tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3070-CB/LTC
Ngày ban hành 23/07/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3070-CB/LTC năm 1959 về việc giải quyết bậc lương cho một số loại cán bộ sau khi đã tổng kết lương năm 1958 do Bộ Nội vụ ban hành
3028-CB/LTC
Ngày ban hành 22/07/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3028-CB/LTC năm 1959 về chế độ đối với quân nhân chuyển ngành do Bộ Nội vụ ban hành.
1424/TT-LB
Ngày ban hành 06/07/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 1424/TT-LB
31-NV/CB
Ngày ban hành 01/07/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31-NV/CB năm 1959 hướng dẫn giải quyết những người làm việc theo hợp đồng, phù động, tạm tuyển làm công tác có tính chất thường xuyên, lâu dài do Bộ Nội Vụ ban hành
32-NV/CB
Ngày ban hành 01/07/1959
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 32-NV/CB
2086-CB/LTC
Ngày ban hành 26/06/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 2086-CB/LTC năm 1958 hướng dẫn Thông tư 143-Tg về chế độ tập sự do Bộ Nội vụ ban hành
278-NV
Ngày ban hành 17/06/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 278-NV năm 1959 về việc đổi tên xã Xuân thủy thuộc huyện Hoài đức, tỉnh Hà đông, là xã Xuân phương do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.
26-NV/CB
Ngày ban hành 05/06/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26-NV/CB năm 1959 giải thích và bổ sung một số trường hợp cụ thể về chế độ trợ cấp con do Bộ Nội Vụ ban hành
214-NV
Ngày ban hành 29/05/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 214-NV năm 1959 về thành lập Trường Hành chính trực thuộc Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.
204-NV
Ngày ban hành 23/05/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 204-NV năm 1959 về việc cho phép Hội bóng bàn nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
13-NV/DC
Ngày ban hành 20/03/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13-NV/DC năm 1959 về việc xét các đơn xin cải chính tuổi do Bộ Nội vụ ban hành
423-DC/DS
Ngày ban hành 24/02/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 423-DC/DS năm 1959 về việc ghi chú các việc hộ tịch của Việt kiều hiện cư trú ở Pháp và Pháp kiều trước đây cư trú ở Việt nam vào sổ hộ tịch của ta do Bộ Nội Vụ ban hành
10-NV/CB
Ngày ban hành 20/02/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10-NV/CB năm 1960 về nói rõ thêm một số điểm về chế độ nửa cung cấp do Bộ Nội Vụ ban hành
03-NV/CB
Ngày ban hành 12/01/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03-NV/CB năm 1959 về việc trả lương ở trong nước cho cán bộ công nhân, nhân viên được cử đi công tác tạm thời ở nước ngoài do Bộ Nội vụ ban hành
488-QĐ
Ngày ban hành 30/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 488-QĐ năm 1958 về việc áp dụng thể lệ bầu cử, ứng cử quy định cho miền Núi cho các tỉnh Hoà bình, Hải ninh, Lào cai, Yên bái và Hà giang do Bộ trưởng Bộ Nộ vụ ban hành
84-TT/NV
Ngày ban hành 24/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 84-TT/NV năm 1958 hướng dẫn Thông tư 529-TTg quy định tạm thời về chế độ nửa cung cấp trong khu vực hành chính sự nghiệp do Bộ Nội Vụ ban hành
81-NV/DC
Ngày ban hành 13/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 81-NV/DC năm 1958 hướng dẫn Nghị định 523-TTg về trường hợp dài hạn cho quân nhân tình nguyện đã phục viên bị bệnh kinh niên tái phát ốm, yếu không còn khả năng lao động do Bộ Nội Vụ ban hành
79-VN-CB/PC
Ngày ban hành 04/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 79-VN-CB/PC năm 1958 quy định chế độ đãi ngộ đối với thương binh ở trại đi học do Bộ Nội Vụ ban hành
77-NV/DC
Ngày ban hành 02/12/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 77-NV/DC năm 1958 về việc các cơ quan, xí nghiệp công nghiệp, nông trường, công trường tham gia bầu cử vào Hội đồng nhân dân các cấp do Bộ Nội Vụ ban hành
76-NV/DC
Ngày ban hành 29/11/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76-NV/DC năm 1958 về việc áp dụng thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp do Bộ Nội Vụ ban hành
74-DC
Ngày ban hành 17/11/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 74-DC năm 1958 về tuổi để kết hôn và thủ tục đăng ký các việc kết hôn dưới 18 tuổi do Bộ Nội Vụ ban hành.
