Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
250/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 250/2016/TT-BTC phí lệ phí thẩm quyền Hội đồng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016
2437/QĐ-BTC
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2437/QĐ-BTC ngân sách nhà nước thực hiện giám định gen xác định hài cốt liệt sỹ 2016
208/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 208/2016/TT-BTC phí lệ phí tên miền quốc gia vn địa chỉ Internet IP Việt Nam
220/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 220/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí hoạt động hành nghề luật sư
221/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 221/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hành nghề đấu giá tài sản
181/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 181/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
KHONGSO
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mẫu biểu báo cáo công khai thông tin nợ công nợ nước ngoài của quốc gia 2016
15888/BTC-CST
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 2016
15667/BTC-TCT
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15667/BTC-TCT chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ 2016
15599/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15599/BTC-TCHQ nhập khẩu than 2016
177/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 177/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành
175/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 175/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72 930 đường Thái Nguyên Chợ Mới
173/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC
174/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 174/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC thuế tài nguyên
171/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 171/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
172/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 172/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp lệ phí hoạt động xây dựng
169/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 169/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
167/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 167/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép điện lực
KHONGSO
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi Thông tư 153/2015/TT-BTC quy định phí sử dụng đường bộ 2016
15249/BTC-TCT
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15249/BTC-TCT chính sách thuế giá trị gia tăng 2016
170/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 170/2016/TT-BTC phí lệ phí trong hoạt động hóa chất
15120/BTC-CST
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15120/BTC-CST thuế lệ phí khoản thu ngân sách nhà nước khác áp dụng khu kinh tế cửa khẩu 2016
159/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 159/2016/TT-BTC thu nộp sử dụng phí tham quan làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam
161/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 161/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
KHONGSO
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2016
160/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 160/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa dân tộc 2016
163/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 163/2016/TT-BTC phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia 2016
162/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 162/2016/TT-BTC phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam 2016
166/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 166/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà
158/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 158/2016/TT-BTC phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
164/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 164/2016/TT-BTC phí xác minh giấy tờ tài liệu công nhận văn bằng cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
165/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 165/2016/TT-BTC lệ phí cấp Giấy phép lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
2321/QĐ-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 2321/QĐ-BTC giao Kho bạc Nhà nước quản lý cơ sở đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh 2016
156/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 156/2016/TT-BTC thu nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp 2016
14972/BTC-QLCS
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14972/BTC-QLCS xử lý việc di dời hộ gia đình cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất
14881/BTC-CST
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14881/BTC-CST thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than củi 2016
04/CT-BTC
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BTC đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định giá kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện đường sắt
151/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 151/2016/TT-BTC cơ chế hoạt động doanh nghiệp quốc phòng an ninh Nghị định 93/2015/NĐ-CP
KHONGSO
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông 2016
148/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 148/2016/TT-BTC chế độ thu nộp phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
150/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 150/2016/TT-BTC phí cấp phép hoạt động tổ chức tín dụng dịch vụ trung gian thanh toán 2016
149/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 149/2016/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y dự trữ quốc gia
147/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2013/TT-BTC quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định
14401/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14401/BTC-TCHQ thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý sử dụng quyết toán kinh phí xây dựng nông thôn mới 2016 2020
KHONGSO
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mức chế độ thu phí lệ phí năng lượng nguyên tử 2016
144/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 144/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162