tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
720/BNV-CTTN
Ngày ban hành 01/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 720/BNV-CTTN giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong
671/BNV-TL
Ngày ban hành 28/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 671/BNV-TL chế độ phụ cấp thu hút
149/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 149/QĐ-BNV năm 2013 cho phép thành lập Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
152/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 152/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
623/BNV-CQĐP
Ngày ban hành 26/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 623/BNV-CQĐP năm 2013 trả lời kiến nghị của cử tri sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP
123/QĐ-BNV
Ngày ban hành 08/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 123/QĐ-BNV năm 2013 về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
113/QĐ-BNV
Ngày ban hành 05/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 113/QĐ-BNV năm 2013 về Quy chế quản lý và sử dụng thông tin của Cơ sở dữ liệu hội và tổ chức phi chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
353/BNV-TH
Ngày ban hành 01/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 353/BNV-TH hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 487/CT-TTg do Bộ Nội vụ ban hành
102/QĐ-BNV
Ngày ban hành 01/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 102/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam
101/QĐ-BNV
Ngày ban hành 01/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 101/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014
370/BNV-CTTN
Ngày ban hành 01/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 370/BNV-CTTN 2013 kết quả triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam
81/QĐ-BNV
Ngày ban hành 31/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 81/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
221/BNV-CTTN
Ngày ban hành 24/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 221/BNV-CTTN của Bộ Nội vụ về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013
56/QĐ-BNV
Ngày ban hành 23/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/QĐ-BNV năm 2013 cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
51/QĐ-BNV
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/QĐ-BNV năm 2013 về Chương trình và Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
137/BNV-ĐT
Ngày ban hành 13/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 137/BNV-ĐT năm 2013 sử dụng tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính Bộ Nội vụ
05/QĐ-BNV
Ngày ban hành 04/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/QĐ-BNV năm 2013 về Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ
103/QĐ-BNV
Ngày ban hành 04/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 103/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Sắn Việt Nam
07/QĐ-BNV
Ngày ban hành 04/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam thành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội
03/QĐ-BNV
Ngày ban hành 03/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/QĐ-BNV năm 2013 cho phép thành lập Hiệp hội Cá tra Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1383/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1383/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án “Xây dựng Phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1382/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1382/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Thiện tâm
1381/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1381/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Chăn nuôi Việt Nam
16/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
1374/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1374/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
15/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 25/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
1361/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1361/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Ủy ban Olympic Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1354/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1354/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
1359/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1359/QĐ-BNV năm 2012 về Quy chế bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin điện tử của Bộ và ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1347/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1347/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam
1348/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1348/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
14/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 18/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
1342/QĐ-BNV
Ngày ban hành 18/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1342/QĐ-BNV năm 2012 giao biên chế công chức năm 2013 trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
12/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 18/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
11/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 17/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
1332/QĐ-BNV
Ngày ban hành 14/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1332/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1333/QĐ-BNV
Ngày ban hành 14/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1333/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015"
10/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 14/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2012/TT-BNV
1312/QĐ-BNV
Ngày ban hành 11/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1312/QĐ-BNV năm 2012 về Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ
1311/QĐ-BNV
Ngày ban hành 11/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1311/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam
09/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 10/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
1306/QĐ-BNV
Ngày ban hành 07/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1306/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ bệnh nhi Việt Nam
1303/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1303/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam
1287/QĐ-BNV
Ngày ban hành 03/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1287/QĐ-BNV năm 2012 cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1271/QĐ-BNV
Ngày ban hành 03/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1271/QĐ-BNV năm 2012 về Tài liệu bồi dưỡng Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy và người đứng đầu các tổ chức Chính trị - Xã hội ở xã do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1294/QĐ-BNV
Ngày ban hành 03/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1294/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1209/QĐ-BNV
Ngày ban hành 29/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1209/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Nội vụ”
1245/QĐ-BNV
Ngày ban hành 29/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1245/QĐ-BNV năm 2012 về Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
08/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 26/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2012/TT-BNV
07/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 22/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2012/TT-BNV
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162