Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3365/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3365/BTC-TCHQ thực hiện Nghị định 167/2016/NĐ-CP kinh doanh hàng miễn thuế 2017
3233/BTC-TCT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3233/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp 2017
430/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 430/QĐ-BTC về Kế hoạch phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước 2017 2020
3068/BTC-CST
Ngày ban hành 08/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3068/BTC-CST thuế giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên khoáng sản 2017
2939/BTC-CST
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2939/BTC-CST thuế nhập khẩu tái xuất dự án ODA không hoàn lại tại Lào 2017
20/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 8 195/2015/TT-BTC
KHONGSO
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản 2017
19/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 19/2017/TT-BTC quyết toán kinh phí ngân sách thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
104/TB-BTC
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 104/TB-BTC kế hoạch kiểm tra tự kiểm tra công tác thi đua khen thưởng 2017
14/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2017/TT-BTC quản lý sử dụng phí bảo đảm hàng hải dịch vụ công ích bảo đảm
13/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2017/TT-BTC quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
12/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2017/TT-BTC hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường
11/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2017/TT-BTC vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách cho vay người nghèo
258/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 258/QĐ-BTC bố trí một phần tài sản tại cơ sở đào tạo bồi dưỡng tại Huế 2017
09/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2017/TT-BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia
237/QĐ-BTC
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 237/QĐ-BTC Đề án Tổ chức lại cơ quan báo tạp chí thuộc Bộ Tài chính 2016 2025 2017
149/QĐ-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 149/QĐ-BTC sửa đổi Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy 2017
08/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2017/TT-BTC quản lý sử dụng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường khai thác khoáng sản
07/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn 20/2016/QĐ-TTg hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu gian lận thương mại
06/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế
119/QĐ-BTC
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 119/QĐ-BTC tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp 2017
05/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BTC quản lý tạm ứng hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính
04/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BTC hướng dẫn 18/2016/NĐ-CP thành lập tổ chức hoạt động Công ty Quản lý tài sản
03/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 10/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bè nhẹ cứu sinh dự trự quốc gia
33/QĐ-BTC
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/QĐ-BTC hành động thực hiện 01/NQ-CP Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2017
02/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 06/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường
01/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 05/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam
348/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 348/2016/TT-BTC quản lý tài chính chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học
2840/QĐ-BTC
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2840/QĐ-BTC danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ theo luật phí và lệ phí 2016
2845/QĐ-BTC
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2845/QĐ-BTC phân công cơ quan thuế quản lý người nộp thuế 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 20/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư công khai ngân sách đơn vị dự toán ngân sách tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 16/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng phí trọng tải tàu thuyền phí sử dụng vị trí neo đậu 2016
2660/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 2660/QĐ-BTC gia hạn thời gian thực hiện 1209/QĐ-BTC thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2016
2577/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2577/QĐ-BTC giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2017 2016
312/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 312/2016/TT-BTC chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
KHONGSO
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 17/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý tạm ứng hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2016
16322/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16322/BTC-TCHQ xử lý thuế giá trị gia tăng đối với tàu dịch vụ dầu khí 2016
16321/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16321/BTC-TCHQ thuế hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa 2016
306/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 306/2016/TT-BTC sửa đổi 19/2015/TT-BTC kinh phí chống buôn lậu thuốc lá điếu thuốc lá giả
16364/BTC-QLG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16364/BTC-QLG triển khai Nghị định 149/2016/NĐ-CP 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác không phải là nhà đất 2016
252/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 252/2016/TT-BTC quản lý sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11 625 Quốc lộ 38
253/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 253/2016/TT-BTC sửa đổi 86/2015/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
254/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 254/2016/TT-BTC sửa đổi 153/2015/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
255/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 255/2016/TT-BTC sửa đổi 51/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
250/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 250/2016/TT-BTC phí lệ phí thẩm quyền Hội đồng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016
247/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 247/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay
228/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 228/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch thăng hạng công viên chức
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162