tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1263/CĐ-BNN-TY
Ngày ban hành 05/02/2018
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1263/CĐ-BNN-TY 2018 biện pháp chống Cúm gia cầm ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9
01/2018/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam
31/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT thời giờ làm việc với người lao động lĩnh vực phòng chống thiên tai
29/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu
28/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
5329/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5329/QĐ-BNN-KH 2017 Kế hoạch thực hiện 99/NQ-CP kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
10548/CT-BNN-QLCL
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL 2017 tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết
10547/CT-BNN-TCLN
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10547/CT-BNN-TCLN 2017 thực hiện Tết trồng cây chủ động phòng cháy chữa cháy rừng
KHONGSO
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thực hiện 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư nông nghiệp 2017
686/QĐ-BNN-TY
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 686/QĐ-BNN-TY tạm ngừng nhập khẩu gia cầm sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ 2017
558/QĐ-BNN-BVTV
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang mọt lạc serratus 2017
04/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT Danh mục động vật thực vật hoang dã phụ lục Công ước CITES
1611/TB-BNN-VP
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1611/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Hội nghị trực tuyến vệ sinh an toàn thực phẩm 2017
441/QĐ-BNN-TY
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 441/QĐ-BNN-TY giám sát an toàn thực phẩm quốc gia thịt gà chế biến phục vụ xuất khẩu 2017
350/QĐ-BNN-PC
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 350/QĐ-BNN-PC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2017
03/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn thực phẩm kinh doanh thủy sản
02/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 13/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi 48/2013/TT-BNNPTNT chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản
278/QĐ-BNN-BVTV
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 278/QĐ-BNN-BVTV loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2.4 d paraquat 2017
266/QĐ-BNN-TTR
Ngày ban hành 07/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 266/QĐ-BNN-TTr thanh tra kiểm tra chuyên ngành quản lý vật tư nông nghiệp 2017
252/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 252/QĐ-BNN-TCCB Chương trình hành động thực hiện 2185/QĐ-TTg Cơ chế một cửa Asean 2017
238/QĐ-BNN-PC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 238/QĐ-BNN-PC Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2017
210/QĐ-BNN-XD
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 210/QĐ-BNN-XD danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ 2017
191/QĐ-BNN-BVTV
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 191/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu hàng có nguy cơ cao mang mọt lạc serratus 2017
01/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất kháng sinh cấm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi
226/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 226/QĐ-BNN-KH Kế hoạch hành động thực hiện 01/NQ-CP 2017
69/QĐ-BNN-VPĐP
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới 2017
01/VBHN-BNNPTNT
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT hướng dẫn 117/2010/NĐ-CP quản lý hệ thống rừng đặc dụng 2017
57/QĐ-BNN-BVTV
Ngày ban hành 06/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV tạm dừng nhập khẩu quả me từ Indonesia 2017
9305/BNN-VP
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9305/BNN-VP không tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành 2016
33/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 33/2016/TT-BNNPTNT trình tự thủ tục tiến hành thanh tra chuyên ngành nông nghiệp
4127/QĐ-BNN-BVTV
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 4127/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu bông thô từ Ghana 2016
4088/QĐ-BNN-TY
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4088/QĐ-BNN-TY giám sát chuỗi tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu 2016
7987/BNN-TCLN
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7987/BNN-TCLN thực hiện chỉ thị 28/CT-TTg đấu tranh xâm hại động vật hoang dã 2016
3689/QĐ-BNN-TCLN
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3689/QĐ-BNN-TCLN bãi bỏ 5115/QĐ-BNN-TCLN quản lý sản xuất dăm gỗ 2014-2020 2016
3540/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3540/QĐ-BNN-KH chương trình hành động thực hiện 64/NQ-CP 2016
30/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 9 15/2015/TT-BNNPTNT nhiệm vụ Chi cục Sở Nông nghiệp
3486/QĐ-BNN-KH
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3486/QĐ-BNN-KH thực hiện 71/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 2016
29/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNN tiêu chuẩn nhân viên thú y xã phường thị trấn
28/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam
3158/QĐ-BNN-TCLN
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3158/QĐ-BNN-TCLN công bố hiện trạng rừng 2015 2016
27/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
6023/CT-BNN-XD
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 6023/CT-BNN-XD đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công 2016
2838/QĐ-BNN-BVTV
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal 2016
2803/QĐ-BNN-TY
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY quản lý giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu sản xuất thuốc thú y 2016
5719/CT-BNN-KTHT
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 5719/CT-BNN-KTHT nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn tái cơ cấu nông nghiệp 2016
2707/QĐ-BNN-TCLN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2707/QĐ-BNN-TCLN công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 2016
24/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BNNPTNT danh mục công bố mã HS hàng hóa cấm xuất khẩu gỗ tròn gỗ xẻ
25/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT kiểm dịch động vật sản phẩm động vật trên cạn kiểm dịch động vật 2016
26/2016/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT kiểm dịch động vật sản phẩm động vật thủy sản
2655/QĐ-BNN-PC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2655/QĐ-BNN-PC bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh văn bản quy phạm pháp luật 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162