tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1212/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1212/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
1204/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1204/QĐ-BNV năm 2012 về Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
1205/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1205/QĐ-BNV năm 2012 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công, viên chức lãnh đạo, quản lý và điều động, biệt phái công, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ
1135/QĐ-BNV
Ngày ban hành 15/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1135/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4181/BNV-TCBC
Ngày ban hành 15/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4181/BNV-TCBC phê duyệt vị trí việc làm cơ cấu viên chức theo chức danh
1079/QĐ-BNV
Ngày ban hành 05/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1079/QĐ-BNV năm 2012 về Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ
06/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 30/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn
05/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 24/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2012/TT-BNV
1016/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1016/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thống kê Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3703/BNV-VP
Ngày ban hành 10/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3703/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc đề nghị cung cấp thông tin xây dựng Đề án
987/QĐ-BNV
Ngày ban hành 09/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 987/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Tinh dầu - Hương liệu - Mỹ phẩm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3574/BNV-CCVC
Ngày ban hành 03/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3574/BNV-CCVC cử cán bộ công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch
3487/BNV-CCVC
Ngày ban hành 25/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3487/BNV-CCVC tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính
892/QĐ-BNV
Ngày ban hành 24/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 892/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học kỹ thuật Biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
875/QĐ-BNV
Ngày ban hành 18/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 875/QĐ-BNV năm 2012 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị và quản lý nhà nước giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
02/CT-BNV
Ngày ban hành 11/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BNV của Bộ Nội vụ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Bộ Nội vụ
17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV
Ngày ban hành 10/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN_BTC-BNV ngày 18/6/2008 Hướng dẫn thực hiện nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3245/BNV-CCVC
Ngày ban hành 06/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3245/BNV-CCVC tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính
785/QĐ-BNV
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 785/QĐ-BNV năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
786/QĐ-BNV
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 786/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
04/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 31/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
3058/BNV-CTTN
Ngày ban hành 24/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3058/BNV-CTTN của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
2986/BNV-CCVC
Ngày ban hành 20/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2986/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp 2011 - 2012
748/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 748/QĐ-BNV năm 2012 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhi Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
2959/BNV-VTLTNN
Ngày ban hành 17/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2959/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thi hành Luật Lưu trữ
2960/BC-BNV
Ngày ban hành 17/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 2960/BC-BNV tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ do Bộ Nội vụ ban hành
2906/BNV-TL
Ngày ban hành 15/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2906/BNV-TL 2012 chính sách cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
2911/BNV-TL
Ngày ban hành 15/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2911/BNV-TL chính sách đối với viên chức ngành giáo dục đào tạo
725/QĐ-BNV
Ngày ban hành 10/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 725/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam
678/QĐ-BNV
Ngày ban hành 30/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 678/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Làng nghề Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
674/QĐ-BNV
Ngày ban hành 27/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 674/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011 - 2012
649/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 649/QĐ-BNV năm 2012 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương thuộc phạm vi chức năng của Bộ Nội vụ
618/QĐ-BNV
Ngày ban hành 23/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 618/QĐ-BNV năm 2012 thành lập Tổ biên tập Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho công, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ ngành Nội vụ" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2607/BNV-TCCB
Ngày ban hành 23/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2607/BNV-TCCB báo cáo số lượng, chất lượng công, viên chức
607/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 607/QĐ-BNV năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
601/QĐ-BNV
Ngày ban hành 09/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 601/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
599/QĐ-BNV
Ngày ban hành 05/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 599/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Xuất bản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
595/QĐ-BNV
Ngày ban hành 05/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 595/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ Hội Răng hàm mặt Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
579/QĐ-BNV
Ngày ban hành 27/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 579/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
2345/BNV-VP
Ngày ban hành 26/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2345/BNV-VP của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 15/NQ-CP của Chính phủ
576/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 576/QĐ-BNV năm 2012 về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và người đứng đầu các tổ chức Chính trị - Xã hội ở xã do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
03/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 26/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011  của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu  phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
2313/BC-BNV
Ngày ban hành 25/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 2313/BC-BNV về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định 945/QĐ-TTg tại Bộ Nội vụ trong quý II năm 2012
569/QĐ-BNV
Ngày ban hành 22/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 569/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự
568/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 568/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
556/QĐ-BNV
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 556/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ
02/2012/TT-BNV
Ngày ban hành 15/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011  của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn
511/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 511/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
514/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 514/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
492/QĐ-BNV
Ngày ban hành 31/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 492/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tâm thần học Việt Nam
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162