tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
26-NV/TT
Ngày ban hành 29/08/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26-NV/TT năm 1957 thi hành chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ, nhân viên, công nhân được chọn cử đi học các trường chuyên nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành
4343-HTTK
Ngày ban hành 07/08/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 4343-HTTK năm 1957 về việc xét đơn xin thay đổi họ tên do Bộ Nội vụ ban hành
484-NV/DC/NĐ
Ngày ban hành 20/07/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 484-NV/DC/NĐ năm 1957 về việc cho phép thành lập Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.
23-DC/TT
Ngày ban hành 13/07/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23-DC/TT năm 1957 về việc báo cáo thống kê tình hình đăng ký các việc sinh, tử, kết hôn do Bộ Nội vụ ban hành
3484-HTTK
Ngày ban hành 27/06/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 3484-HTTK năm 1957 về khai báo và xin đăng ký kết hôn cho quân nhân do Bộ Nội vụ ban hành
399-NV-DC-NĐ
Ngày ban hành 03/06/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 399-NV-DC-NĐ năm 1957 về việc cho phép Hội Đông y Việt Nam thành lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2569-HTTK
Ngày ban hành 14/05/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 2569-HTTK năm 1957 về đăng ký kết hôn và khai sinh quá hạn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
325-NV-DC-ND
Ngày ban hành 23/04/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 325 NV-DC-ND năm 1957 về việc cho phép thành lập “Hội nhà văn Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
296-NĐ/DC
Ngày ban hành 08/04/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 296-NĐ/DC năm 1957 về Cho phép Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam thành lập và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành
295-NĐ/DC
Ngày ban hành 08/04/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 295-NĐ/DC năm 1957 về cho phép Hội Mỹ thuật Việt Nam thành lập và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành
1850-PL
Ngày ban hành 05/04/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1850-PL năm 1957 giải thích thi hành Thông tư Liên bộ 17-TT/LB và 42-TT/LB về chế độ lương tạm thời của quân nhân chuyển ngành do Bộ Nội vụ ban hành
17-NV-TT
Ngày ban hành 30/03/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17-NV-TT năm 1957 thi hành Nghị định Liên Bộ 152-NĐ-LB về chế độ sinh hoạt phí cho cán bộ, nhân viên, công nhân được cử đi học các trường chuyên nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành
16-TT/PC
Ngày ban hành 18/03/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16-TT/PC năm 1957 bổ sung Thông tư 01-LB/CB về phụ cấp mất sữa cho nữ cán bộ, công nhân viên khi sinh đẻ do Bộ Nội Vụ ban hành
29-NV/DC/NgĐ
Ngày ban hành 21/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 29-NV/DC/NgĐ năm 1957 về việc cho phép Hội Quốc tế ngữ bảo vệ hòa bình Việt Nam thành lập và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.
