/06/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2425/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc cần thị thực khi vào Ma Cao và đặt lịch hẹn phỏng vấn sớm khi xin thị thực Mỹ
09/2010/TB-LPQT
Ngày ban hành 29/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 09/2010/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
08/2010/TB-LPQT
Ngày ban hành 14/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 08/2010/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
2103/BNG-LS
Ngày ban hành 11/06/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2103/BNG-LS lệ phí mới xét cấp thị thực Hoa Kỳ
07/2010/TB-LPQT
Ngày ban hành 02/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 07/2010/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
06/2010/TB-LPQT
Ngày ban hành 20/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 06/2010/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
05/2010/TB-LPQT
Ngày ban hành 17/05/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 05/2010/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Thỏa thuận khung ASEAN về công nhận lẫn nhau đối với các dịch vụ kế toán và kiểm toán"
04/2010/TB-LPQT
Ngày ban hành 28/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 04/2010/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Bản ghi nhớ ASEAN về hợp tác liên quan đến thương vong trong lĩnh vực hàng hải và các cuộc điều tra về an toàn trong sự cố hàng hải"
01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 27/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Nội vụ-Bộ Ngoại giao-Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
1435/BNG-LS
Ngày ban hành 22/04/2010
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1435/BNG-LS dịch vụ trực tuyến cấp hộ chiếu ngoại giao công vụ
03/2010/TB-LPQT
Ngày ban hành 12/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 03/2010/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Bản ghi nhớ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực vấn đề an ninh phi truyền thống"
02/2010/TB-LPQT
Ngày ban hành 12/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 02/2010/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác liên quan đến tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và đánh giá tính phù hợp"
4149/BNG-VHĐN-UNESCO
Ngày ban hành 13/11/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4149/BNG-VHDN-UNESCO Nghị quyết tham gia kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long
09/2009/TB-LPQT
Ngày ban hành 02/11/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 08/2009/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
08/2009/TB-LPQT
Ngày ban hành 28/10/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 08/2009/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
07/2009/TB-LPQT
Ngày ban hành 24/09/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 07/2009/TB-LPQT về ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
2728/QĐ-BNG
Ngày ban hành 12/08/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2728/QĐ-BNG năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
03/2009/TT-BNG
Ngày ban hành 09/07/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2009/TT-BNG
06/2009/TB-LPQT
Ngày ban hành 29/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 06/2009/TB-LPQT về việc ngày Điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
03/2009/TB-LPQT
Ngày ban hành 29/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 03/2009/TB-LPQT về việc ngày Điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
05/2009/TB-LPQT
Ngày ban hành 29/06/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 05/2009/TB-LPQT về ngày Điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
02/2009/TTLT-BNG-BNV
Ngày ban hành 27/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Ngoại giao : HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NGOẠI VỤ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
01/2009/TT-BNG
Ngày ban hành 22/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2009/TT-BNG
03/2009/TB-LPQT
Ngày ban hành 21/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 03/2009/TB-LPQT về chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế hai bên do Bộ Ngoại giao ban hành
02/2009/TB-LPQT
Ngày ban hành 18/05/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 02/2009/TB-LPQT về chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế hai bên do Bộ Ngoại giao ban hành
02/2009/TB/LPQT
Ngày ban hành 22/04/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 02/2009/TB/LPQT
897/2009/CT-BNG
Ngày ban hành 24/03/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 897/2009/CT-BNG đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành ngoại giao do Bộ Ngoại giao ban hành
835/BNG-LS
Ngày ban hành 19/03/2009
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 835/BNG-LS quy định mới đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Đức
76/2009/QĐ-BNG
Ngày ban hành 14/01/2009
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 76/2009/QĐ-BNG
03/2008/TT-BNG
Ngày ban hành 24/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2008/TT-BNG
3207/2008/QĐ-BNG
Ngày ban hành 10/12/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao : Ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông
3207/BNG-LS
Ngày ban hành 03/10/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3207/BNG-LS quy định mới của Pháp trong việc cấp thị thực
1801/2008/QĐ-BNG
Ngày ban hành 17/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1801/2008/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện hình thức khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao
1622/2008/QĐ-BNG
Ngày ban hành 23/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1622/2008/QĐ-BNG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
01/2008/TT-BNG
Ngày ban hành 04/02/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2008/TT-BNG
02/2008/TT-BNG
Ngày ban hành 04/02/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2008/TT-BNG
3266/QĐ-BNG
Ngày ban hành 17/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3266/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc đính chính Quyết định số 2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
2982/BNG-LS
Ngày ban hành 13/12/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2982/BNG-LS nhập cảnh Đức không có thị thực
2985/2007/QĐ-BNG
Ngày ban hành 29/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2985/2007/QĐ-BNG
2830/QĐ-BNG
Ngày ban hành 12/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2830/QĐ-BNG của Bộ Ngoại Giao về việc đính chính Quyết định số 2771/2007/QĐ-BNG-LT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế cấp Chứng minh thư cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
2771/2007/QĐ-BNG-LT
Ngày ban hành 07/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2771/2007/QĐ-BNG-LT
48/2007/SL-LPQT
Ngày ban hành 30/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đô-mi-ni-ca-na
47/2007/SL-LPQT
Ngày ban hành 20/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ê-cu-a-đo
45/2007/SL-LPQT
Ngày ban hành 09/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình Hành động giai đoạn 2007-2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin do Bộ ngoại giao ban hành.
1908/CV-BNG-LS
Ngày ban hành 07/06/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1908/CV-BNG-LS vấn đề thị thực cho cán bộ, nhân viên ADB, WB
1117/2007/QĐ-BNG
Ngày ban hành 08/05/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1117/2007/QĐ-BNG
176/BNG-LS
Ngày ban hành 16/01/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 176/BNG-LS cấp thị thực ngắn hạn nhiều lần cho công dân Việt Nam
04/2006/TB-LPQT
Ngày ban hành 15/08/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 04/2006/TB-LPQT về việc gia hạn điều ước quốc tế hai bên do Bộ Ngoại giao ban hành
26/2006/TT-BNG
Ngày ban hành 02/08/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2006/TT-BNG
02/2006/TB-LPQT
Ngày ban hành 10/05/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 02/2006/TB-LPQT về Ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162