tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
444/QĐ-BNV
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 444/QĐ-BNV về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Nội vụ
427/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 427/QĐ-BNV năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ
388/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 388/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972
386/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 386/QĐ-BNV năm 2014 sửa đổi Quyết định 187/QĐ-BNV về kế hoạch triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
365/QĐ-BNV
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 365/QĐ-BNV năm 2014 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
02/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 01/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 02/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư
311/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 311/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Quỹ Phát triển vì cộng đồng thành Quỹ An toàn giao thông và phát triển cộng đồng và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ An toàn giao thông và phát triển cộng đồng
956/BNV-CCVC
Ngày ban hành 24/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 956/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014
894/BC-BNV
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 894/BC-BNV tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành
216/QĐ-BNV
Ngày ban hành 13/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 216/QĐ-BNV năm 2014 phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
816/BNV-TH
Ngày ban hành 13/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 816/BNV-TH hướng dẫn tổng kết Pháp lệnh Cựu chiến binh Bộ Nội vụ 2014
142/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 142/QĐ-BNV năm 2014 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Trò nghèo vùng cao do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
01/VBHN-BNV
Ngày ban hành 25/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định về công tác văn thư do Bộ Nội vụ ban hành
122/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 122/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan
100/QĐ-BNV
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 100/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương
101/QĐ-BNV
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 101/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
349/BNV-CQĐP
Ngày ban hành 07/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 349/BNV-CQĐP năm 2014 về Tài liệu hỏi đáp thực hiện Dự án 513
86/QĐ-BNV
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 86/QĐ-BNV năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Nội vụ giai đoạn 2014 - 2015
338/BNV-CCHC
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông báo 338/BNV-CCHC năm 2014 Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX 2012) Bộ Nội vụ
313/BNV-ĐT
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 313/BNV-ĐT 2014 đăng tải Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở tương đương
272/BNV-ĐT
Ngày ban hành 23/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 272/BNV-ĐT năm 2014 đăng tải Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
209/BNV-TCBC
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 209/BNV-TCBC năm 2014 lấy ý kiến dự thảo Nghị định chính sách tinh giản biên chế
215/BNV-TL
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 215/BNV-TL năm 2014 chế độ phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt
216/BNV-TL
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 216/BNV-TL năm 2014 chế độ phụ cấp khu vực
42/QĐ-BNV
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam
39/QĐ-BNV
Ngày ban hành 15/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/QĐ-BNV năm 2014 về Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương do Bộ Nội vụ ban hành
01/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 10/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
25/QĐ-BNV
Ngày ban hành 10/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/QĐ-BNV năm 2014 phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
15/QĐ-BNV
Ngày ban hành 09/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/QĐ-BNV năm 2014 phê duyệt kết quả nghiệm thu phần mềm Số hóa và đưa các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ
2375/QĐ-BNV
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2375/QĐ-BNV năm 2014 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành
2019/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2019/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1912/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1912/QĐ-BNV năm 2013 công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1895/QĐ-BNV
Ngày ban hành 04/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1895/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Kế toán địa chất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1896/QĐ-BNV
Ngày ban hành 04/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1896/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4375/BNV-CCVC
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4375/BNV-CCVC đánh giá phân loại công viên chức năm 2013
4335/BNV-ĐT
Ngày ban hành 27/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4335/BNV-ĐT của Bộ Nội vụ về việc báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg ngày 12/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015
1683/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1683/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Nội vụ"
4222/BC-BNV
Ngày ban hành 20/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 4222/BC-BNV năm 2013 rà soát, đánh giá hệ thống chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ Nội vụ ban hành
1257/QĐ-BNV
Ngày ban hành 11/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1257/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam
1208/QĐ-BNV
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1208/QĐ-BNV năm 2013 cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1180/QĐ-BNV
Ngày ban hành 04/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1180/QĐ-BNV năm 2013 bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức phi chính phủ (kèm theo Quyết định 967/QĐ-BNV) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3995/BC-BNV
Ngày ban hành 04/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 3995/BC-BNV năm 2013 sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện công tác phòng, chống mại dâm của Bộ Nội vụ
09/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 31/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2013/TT-BNV
3840/BNV-CCVC
Ngày ban hành 23/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3840/BNV-CCVC năm 2013 chỉ tiêu nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp 2011 2012 Lạng Sơn
1152/QĐ-BNV
Ngày ban hành 22/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1152/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020
1146/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1146/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan Bộ Nội vụ
3712/BNV-ĐT
Ngày ban hành 14/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3712/BNV-ĐT năm 2013 bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
1119/QĐ-BNV
Ngày ban hành 10/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1119/QĐ-BNV năm 2013 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1107/QĐ-BNV
Ngày ban hành 08/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1107/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
1110/QĐ-BNV
Ngày ban hành 08/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1110/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162