tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
816/QĐ-BNV
Ngày ban hành 10/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 816/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính
02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT
Ngày ban hành 09/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Nội vụ-Bộ Y tế : Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
797/QĐ-BNV
Ngày ban hành 01/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 797/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam
786/QĐ-BNV
Ngày ban hành 27/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 786/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, bản đồ, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam
787/QĐ-BNV
Ngày ban hành 27/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 787/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam
784/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 784/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2184/BC-BNV
Ngày ban hành 25/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 2184/BC-BNV năm 2013 tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Nội vụ ban hành
05/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 25/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
771/QĐ-BNV
Ngày ban hành 24/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 771/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam
763/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 763/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam
761/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 761/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam
762/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 762/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức
749/QĐ-BNV
Ngày ban hành 17/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 749/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học tổ chức Nhà nước
736/QĐ-BNV
Ngày ban hành 13/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 736/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
680/QĐ-BNV
Ngày ban hành 11/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 680/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ
1997/BNV-CQĐP
Ngày ban hành 10/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1997/BNV-CQĐP năm 2013 tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
658/QĐ-BNV
Ngày ban hành 04/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 658/QĐ-BNV năm 2013 cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
627/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 627/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
625/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 625/QĐ-BNV năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công tác thanh niên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
616/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 616/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Xã hội học Việt Nam
626/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 626/QĐ-BNV năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
628/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 628/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi
624/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 624/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin
1790/BNV-TCBC
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1790/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc sử dụng mẫu Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1758/BNV-CQĐP
Ngày ban hành 21/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1758/BNV-CQĐP năm 2013 góp ý dự thảo chế độ chính sách cán bộ công chức cấp xã
593/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 593/QĐ-BNV năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
578/QĐ-BNV
Ngày ban hành 17/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 578/QĐ-BNV năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
582/QĐ-BNV
Ngày ban hành 17/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 582/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Pháp chế
1530/BNV-CCVC
Ngày ban hành 04/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1530/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp
523/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 523/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1417/BNV-CCHC
Ngày ban hành 23/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1417/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ
1418/BNV-CCHC
Ngày ban hành 23/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1418/BNV-CCHC năm 2013 tự đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh
437/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 437/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Y học dự phòng Việt Nam
435/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 435/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
04/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2013/TT-BNV
03/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
01/2013/TTLT-BNV-BQP
Ngày ban hành 10/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP của Bộ Nội vụ-Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn
02/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 10/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
272/QĐ-BNV
Ngày ban hành 29/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 272/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hội Dạy nghề Việt Nam thành Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Dạy nghề và Nghề công tác xã hội Việt Nam
01/2013/TT-BNV
Ngày ban hành 25/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
244/QĐ-BNV
Ngày ban hành 22/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 244/QĐ-BNV năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
950/BNV-CCVC
Ngày ban hành 22/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 950/BNV-CCVC năm 2013 báo cáo thống kê cán bộ công chức 2012
241/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 241/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam
933/BNV-CCHC
Ngày ban hành 20/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 933/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ
932/BNV-CCHC
Ngày ban hành 20/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 932/BNV-CCHC hướng dẫn đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số CCHC
192/QĐ-BNV
Ngày ban hành 12/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 192/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV
Ngày ban hành 11/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015
182/QĐ-BNV
Ngày ban hành 07/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 182/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Thể dục Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
772/BNV-TL
Ngày ban hành 05/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 772/BNV-TL của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012
757/BNV-CCHC
Ngày ban hành 04/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 757/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1333/QĐ-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162