Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2765/QĐ-BTC
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2765/QĐ-BTC kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử
2746/QĐ-BTC
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2746/QĐ-BTC thủ tục hành chính nhập khẩu nguyên liệu sản phẩm công nghệ thông tin 2015
2716/QĐ-BTC
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2716/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới nhập khẩu nguyên liệu vật tư linh kiện 2015
19132/BTC-CST
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 19132/BTC-CST thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính công an quản lý thị trường 2015
205/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 205/2015/TT-BTC cơ chế tài chính nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ 2015 2020
19119/BTC-KBNN
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 19119/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015 trêm TABMIS 2015
19145/BTC-TCT
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 19145/BTC-TCT sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2015
2726/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2726/QĐ-BTC kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2016
19039/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 19039/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng tàu thuê từ nước ngoài để phục vụ hoạt động dầu khí 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan quản lý thuế hoạt động thương mại của thương nhân cư dân biên giới
2728/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2728/QĐ-BTC xử lý sự cố trường hợp khẩn cấp cháy nổ tại trung tâm dữ liệu phòng máy 2015
2727/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2727/QĐ-BTC giám sát quản trị hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện giám sát môi trường 2015
2729/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2729/QĐ-BTC danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ 2016
18940/BTC-CST
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18940/BTC-CST thuế nhập khẩu sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Dicanxi photphat 2015
203/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán
204/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 204/2015/TT-BTC áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
2716/QĐ-BTC
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2716/QĐ-BTC kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tài chính 2016 2015
202/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 202/2015/TT-BTC niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán 2015
18832/BTC-TCT
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18832/BTC-TCT sửa đổi công văn 10492/BTC-TT công văn 13822/BTC-TCT 2015
18834/BTC-TCT
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18834/BTC-TCT thí điểm ủy nhiệm thu thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế phương pháp khoán
2706/QĐ-BTC
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2706/QĐ-BTC kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tài chính
18792/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18792/BTC-TCHQ nhập khẩu lá thuốc lá đầu tư trồng tại Campuchia 2015
18793/BTC-CST
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18793/BTC-CST chính sách thuế giá trị gia tăng thiết bị phun thuốc trừ sâu 2015
18761/BTC-ĐT
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18761/BTC-ĐT thời hạn thực hiện thanh toán vốn đầu tư kế hoạch 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
201/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 201/2015/TT-BTC Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Việt Nam Hàn Quốc giai
18626/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18626/BTC-TCHQ thời hạn nộp thuế 2015
200/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 200/2015/TT-BTC giám sát đầu tư vốn công khai thông tin tài chính doanh nghiệp
18619/BTC-ĐT
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18619/BTC-ĐT bổ sung vốn vào tiêu chí dự án khởi công mới không nhất thiết phải đầu tư
18645/BTC-TCT
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18645/BTC-TCT hồ sơ hoàn thuế doanh nghiệp xuất khẩu qua biên giới đất liền Campuchia 2015
2642/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2642/QĐ-BTC giao Tổng cục Thuế tạm thời tiếp nhận quản lý cơ sở đào tạo Thừa Thiên Huế
2643/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2643/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
18434/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18434/BTC-TCHQ nộp thuế giá trị gia tăng nguyên liệu vật tư nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu
2619/QĐ-BTC
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2619/QĐ-BTC sửa đổi quy chế quản lý vận hành sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất 2015
18410/BTC-NSNN
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 18410/BTC-NSNN giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương 2015
52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC chế độ người tham gia phòng cháy chữa cháy
18355/BTC-CST
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 18355/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc áp dụng Công văn 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
199/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 199/2015/TT-BTC thu phí thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý sử dụng tài sản nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
18299/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 18299/BTC-TCHQ xử lý thuế nhiên liệu tàu khoan 2015
18297/BTC-CST
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 18297/BTC-CST tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh sản phẩm vôi
2606/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2606/QĐ-BTC quy chế cung cấp sử dụng dịch vụ thiết bị công nghệ thông tin tại cơ quan
18195/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 18195/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
KHONGSO
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định quản lý tài chính đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư
198/2015/TTLT-BTC-BTNMT
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển
18182/BTC-CS
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 18182/BTC-CS miễn lệ phí cấp giấy đăng ký biển số xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký
18182/BTC-CST
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18182/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký
18010/BTC-QLCS
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 18010/BTC-QLCS hướng dẫn xử lý số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có
18018/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 04/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 18018/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng xăng dầu nhập khẩu
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162