09-TT-PQC
Ngày ban hành 19/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09-TT-PQC năm 1957 thi hành Nghị định Liên Bộ 20-LB bổ sung Nghị định 93-NĐ quy định phụ cấp khu vực cho cán bộ công nhân viên công tác ở miền núi do Bộ Nội Vụ ban hành
08-NV-TT-PQC
Ngày ban hành 18/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08-NV-TT-PQC năm 1957 quy định tạm thời chế độ thù lao làm thêm giờ do Bộ Nội Vụ ban hành
43-TT-NV
Ngày ban hành 28/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 43-TT-NV năm 1956 thi hành chỉ thị 1179-TTg điều chỉnh và hoàn thành việc xếp lương cho cán bộ nhân viên các cơ quan do Bộ Nội vụ ban hành
4173-PQC
Ngày ban hành 23/10/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 4173-PQC năm 1956 quy định tạm thời chế độ bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên đau ốm nằm ở bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
12-TT-LB
Ngày ban hành 05/07/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 12-TT-LB
8-NV-LĐ-TT
Ngày ban hành 04/06/1956
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 8-NV-LĐ-TT
06-NV-DC-TT
Ngày ban hành 25/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06-NV-DC-TT năm 1956 thi hành Điều lệ đăng ký hộ tịch mới do Bộ Nội Vụ ban hành
483-VF
Ngày ban hành 24/04/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 483-VF
589-TP
Ngày ban hành 17/04/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 589-TP năm 1956 về việc chấn chỉnh công tác tư pháp ở những nơi Ủy ban hành chính huyện kiêm tư pháp do Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp ban hành
1-NV-2A-TT
Ngày ban hành 12/01/1951
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 1-NV-2A-TT
362-LB-NĐ
Ngày ban hành 28/10/1950
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 362-LB-NĐ
41-NV-6-TT
Ngày ban hành 16/10/1950
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 41-NV-6-TT
2600-P/2
Ngày ban hành 18/07/1949
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 2600-P/2
476-NV/CC
Ngày ban hành 16/06/1948
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 476-NV/CC
484-NV/NĐ
Ngày ban hành 14/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 484-NV/NĐ trưng thu, trưng dụng và trưng tập
454-NV/NĐ
Ngày ban hành 14/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 454-NV/NĐ bãi bỏ quyền trưng dụng những động sản vào việc công ích trong những trường hợp cấp bách.
359-NV/NĐ
Ngày ban hành 09/09/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 359-NV/NĐ nhiệm vụ của nha Dân tộc thiểu số
320-NV/NĐ
Ngày ban hành 12/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 320-NV/NĐ chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán
261-NV/NĐ
Ngày ban hành 18/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 261-NV/NĐ trưng thu, nhà cửa để dùng vào việc công ích
220NV/PC
Ngày ban hành 10/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 220NV/PC thiết quân luật lệnh giới nghiêm
215-NV/NĐ
Ngày ban hành 25/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 215-NV/NĐ thiết lập những lớp huấn luyện công an sơ cấp và trung cấp tại nha Công an Việt Nam
205-NN/NĐ
Ngày ban hành 18/06/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 205-NN/NĐ thể lệ bầu cử những ủy viên dự khuyết
174-NV/NĐ
Ngày ban hành 31/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 174-NV/NĐ tổ chức của Nha Pháp chính
203-NV/VP
Ngày ban hành 25/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 203-NV/VP phân định thẩm quyền cơ quan Tư pháp
1418NV/PC
Ngày ban hành 16/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1418 NV/PC gửi chủ tịch UBHC Bắc bộ, Trung bộ
143-NV/NĐ
Ngày ban hành 11/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 143-NV/NĐ tổ chức phòng giấy Ủy ban Hành chính các tỉnh và các huyện
1264-NV/PC
Ngày ban hành 25/04/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1264-NV/PC ủy ban hành chính quyền kiểm soát cơ quan chuyên môn cấp tương đương cách thừa hành chức vụ
121-NV/NĐ
Ngày ban hành 18/04/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 121-NV/NĐ công an vụ
12NV/PC
Ngày ban hành 02/04/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12NV/PC năm 1946 về sự bảo đảm tự do cá nhân do Bộ Nội Vụ ban hành
60C-1946
Ngày ban hành 25/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 60C-1946 về tổ chức lại các tòa án quân sự do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.
43-NV
Ngày ban hành 12/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 43-NV về Phiếu bầu cử để sửa đổi Điều thứ 10 Nghị định 31-NV/HC
03-NV-NĐ
Ngày ban hành 07/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 03-NV-NĐ năm 1946 về ủy quyền phát lệnh trưng dụng và trưng thu do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.
60-NV/CC
Ngày ban hành 21/12/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
THÔNG TƯ Số 60 NV/CC ngày 21/12/1945 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thi hành Sắc lệnh số 54 ngày 03/11/1945 ấn định những điều kiện cho các công chức về hưu
52-NV/cC
Ngày ban hành 03/11/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 52-NV/cC
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162