tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2577/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2577/QĐ-BTC giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2017 2016
312/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 312/2016/TT-BTC chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
KHONGSO
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 17/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý tạm ứng hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2016
16364/BTC-QLG
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16364/BTC-QLG triển khai Nghị định 149/2016/NĐ-CP 2016
306/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 306/2016/TT-BTC sửa đổi 19/2015/TT-BTC kinh phí chống buôn lậu thuốc lá điếu thuốc lá giả
16322/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16322/BTC-TCHQ xử lý thuế giá trị gia tăng đối với tàu dịch vụ dầu khí 2016
16321/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16321/BTC-TCHQ thuế hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác không phải là nhà đất 2016
229/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 229/2016/TT-BTC quản lý lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
228/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 228/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch thăng hạng công viên chức
250/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 250/2016/TT-BTC phí lệ phí thẩm quyền Hội đồng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016
253/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 253/2016/TT-BTC sửa đổi 86/2015/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
254/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 254/2016/TT-BTC sửa đổi 153/2015/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
255/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 255/2016/TT-BTC sửa đổi 51/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
252/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 252/2016/TT-BTC quản lý sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11 625 Quốc lộ 38
247/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 247/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay
2437/QĐ-BTC
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2437/QĐ-BTC ngân sách nhà nước thực hiện giám định gen xác định hài cốt liệt sỹ 2016
220/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 220/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí lệ phí hoạt động hành nghề luật sư
221/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 221/2016/TT-BTC quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hành nghề đấu giá tài sản
208/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 10/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 208/2016/TT-BTC phí lệ phí tên miền quốc gia vn địa chỉ Internet IP Việt Nam
181/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 181/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
15888/BTC-CST
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mẫu biểu báo cáo công khai thông tin nợ công nợ nước ngoài của quốc gia 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ 2016
15667/BTC-TCT
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15667/BTC-TCT chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp 2016
15599/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15599/BTC-TCHQ nhập khẩu than 2016
177/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 177/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành
173/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC
175/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 175/2016/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72 930 đường Thái Nguyên Chợ Mới
174/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 174/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC thuế tài nguyên
172/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 172/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp lệ phí hoạt động xây dựng
171/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 171/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
KHONGSO
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi Thông tư 153/2015/TT-BTC quy định phí sử dụng đường bộ 2016
170/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 170/2016/TT-BTC phí lệ phí trong hoạt động hóa chất
169/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 169/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
15249/BTC-TCT
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15249/BTC-TCT chính sách thuế giá trị gia tăng 2016
167/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 167/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép điện lực
160/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 160/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa dân tộc 2016
158/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 158/2016/TT-BTC phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2321/QĐ-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 2321/QĐ-BTC giao Kho bạc Nhà nước quản lý cơ sở đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh 2016
165/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 165/2016/TT-BTC lệ phí cấp Giấy phép lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
166/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 166/2016/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà
161/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 161/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
159/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 159/2016/TT-BTC thu nộp sử dụng phí tham quan làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam
KHONGSO
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài năm 2016
15120/BTC-CST
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 15120/BTC-CST thuế lệ phí khoản thu ngân sách nhà nước khác áp dụng khu kinh tế cửa khẩu 2016
162/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 162/2016/TT-BTC phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam 2016
163/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 163/2016/TT-BTC phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia 2016
164/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 164/2016/TT-BTC phí xác minh giấy tờ tài liệu công nhận văn bằng cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162