tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
685/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 685/QĐ-BNV 2015 Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện 1973/CT-TTg
687/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 687/QĐ-BNV 2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ
3545/BNV-TL
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3545/BNV-TL 2015 phụ cấp khu vực của 05 xã được thành lập mới tỉnh Kon Tum
3463/BNV-TCBC
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3463/BNV-TCBC hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế 2015
667/QĐ-BNV
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 667/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
641/QĐ-BNV
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 641/QĐ-BNV 2015 cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Chia sẻ tình thương
631/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 631/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
628/QĐ-BNV
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 628/QĐ-BNV phê duyệt nhiệm vụ hợp tác quốc tế trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2015 2020 2015
615/QĐ-BNV
Ngày ban hành 22/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 615/QĐ-BNV 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ
580/QĐ-BNV
Ngày ban hành 15/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 580/QĐ-BNV thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
579/QĐ-BNV
Ngày ban hành 15/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 579/QĐ-BNV thủ tục hành chính quản lý Bộ Nội vụ lĩnh vực tổ chức phi chính phủ
2660/BNV-CQĐP
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2660/BNV-CQĐP 2015 giải thể nhập chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện xã
04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV về việc ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
2280/BNV-TL
Ngày ban hành 25/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2280/BNV-TL 2015 khảo sát chính sách tiền lương và thu nhập đối với cán bộ công viên chức
1963/BNV-CCHC
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1963/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg
1880/BNV-CCVC
Ngày ban hành 04/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1880/BNV-CCVC 2015 rà soát chức danh ngạch công viên chức cơ quan nhà nước
1863/BNV-CTTN
Ngày ban hành 04/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1863/BNV-CTTN 2015 bình xét khen thưởng sơ kết thực hiện 45/NQ-CP 40/2011/QĐ-TTg
01/2015/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC
250/QĐ-BNV
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 250/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc bổ sung Điều 12 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 1205/QĐ-BNV ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
230/QĐ-BNV
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 230/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
1356/BNV-CCHC
Ngày ban hành 30/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1356/BNV-CCHC 2015 sơ kết thực hiện cải cách hành chính giai đoạn I nhiệm vụ giai đoạn II
1252/BNV-ĐT
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1252/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thực hiện bồi dưỡng viên chức
172/QĐ-BNV
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 172/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam
03/2015/TT-BNV
Ngày ban hành 10/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2015/TT-BNV
135/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 135/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp
02/2015/TT-BNV
Ngày ban hành 06/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2015/TT-BNV
110/QĐ-BNV
Ngày ban hành 02/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 110/QĐ-BNV năm 2015 về Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn II (2016-2020) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
01/2015/TT-BNV
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2015/TT-BNV
552/BNV-CCVC
Ngày ban hành 23/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 552/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kỷ luật công chức, viên chức năm 2014
43/QĐ-BNV
Ngày ban hành 23/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/QĐ-BNV năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014
42/QĐ-BNV
Ngày ban hành 23/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/QĐ-BNV năm 2015 phê duyệt Điều lệ Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
526/BNV-KHTC
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 526/BNV-KHTC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5470/BNV-TCBC
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5470/BNV-TCBC 2014 thực hiện đúng quy định của pháp luật số lượng cấp phó
5469/BNV-TCBC
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5469/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp phó
5430/BNV-TCBC
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5430/BNV-TCBC năm 2014 biên chế công viên chức năm 2015
5431/BNV-TCBC
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5431/BNV-TCBC biên chế công chức viên chức 2015
5228/BNV-CQĐP
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5228/BNV-CQĐP 2014 xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã
19/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức
5102/BNV-TCBC
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5102/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo biên chế
1225/QĐ-BNV
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1225/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Quỹ Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng Công an nhân dân thành Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân
18/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu
1221/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1221/QĐ-BNV năm 2014 phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Nội vụ"
4964/BNV-CTTN
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4964/BNV-CTTN của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2014
16/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2014/TT-BNV
17/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2014/TT-BNV
1182/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1182/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ đến hết ngày 31/12/2013
4770/KH-BNV
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 4770/KH-BNV năm 2014 triển khai Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công, viên chức dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới do Bộ Nội vụ ban hành
4757/BNV-CCVC
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4757/BNV-CCVC 2014 báo cáo công tác cán bộ công viên chức người dân tộc thiểu số
4663/BNV-TL
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4663/BNV-TL chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt
14/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162