tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
458/QĐ-BNV
Ngày ban hành 24/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 458/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục các biểu mẫu, phiếu thông tin cơ sở dữ liệu hội và tổ chức phi chính phủ
434/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 434/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam
435/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 435/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam
01/2012/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành 16/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012  đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
02/2012/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành 16/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
418/QĐ-BNV
Ngày ban hành 11/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 418/QĐ-BNV năm 2012 giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
356/QĐ-BNV
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 356/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội sinh vật cảnh Việt Nam
1554/BNV-VP
Ngày ban hành 20/04/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1554/BNV-VP công khai hồ sơ văn bản TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia
347/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 347/QĐ-BNV năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
334/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 334/QĐ-BNV năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
303/QĐ-BNV
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 303/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
316/QĐ-BNV
Ngày ban hành 09/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 316/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thông số Việt Nam
294/QĐ-BNV
Ngày ban hành 03/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 294/QĐ-BNV năm 2012 về Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
292/QĐ-BNV
Ngày ban hành 03/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 292/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long
282/QĐ-BNV
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 282/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào
285/QĐ-BNV
Ngày ban hành 30/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 285/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người cao tuổi Việt Nam
262/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 262/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Bỏng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1135/BNV-CTTN
Ngày ban hành 27/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1135/BNV-CTTN của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011- 2020
969/BC-BNV
Ngày ban hành 16/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 969/BC-BNV của Bộ Nội vụ về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 20/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Nội vụ trong Quý I năm 2012
185/QĐ-BNV
Ngày ban hành 09/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 185/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam
186/QĐ-BNV
Ngày ban hành 09/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 186/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội In Việt Nam
173/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 173/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam
163/QĐ-BNV
Ngày ban hành 02/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 163/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2012 của Bộ Nội vụ
725/BNV-CCHC
Ngày ban hành 01/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 725/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo cải cách hành chính hàng năm
156/QĐ-BNV
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 156/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Sản xuất kinh doanh Dược Việt nam thành Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội
150/QĐ-BNV
Ngày ban hành 27/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 150/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Bộ Nội vụ
98/QĐ-BNV
Ngày ban hành 15/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thư viện Việt Nam
99/QĐ-BNV
Ngày ban hành 15/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hội Khoa học và kỹ thuật hàng không Việt Nam thành Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam và phê duyệt Điều lệ của Hội
78/QĐ-BNV
Ngày ban hành 30/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 78/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ năm 2012
64/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ Hội Kỹ sư ô tô Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
56/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam
53/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hiệp hội Golf Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
46/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam
01/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 16/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg  ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
207/BNV-CCHC
Ngày ban hành 11/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 207/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2012
23/QĐ-BNV
Ngày ban hành 10/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luật
Quyết định 23/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố
Ngày ban hành 10/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luật
01/QĐ-BNV
Ngày ban hành 05/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp cọc bê tông phía Nam
2009/QĐ-BNV
Ngày ban hành 30/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2009/QĐ-BNV năm 2011 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm” của Bộ Nội vụ
1981/QĐ-BNV
Ngày ban hành 23/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1981/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2012
1984/QĐ-BNV
Ngày ban hành 23/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1984/QĐ-BNV năm 2011 về Bộ tài liệu bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khu vực Đồng bằng, khu vực Trung du, Miền núi và Dân tộc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1976/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1976/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định về nội dung và định mức cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ
1961/QĐ-BNV
Ngày ban hành 12/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1961/QĐ-BNV năm 2011 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ vận động viên thể thao Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1957/QĐ-BNV
Ngày ban hành 12/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1957/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
1953/QĐ-BNV
Ngày ban hành 08/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1953/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1941/QĐ-BNV
Ngày ban hành 05/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1941/QĐ-BNV năm 2011 cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển Y tế - Giáo dục Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1916/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1916/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ tình thương Việt
1923/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1923/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành giai đoạn 2011 - 2015
1910/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1910/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ
1908/QĐ-BNV
Ngày ban hành 23/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1908/QĐ-BNV năm 2011 về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 của Bộ Nội vụ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162