tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ ngoại giao

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
64/2004/LPQT
Ngày ban hành 26/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 64/2004/LPQT về việc hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô
60/2004/LPQT
Ngày ban hành 26/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bản ghi nhớ số 60/2004/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét
54/2004/LPQT
Ngày ban hành 26/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 54/2004/LPQT về việc hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
55/2004/LPQT
Ngày ban hành 26/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định thư số 55/2004/LPQT về việc bổ sung Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
52/2004/LPQT
Ngày ban hành 09/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
09/2004/QĐ-BNG
Ngày ban hành 30/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2004/QĐ-BNG về Quy chế tạm thời miễn thị thực cho công dân Nhật Bản và Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
48/2004/LPQT
Ngày ban hành 20/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thỏa ước số 48/2004/LPQT về vịệc tài trợ cho Quỹ năng lực thương mại giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp
31/2004/LPQT
Ngày ban hành 14/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định vận tải số 31/2004/LPQ về hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
288/CV-LS XNC
Ngày ban hành 09/02/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 288/CV-LS XNC Đại sứ quán Đức tại Hà nội áp dụng cấp thị thực vào các nước Schengen theo mẫu mới
26/2004/LPQT
Ngày ban hành 30/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định hợp tác số 26/2004/LPQT về kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
2192/2003/QĐ-BNG
Ngày ban hành 12/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2192/2003/QĐ-BNG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn do Bộ trưởng Bộ Ngọai giao ban hành
08/2003/QĐ-BNG
Ngày ban hành 08/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2003/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch và kinh doanh
37/2004/LPQT
Ngày ban hành 03/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định thư số 37/2004/LPQT về Dự án Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực Du dịch và khách sạn VIE/015 (Giai đoạn III) giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua
27/2004/LPQT
Ngày ban hành 02/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thỏa thuận số 27/2004/LPQT về việc thành lập Văn phòng hợp tác phát triển Luých-xăm-bua tại Hà Nội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luých-xăm-bua
05/2004/LPQT
Ngày ban hành 17/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định thư tài chính số 05/2004/LPQT về Dự án xây dựng phân xưởng kiểm tra và sửa chữa điện tử trên máy bay giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Pháp
13/2004/LPQT
Ngày ban hành 14/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định thư số 13/2004/LPQT về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác nước Cộng hòa Mô-dăm-bích
2285/LS-XNC
Ngày ban hành 31/10/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2285/LS-XNC visa quá cảnh Anh
29/2004/LPQT
Ngày ban hành 29/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thỏa thuận hợp tác số 29/2004/LPQT về trao đổi thông tin và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tư liệu và lưu trữ lịch sử giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Cu Ba
38/2003/LPQT
Ngày ban hành 17/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thỏa ước tài trợ cho Quỹ nghiên cứu và chuẩn bị dự án số 3 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp
06/2004/LPQT
Ngày ban hành 15/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 06/2004/LPQT về tài sản ngoại giao giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
1685/LS-XNC
Ngày ban hành 19/08/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1685/LS-XNC Hoa Kỳ tạm dừng chương trình quá cảnh Mỹ miễn thị thực
11/2004/LPQT
Ngày ban hành 28/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định về vận chuyển hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-man
1047/LS-XNC
Ngày ban hành 02/06/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1047/LS-XNC quy định mới của Thuỵ Sĩ liên quan đến việc cấp thị thực Thuỵ Sĩ
1254/NG-LS
Ngày ban hành 22/05/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1254/NG-LS thủ tục xuất nhập cảnh của người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ
26/2003/LPQT
Ngày ban hành 15/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bản ghi nhớ số 26/2003/LPQT về việc hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xu-Đăng
23/2003/LPQT
Ngày ban hành 15/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định số 23/2003/LPQT về hợp tác tài chính năm 2002 giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức
01/2004/LPQT
Ngày ban hành 01/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Tuyên bố chung số 01/2004/LPQT về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ấn Độ
636/LS-XNC
Ngày ban hành 01/04/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 636/LS-XNC mẫu đơn xin thị thực Hoa Kỳ
491/2003/QĐ-BNG
Ngày ban hành 27/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 491/2003/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
491/2003/QĐ-NG
Ngày ban hành 27/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 491/2003/QĐ-NG
20/LPQT
Ngày ban hành 30/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hiệp định khung số 20/LPQT về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
2050/LS-XNC
Ngày ban hành 08/10/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2050/LS-XNC của Bộ Ngoại giao về việc thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ
06/2002/TT-BNG
Ngày ban hành 03/09/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2002/TT-BNG
05/2002/QĐ-BNG
Ngày ban hành 30/07/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2002/QĐ-BNG
821/LS-XNC
Ngày ban hành 18/04/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 821/LS-XNC của Bộ Ngoại giao về việc cấp thị thực ngoại giao, công vụ cho cán bộ Việt Nam đi công tác tại Hoa Kỳ
379/NG-LS
Ngày ban hành 21/02/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 379/NG-LS của Bộ Ngoại giao về việc thủ tục xin thị thực cho khách nước ngoài vào Việt Nam
194/LS-XNC
Ngày ban hành 30/01/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về thông báo của Đại sứ quan Hoa Kỳ
2461/2001/TT-BNG
Ngày ban hành 05/10/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 2461/2001/TT-BNG
323/NG-LS
Ngày ban hành 25/09/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công hàm 323/NG-LS thông báo nhận được Công hàm 167/2001 về sẵn sàng ký Hiệp định miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và phổ thông với Việt Nam
04/2000/TT-BNG
Ngày ban hành 08/11/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2000/TT-BNG
03/2000/TTLT/TCHQ-BNG
Ngày ban hành 06/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT/TCHQ-BNG
593/NG-UBNV
Ngày ban hành 23/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 593/NG-UBNV của Bộ Ngoại giao về việc tạm thời thi hành Điều 2, Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài
1621/1999/QĐ-BNG
Ngày ban hành 15/10/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1621/1999/QĐ-BNG
273/CV
Ngày ban hành 21/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn số 273/CV của Bộ Ngoại giao : Bộ Ngoại giao báo cáo về phương án thực hiện tuần làm việc 40 giờ
229/CV
Ngày ban hành 10/08/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 229/CV của Bộ Ngoại giao : V/v quy định ngôn ngữ dùng trong các văn bản thoả thuận ký với Pháp
228/CV
Ngày ban hành 10/08/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều hành số 228/CV của Bộ Ngoại giao : V/v Xin đề nghị một đồng chí Phó Thủ tướng dự lễ trao tuợng trưng dây chuyền kéo sợi củaChính phủ ấn Độ tặng Chính phủ ta
01/1999/TT-NG
Ngày ban hành 03/06/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/1999/TT-NG
1973/QĐ-BNG
Ngày ban hành 29/12/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1973/QĐ-BNG năm 1998 ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của tổ chức cung ứng lao động theo Nghị định 85/1998/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
415/LS-PL
Ngày ban hành 02/10/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 415/LS-PL 1997 miễn thị thực Việt Nam Bru-nây Đa-rút-sa-lam lưu trú không quá 14 ngày
41/TT-LB
Ngày ban hành 01/07/1997
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 41/TT-LB
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162