tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ ngoại giao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/2006/TB-LPQT
Ngày ban hành 10/05/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 01/2006/TB-LPQT về Ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
983/BNG-LPQT
Ngày ban hành 29/03/2006
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 983/BNG-LPQT thực hiện trách nhiệm gửi văn bản điều ước quốc tế sau khi ký hoặc gia nhập để lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, công bố và thực hiện
818CV/BNG-LS
Ngày ban hành 16/03/2006
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 818CV/BNG-LS thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ
22/2005/TTLT/BNG-BNV
Ngày ban hành 22/12/2005
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT/BNG-BNV
2948CV/NG-LS
Ngày ban hành 07/10/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2948CV/NG-LS cấp hộ chiếu công vụ cho các đoàn cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài
2948-CV/NG-LPQT
Ngày ban hành 07/10/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2948-CV/NG-LPQT quy định của Trung Quốc đăng ký cư trú cho các học viên nước ngoài
2811CV/NG-LS
Ngày ban hành 28/09/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2811CV/NG-LS thủ tục cấp hộ chiếu
2678/CV-NG-LPQT
Ngày ban hành 16/09/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2678/CV-NG-LPQT thông báo ngày Việt Nam trở thành viên Trung tâm quốc tế Đăng ký số xuất bản phẩm (ISSN)
khôngsố
Ngày ban hành 15/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thỏa thuận hợp tác về con nuôi quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Québec
90/2005/LPQT
Ngày ban hành 27/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bản ghi nhớ số 90/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) (2005 – 2010)
72/2005/LPQT
Ngày ban hành 07/07/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bản ghi nhớ về Dự án đổi mới ngân hàng giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ca-na-đa
71/2005/LPQT
Ngày ban hành 27/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bản ghi nhớ số 71/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Ca-na-đa về Dự án xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản - thực phẩm do Bộ Ngoại giao ban hành
70/2005/LPQT
Ngày ban hành 21/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều ước số 70/2005/LPQT về thỏa thuận hợp tác nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Hợp chủng quốc Hoa kỳ do Bộ Ngoại giao ban hành
61/2005/LPQT
Ngày ban hành 30/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều ước số 61/2005/LPQT về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Ngoại giao ban hành
10/2005/TT-BNG
Ngày ban hành 19/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2005/TT-BNG
1272-CV/NG-LPQT
Ngày ban hành 12/05/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1272-CV/NG-LPQT ngày hiệu lực của Hiệp định cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc
53/2005/LPQT
Ngày ban hành 11/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bản ghi nhớ số 53/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)
50/2005/LPQT
Ngày ban hành 09/05/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều ước số 50/2005/LPQT về việc thành lập Hiệp hội hồ tiêu quốc tế có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành
1116CV/NG-LS
Ngày ban hành 26/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1116CV/NG-LS yêu cầu về ảnh để làm hộ chiếu mẫu mới có in phun ảnh
947CV/NG-LPQT
Ngày ban hành 13/04/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 947CV/NG-LPQT thông báo ngày Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội hồ tiêu quốc tế
808/2005/QĐ-BNG
Ngày ban hành 13/04/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ban về quy chế miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
556/CV-NG-LPQT
Ngày ban hành 11/03/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 556/CV-NG-LPQT chấm dứt hiệu lực Hiệp định Hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam – Lít - va
528/CV-NG-LPQT
Ngày ban hành 09/03/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 528/CV-NG-LPQT đính chính Công văn sao lục Hiệp định giữa Việt Nam và Ma-rốc miễn thị thực
28/2005/LPQT
Ngày ban hành 21/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Biên bản số 28/2005/LPQT về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
34/2005/LPQT
Ngày ban hành 21/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước khung số 34/2005/LPQT về Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
281/2005/QĐ-BNG
Ngày ban hành 02/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 281/2005/QĐ-BNG
252/CV/NG-LS
Ngày ban hành 01/02/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 252/CV/NG-LS của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 14/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý và ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và cư trú trái phép của Công dân Việt Nam ở nước ngoài
11/2005/LPQT
Ngày ban hành 04/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Tuyên bố chung số 11/2005/LPQT về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển
4238/CV-NG-LPQT
Ngày ban hành 31/12/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4238/CV-NG-LPQT sửa đổi Hiệp định Việt - Nga điều kiện đi lại của công dân
2535/2004/QĐ-BNG
Ngày ban hành 01/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2535/2004/QĐ-BNG
21/2005/LPQT
Ngày ban hành 27/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định khung số 21/2005/LPQT về trao đổi công nghệ và năng lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Burkina-Faso và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp
06/2005/LPQT
Ngày ban hành 18/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định thư số 06/2005/LPQT giũa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác V­ương quốc Ma-rốc
134/2004/LPQT
Ngày ban hành 09/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình hợp tác số 134/2004/LPQT về Văn hóa và Giáo dục giữa nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa l-ta-li-a 2004 - 2007
110/2004/LPQT
Ngày ban hành 28/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bản ghi nhớ số 110/2004/LPQT về các vấn đề di cư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp V­ương quốc Anh và Bắc Ai-len
109/2004/LPQT
Ngày ban hành 08/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bản ghi nhớ số 109/2004/LPQT về Hợp tác và tài trợ cho Dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội – Vinh giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Pháp
106/2004/LPQT
Ngày ban hành 07/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thỏa thuận tài chính số 106/2004/LPQT về thực hiện Dự án "Hỗ trợ nghiên cứu những thách thức của sự chuyển giao kinh tế và xã hội ở Việt Nam" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp
92/2004/LPQT
Ngày ban hành 07/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 92/2004/LPQT về viện trợ hàng hóa nông nghiệp theo đạo luật Lương thực vì sự tiến bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
88/2004/LPQT
Ngày ban hành 16/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 88/2004/LPQT về tín dụng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để bổ sung Hiệp định tín dụng số VL-01 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
91/2004/LPQT
Ngày ban hành 16/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 91/2004/LPQT về việc lãnh sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a
78/2004/LPQT
Ngày ban hành 18/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 78/2004/LPQT về việc vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa hồi giáo I-ran
76/2004/LPQT
Ngày ban hành 18/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bản ghi nhớ số 76/2004/LPQT về hợp tác du lịch giữa Tổng cục Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Du lịch - Bộ Kinh tế và Giao thông nước Cộng hòa Hung-ga-ri
79/2004/LPQT
Ngày ban hành 18/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 79/2004/LPQT về hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
73/2004/LPQT
Ngày ban hành 18/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 73/2004/LPQTvề hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Chi Lê
80/2004/LPQT
Ngày ban hành 18/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Viện trợ số 80/2004/LPQT về việc cho Dự án tăng cường năng lực thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Vương quốc Anh
75/2004/LPQT
Ngày ban hành 18/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 75/2004/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê
2455/CV-NG-LPQT
Ngày ban hành 13/08/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2455/CV-NG-LPQT sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam-Ba Lan hàng hải
2456/CV-NG-LPQT
Ngày ban hành 13/08/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2456/CV-NG-LPQT chấm dứt hiệu lực Hiệp định Thương mại và Thanh toán giữa Việt Nam và Ba Lan
67/2004/LPQT
Ngày ban hành 02/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định thư số 67/2004/PLQT về Dự án hỗ trợ hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luých-xăm-bua
65/2004/LPQT
Ngày ban hành 02/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thỏa thuận hợp tác số 65/2004/LPQT về lĩnh vực giáo dục giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec
61/2004/LPQT
Ngày ban hành 26/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 61/2004/LPQT về việc thanh toán nợ nước ngoài của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162