3563-CB/PL
Ngày ban hành 27/10/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3563-CB/PL năm 1958 về vấn đề trả lương cho nhân viên tạm tuyển phụ động ngoài biên chế do Bộ Nội vụ ban hành
3464-TC/CQNT
Ngày ban hành 18/10/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3464-TC/CQNT năm 1958 sơ bộ kiện toàn Ủy ban Hành chính các cấp trong khi chờ đợi bầu cử Hội đồng nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành
3225-CB/PL
Ngày ban hành 03/10/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3225-CB/PL năm 1958 về chế độ phụ cấp cho giảng viên các lớp huấn luyện ngắn hạn do Bộ Nội vụ ban hành
240-NV
Ngày ban hành 28/07/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 240-NV năm 1958 về việc đổi tên bảy xã thuộc huyện Móng Cái tỉnh Hải Ninh do Bộ Nội vụ ban hành
241-NV
Ngày ban hành 28/07/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 241-NV năm 1958 về việc chia các xã Phương Sơn, Hòa Bình B, Yên Sơn B, và Mỹ An thuộc huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang do Bộ Nội vụ ban hành
46-NV-CB
Ngày ban hành 03/07/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 46-NV-CB năm 1958 hướng dẫn việc sắp xếp cấp bậc cho cán bộ, nhân viên, công nhân cơ quan thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành
45-NV-TC
Ngày ban hành 02/07/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư về việc phân phối và quản lý đất bãi sa bồi
45-NV/TC
Ngày ban hành 02/07/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 45-NV/TC phân phối quản lý đất bãi sa bồi
45/NV-TC
Ngày ban hành 02/07/1958
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 45/NV-TC
34-NV/DC
Ngày ban hành 02/05/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34-NV/DC năm 1958 về việc cấp phát và thị thực những giấy tờ cho học sinh đi học, đi thi do Bộ Nội vụ ban hành
147-NV
Ngày ban hành 28/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 147-NV năm 1958 về việc cho phép Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam thành lập và hoạt động do Bộ Nội Vụ ban hành
30-NV-DC
Ngày ban hành 14/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30-NV-DC năm 1958 thi hành điều lệ đăng ký hộ tịch đơn giản tại vùng dân tộc ít người do Bộ Nội vụ ban hành
106-NV
Ngày ban hành 04/04/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 106-NV năm 1958 về bản điều lệ đăng ký hộ tịch đơn giản áp dụng ở các vùng dân tộc ít người do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
19-NV/CB
Ngày ban hành 24/03/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19-NV/CB năm 1958 Giải thích và bổ sung thi hành Thông tư 29-TT/LB về chế độ đối với quân nhân phục viên chuyển ngành do Bộ Nội vụ ban hành
67-NV
Ngày ban hành 06/03/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 67-NV năm 1958 về việc cho phép Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam thành lập và hoạt động do Bộ Nội Vụ ban hành
07-NV/CB
Ngày ban hành 10/02/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07-NV/CB năm 1958 giải thích Thông tư 43-NV/TTvề chế độ phụ cấp cho cán bộ hoạt động Miền núi do Bộ Nội vụ ban hành
79-TC-CQTT
Ngày ban hành 10/01/1958
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 79-TC-CQTT năm 1958 về tổ chức chính quyền ở các thị xã do Bộ Nội Vụ ban hành.
751-NV
Ngày ban hành 30/12/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 751-NV năm 1957 về việc cho phép Hội Nhạc sĩ sáng tác Việt Nam thành lập và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1801/TT-LB
Ngày ban hành 24/12/1957
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 1801/TT-LB
6669-PL
Ngày ban hành 22/11/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 6669-PL năm 1957 về việc tính lương và phụ cấp khu vực cho cán bộ công nhân viên đi công tác do Bộ Nội vụ ban hành
688-NĐ/NV
Ngày ban hành 08/11/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 688-NĐ/NV năm 1957 quy định nhiệm vụ cụ thể và tổ chức của văn phòng Bộ Nội vụ do Bộ Nội Vụ ban hành
6167-CQTT
Ngày ban hành 26/10/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 6167-CQTT năm 1957 về việc tổ chức các thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành
6093-PL
Ngày ban hành 25/10/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 6093-PL năm 1957 giải thích về chế độ đối với quân nhân phục viên chuyển sang các cơ quan chính quyền, đoàn thể do Bộ Nội vụ ban hành
37-NV/TT
Ngày ban hành 24/10/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 37-NV/TT năm 1957 về việc trợ cấp thôi việc do Bộ Nội vụ ban hành
35-TT/NV
Ngày ban hành 18/10/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 35-TT/NV năm 1957 về việc định các mẫu dấu cho Hội đồng bầu cử và các Ban bầu cử trong cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các thành phố Hà Nội và Hải Phòng do Bộ Nội vụ ban hành
33-NV/TT
Ngày ban hành 14/10/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33-NV/TT năm 1957 thi hành chế độ phụ cấp trợ cấp cho cán bộ, nhân viên, công nhân đi học các trường chuyên nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành
31-TC/TT
Ngày ban hành 07/10/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31-TC/TT năm 1957 giải thích vấn đề cư trú quy định trong điều 2 Sắc luật bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp do Bộ Nội vụ ban hành
30-TC/TT
Ngày ban hành 04/10/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30-TC/TT năm 1957 về việc áp dụng các thể lệ bầu cử ở thành phố do Bộ Nội vụ ban hành
28-NV/TT
Ngày ban hành 28/09/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28-NV/TT năm 1957 kết thúc việc điều chỉnh lương do Bộ Nội vụ ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162