tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
212/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 212/2015/TT-BTC thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động bảo vệ môi trường
214/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 214/2015/TT-BTC cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ ngân sách thuế tín dụng đầu tư
219/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp quản lý vốn tài sản
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ
19524/BTC-NSNN
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 19524/BTC-NSNN biểu mẫu báo cáo nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 2015
210/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 210/2015/TT-BTC sử dụng ngân sách mua bảo hiểm trách nhiệm khám bệnh chữa bệnh
19561/BTC-QLCS
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 19561/BTC-QLCS áp dụng chính sách khi thực hiện xử lý tài sản hạ tầng đường bộ 2015
2800/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2800/QĐ-BTC danh sách tổ chức tư vấn định giá cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
2806/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 2806/QĐ-BTC chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2016 2015
209/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 209/2015/TT-BTC kế toán quỹ đầu tư phát triển địa phương
208/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 208/2015/TT-BTC hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấn
38/2015/TTLT-BTTTT-BTC
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BTTTT-BTC sửa đổi 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC đầu thu truyền hình số mặt đất t
2770/QĐ-BTC
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2770/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan 2015
207/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 207/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 148/2013/TT-BTC Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế
KHONGSO
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
02/CT-BTC
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTC 2015 quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
2765/QĐ-BTC
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2765/QĐ-BTC kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP Chính phủ điện tử
19132/BTC-CST
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 19132/BTC-CST thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính công an quản lý thị trường 2015
2746/QĐ-BTC
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2746/QĐ-BTC thủ tục hành chính nhập khẩu nguyên liệu sản phẩm công nghệ thông tin 2015
2716/QĐ-BTC
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2716/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới nhập khẩu nguyên liệu vật tư linh kiện 2015
205/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 205/2015/TT-BTC cơ chế tài chính nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ 2015 2020
19145/BTC-TCT
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 19145/BTC-TCT sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2015
19119/BTC-KBNN
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 19119/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015 trêm TABMIS 2015
2729/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2729/QĐ-BTC danh sách thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ 2016
2727/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2727/QĐ-BTC giám sát quản trị hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện giám sát môi trường 2015
19039/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 19039/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng tàu thuê từ nước ngoài để phục vụ hoạt động dầu khí 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan quản lý thuế hoạt động thương mại của thương nhân cư dân biên giới
2728/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2728/QĐ-BTC xử lý sự cố trường hợp khẩn cấp cháy nổ tại trung tâm dữ liệu phòng máy 2015
2726/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2726/QĐ-BTC kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2016
18940/BTC-CST
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18940/BTC-CST thuế nhập khẩu sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi Dicanxi photphat 2015
2716/QĐ-BTC
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2716/QĐ-BTC kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tài chính 2016 2015
204/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 204/2015/TT-BTC áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
203/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 203/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán
202/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 202/2015/TT-BTC niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán 2015
18793/BTC-CST
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18793/BTC-CST chính sách thuế giá trị gia tăng thiết bị phun thuốc trừ sâu 2015
18761/BTC-ĐT
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18761/BTC-ĐT thời hạn thực hiện thanh toán vốn đầu tư kế hoạch 2015
18832/BTC-TCT
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18832/BTC-TCT sửa đổi công văn 10492/BTC-TT công văn 13822/BTC-TCT 2015
2706/QĐ-BTC
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2706/QĐ-BTC kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tài chính
18792/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18792/BTC-TCHQ nhập khẩu lá thuốc lá đầu tư trồng tại Campuchia 2015
18834/BTC-TCT
Ngày ban hành 17/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18834/BTC-TCT thí điểm ủy nhiệm thu thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế phương pháp khoán
KHONGSO
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
201/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 201/2015/TT-BTC Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Việt Nam Hàn Quốc giai
18626/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18626/BTC-TCHQ thời hạn nộp thuế 2015
18619/BTC-ĐT
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18619/BTC-ĐT bổ sung vốn vào tiêu chí dự án khởi công mới không nhất thiết phải đầu tư
18645/BTC-TCT
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18645/BTC-TCT hồ sơ hoàn thuế doanh nghiệp xuất khẩu qua biên giới đất liền Campuchia 2015
200/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 200/2015/TT-BTC giám sát đầu tư vốn công khai thông tin tài chính doanh nghiệp
2642/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2642/QĐ-BTC giao Tổng cục Thuế tạm thời tiếp nhận quản lý cơ sở đào tạo Thừa Thiên Huế
KHONGSO
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
2643/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2643/QĐ-BTC công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
18434/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 18434/BTC-TCHQ nộp thuế giá trị gia tăng nguyên liệu vật tư nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162