tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3644/BNV-TCPCP
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3644/BNV-TCPCP của Bộ Nội vụ về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam
3641/BNV-CTTN
Ngày ban hành 07/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3641/BNV-CTTN năm 2013 nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước thanh niên 2014
02/TTHN-BNV
Ngày ban hành 03/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/TTHN-BNV năm 2013 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành
01/NĐHN-BNV
Ngày ban hành 03/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BNV năm 2013 hợp nhất Nghị định quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành
3540/BNV-CQDP
Ngày ban hành 27/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3540/BNV-CQDP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện xã thành lập đơn vị hành chính đô thị
3520/BNV-ĐT
Ngày ban hành 26/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3520/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn sử dụng tài liệu đào tạo lãnh đạo cấp phòng
3515/BC-BNV
Ngày ban hành 26/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 3515/BC-BNV của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2013
3466/BNV-CCHC
Ngày ban hành 24/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3466/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc quy định trao đổi văn bản dạng điện tử trong cải cách hành chính
1052/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1052/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nông thôn Việt Nam
3350/BC-BNV
Ngày ban hành 19/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 3350/BC-BNV năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành
35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
Ngày ban hành 19/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
1045/QĐ-BNV
Ngày ban hành 18/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1045/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
3286/BNV-TCBC
Ngày ban hành 17/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3286/BNV-TCBC 2013 thẩm định số lượng người làm việc công lập
3150/BNV-ĐT
Ngày ban hành 04/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
992/QĐ-BNV
Ngày ban hành 03/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 992/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam
975/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 975/QĐ-BNV năm 2013 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
974/QĐ-BNV
Ngày ban hành 27/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 974/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Kế toán địa chất Việt Nam
973/QĐ-BNV
Ngày ban hành 27/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 973/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Liên đoàn Bóng ném Việt Nam
967/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 967/QĐ-BNV năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức phi chính phủ do Bộ Nội Vụ ban hành
966/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 966/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam
959/QĐ-BNV
Ngày ban hành 23/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 959/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Kỷ lục gia Việt Nam
948/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 948/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Điều Việt Nam
2969/BNV-TH
Ngày ban hành 19/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2969/BNV-TH 2013 khảo sát đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg
936/QĐ-BNV
Ngày ban hành 15/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 936/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam
938/QĐ-BNV
Ngày ban hành 15/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 938/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hội Rối loạn đông máu di truyền Việt Nam thành Hội Rối loạn đông máu Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam
935/QĐ-BNV
Ngày ban hành 14/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 935/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Thiện tâm
922/QĐ-BNV
Ngày ban hành 13/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 922/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Nội vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng
2850/BNV-CCVC
Ngày ban hành 12/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2850/BNV-CCVC 2013 thực hiện chế độ nghỉ hưu cán bộ công chức 2014
2826/BNV-ĐT
Ngày ban hành 08/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2826/BNV-ĐT 2013 hướng dẫn sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên
909/QĐ-BNV
Ngày ban hành 08/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 909/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tiền lương
901/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 901/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức - Biên chế
902/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 902/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Công chức - Viên chức
900/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 900/QĐ-BNV năm 2013 tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
03/2013/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban hành 31/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thưc hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng
07/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 31/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù
859/QĐ-BNV
Ngày ban hành 31/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 859/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Chương trình bồi dưỡng công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
08/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 31/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
851/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 851/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc việc thành lập Ban Chỉ đạo giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
845/QĐ-BNV
Ngày ban hành 24/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 845/QĐ-BNV năm 2013 thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng do Bộ Nội vụ ban hành
841/QĐ-BNV
Ngày ban hành 22/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 841/QĐ-BNV năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
2543/KH-BNV
Ngày ban hành 18/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 2543/KH-BNV năm 2013 triển khai Nghị định 56/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành
828/QĐ-BNV
Ngày ban hành 17/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 828/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Thiết kế mẫu và sáng tạo mỹ thuật Việt Nam
831/QĐ-BNV
Ngày ban hành 17/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 831/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức phi Chính phủ
06/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 17/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
826/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 826/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính quyền địa phương
822/QĐ-BNV
Ngày ban hành 15/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 822/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam thành Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam
819/QĐ-BNV
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 819/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan
2446/BC-BNV
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 2446/BC-BNV năm 2013 kết quả triển khai thực hiện giai đoạn I Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 63 huyện nghèo do Bộ Nội vụ ban hành
2461/BC-BNV
Ngày ban hành 12/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 2461/BC-BNV về tình hình và kết quả thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Nội vụ
818/QĐ-BNV
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 818/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162