tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
08/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 08/2018/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí hóa chất
03/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 273/2016/TT-BTC phí quyền hoạt động viễn thông
26/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/QĐ-BTC 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế Bộ Tài chính
02/2018/TT-BTC
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2018/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng
2715/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2715/QĐ-BTC 2017 tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cá nhân cho thuê tài sản
146/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 146/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý giám sát việc thu thuế hoạt động kinh doanh casino
2706/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2706/QĐ-BTC 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý thuế Bộ Tài chính
138/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 138/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/2017/NĐ-CP doanh nghiệp kinh doanh xổ số
04/CT-BTC
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BTC 2017 tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết
135/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 135/2017/TT-BTC quy định định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia
136/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 136/2017/TT-BTC quản lý kinh phí chi hoạt động kinh tế nhiệm vụ chi tài nguyên môi trường
2610/QĐ-BTC
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2610/QĐ-BTC 2017 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước
2588/QĐ-BTC
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2588/QĐ-BTC 2017 đổi tên Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quan Hà Nội
132/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 132/2017/TT-BTC quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
2575/QĐ-BTC
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2575/QĐ-BTC 2017 Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bộ Tài chính
131/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 131/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 315/2016/TT-BTC sử dụng tài khoản của Kho bạc
3365/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3365/BTC-TCHQ thực hiện Nghị định 167/2016/NĐ-CP kinh doanh hàng miễn thuế 2017
3233/BTC-TCT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3233/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp 2017
430/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 430/QĐ-BTC về Kế hoạch phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước 2017 2020
3068/BTC-CST
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3068/BTC-CST thuế giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên khoáng sản 2017
2939/BTC-CST
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2939/BTC-CST thuế nhập khẩu tái xuất dự án ODA không hoàn lại tại Lào 2017
20/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 195/2015/TT-BTC
KHONGSO
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản 2017
19/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2017/TT-BTC quyết toán kinh phí ngân sách thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
104/TB-BTC
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 104/TB-BTC kế hoạch kiểm tra tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng 2017
13/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2017/TT-BTC quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
14/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2017/TT-BTC quản lý sử dụng phí bảo đảm hàng hải dịch vụ công ích bảo đảm
12/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2017/TT-BTC hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường
258/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 258/QĐ-BTC bố trí một phần tài sản tại cơ sở đào tạo bồi dưỡng tại Huế 2017
11/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2017/TT-BTC vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách cho vay người nghèo
09/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2017/TT-BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia
237/QĐ-BTC
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 237/QĐ-BTC Đề án Tổ chức lại cơ quan báo tạp chí thuộc Bộ Tài chính 2016 2025 2017
149/QĐ-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 149/QĐ-BTC sửa đổi Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy 2017
07/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn 20/2016/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu gian lận thương mại
08/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2017/TT-BTC quản lý sử dụng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường khai thác khoáng sản
06/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế
119/QĐ-BTC
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 119/QĐ-BTC tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 2017
05/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BTC quản lý tạm ứng hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính
04/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BTC hướng dẫn 18/2016/NĐ-CP thành lập tổ chức hoạt động Công ty Quản lý tài sản
03/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bè nhẹ cứu sinh dự trự quốc gia
33/QĐ-BTC
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/QĐ-BTC hành động thực hiện 01/NQ-CP Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2017
02/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
01/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 05/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam
2845/QĐ-BTC
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2845/QĐ-BTC phân công cơ quan thuế quản lý người nộp thuế 2016
2840/QĐ-BTC
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2840/QĐ-BTC danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ theo luật phí và lệ phí 2016
348/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 348/2016/TT-BTC quản lý tài chính chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học
KHONGSO
Ngày ban hành 20/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư công khai ngân sách đơn vị dự toán ngân sách tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 16/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí trọng tải tàu thuyền phí sử dụng vị trí neo đậu 2016
2660/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 2660/QĐ-BTC gia hạn thời gian thực hiện 1209/QĐ-BTC thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162