Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
386-TC-HCP
Ngày ban hành 17/04/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 386-TC-HCP năm 1957 về việc lập sổ quản lý cán bộ nằm chờ công tác ở các cơ quan, đoàn thể do Bộ Tài chính ban hành.
143-TC-S.N.F
Ngày ban hành 10/04/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 143-TC-S.N.F năm 1957 về mẫu bảng kế hoạch nộp lợi nhuận và khấu hao cơ bản của các xí nghiệp quốc doanh do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành
15-TC/HCP
Ngày ban hành 26/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15-TC/HCP năm 1957 về việc trả lương và phụ cấp của cán bộ đi sửa sai do Bộ Tài Chính ban hành.
35-KTCB-KT
Ngày ban hành 07/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ số Số: 35-KTCB-KT về việc cho phép các cơ quan cấp phát vốn kiến thiết cơ bản lưu hành một loại Séc riêng do Bộ Tài chính ban hành
khongso1
Ngày ban hành 07/01/1957
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ tạm thời về cấp phát kiến thiết cơ bản do Bộ Tài chính ban hành năm 1957
1333-TC-HCP
Ngày ban hành 18/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1333-TC-HCP năm 1956 về việc trợ cấp thóc cho các gia đình cán bộ túng thiếu bị xử oan trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức do Bộ Tài chính ban hành
430
Ngày ban hành 14/12/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 430 năm 1956 thi hành chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp ở vùng đã cải cách ruộng đất do Bộ Tài chính ban hành
292-TC-NĐ
Ngày ban hành 15/11/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 292-TC-NĐ năm 1956 về việc tạm thời miễn thuế lợi tức doanh nghiệp cho các đoàn tuồng, chèo cải lương, kịch, ca múa, hòa nhạc, xiếc, múa rối, nếu do các diễn viên tự tổ chức và tự quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
291-TC-NĐ
Ngày ban hành 15/11/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 291-TC-NĐ năm 1956 về ấn định thuế suất kinh doanh nghệ thuật đánh vào ngành chiếu bóng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
116-TC-TT
Ngày ban hành 26/10/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 116-TC-TT năm 1956 Giải thích về quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức các Ban Thanh tra tài chính các cấp do Bộ Tài chính ban hành
220-TC-NĐ
Ngày ban hành 04/10/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 220-TC-NĐ năm 1956 về ấn định tạm thời thuế suất thuế hàng hóa đánh vào cồn thường, và rượu ta nấu bằng ngô, khoai, săn, các thứ hoa quả và rỉ đường do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.
276-BTC-NN
Ngày ban hành 27/09/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ tạm thời số 276-BTC-NN về thuế nông nghiệp ở miền núi (vùng chưa thành lập Khu tự trị)do Bộ Tài Chính ban hành
202-TC-TT
Ngày ban hành 26/09/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 202-TC-TT năm 1956 về việc miễn thuế cho các bác sĩ, y sĩ mở phòng chữa bệnh, các bác sĩ nha khoa, nha sĩ mở phòng chữa răng, các nhà hộ sinh, các ông lang, các y tá được phép chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
203-TT
Ngày ban hành 26/09/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 203-TT năm 1956 về việc miễn thuế các nhà xuất bản và đại lý sách báo do Bộ Tài chính ban hành
465-TC-VP
Ngày ban hành 25/09/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 465-TC-VP năm 1956 giải thích chính sách thống nhất quản lý kinh doanh rượu do Bộ Tài chính ban hành
256-BTC-NN
Ngày ban hành 29/08/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 256-BTC-NN năm 1956 phổ biến và tiến hành chính sách và thể lệ miễn giảm cho những ruộng bị úng thủy do Bộ Tài Chính ban hành
242-BTC-NN
Ngày ban hành 13/08/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 242-BTC-NN năm 1956 về việc miễn thuế nông nghiệp cho những ruộng trồng cỏ do Bộ Tài Chính ban hành
197-BTC-NN
Ngày ban hành 12/07/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thư số 197-BTC-NN về việc miễn thuế nông nghiệp ở các trại giáo dưỡng do Bộ Tài chính ban hành
667-TC-HCP
Ngày ban hành 05/07/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 667–TC-HCP năm 1956 về việc truy lĩnh lương mới do Bộ Tài chính ban hành
159-BTC-NN
Ngày ban hành 20/06/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thư số 159-BTC-NN về việc miễn thuế nông nghiệp cho các trại cải tạo do Bộ Tài chính ban hành
155-BTC-NN
Ngày ban hành 20/06/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 155-BTC-NN năm 1956 quy định miễn thuế nông nghiệp cho đồng bào miền Nam ra Bắc về nông thôn sản xuất do Bộ Tài Chính ban hành
09-TC-TT
Ngày ban hành 06/06/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thể lệ số về 09-TC-TT về việc chi tiết thi hành điều lệ tạm thời về thống nhất quản lý kinh doanh rượu do Bộ Tài Chính ban hành
132-BTC-NN
Ngày ban hành 01/06/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 132-BTC-NN năm 1956 về việc miễn thuế cho những ruộng bỏ hoang mới phục hồi sản xuất do Bộ Tài chính ban hành.
432-TC/HCP
Ngày ban hành 08/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 432-TC/HCP năm 1956 Sửa đổi Thông tư 184-TC/HCP về phụ cấp đi đường của những người đi công tác bằng xe đạp tư do Bộ Tài chính ban hành
402-TC-HCP
Ngày ban hành 02/05/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 402-TC-HCP năm 1956 hủy bỏ Thông tư 161-TC-HC về việc trả phụ cấp gia đình được truy lĩnh trong trường hợp mất liên lạc trong thời kỳ kháng chiến và đình chỉ cấp phát kinh phí để thanh toán tiền truy lĩnh phụ cấp gia đình do Bộ Tài Chính ban hành
280-TC-HCP
Ngày ban hành 23/03/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 280-TC-HCP năm 1956 về việc trả lương cho bộ đội chuyển ngành do Bộ Tài Chính ban hành
184-TC-HC
Ngày ban hành 01/03/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 184-TC-HC năm 1956 về phụ cấp đi đường do Bộ tài chính ban hành
156-TC-HCP
Ngày ban hành 21/02/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 156-TC-HCP
156-TC/HCP
Ngày ban hành 21/02/1956
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 156-TC/HCP về việc trả lương và phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên do Bộ Tài chính ban hành
5-TT
Ngày ban hành 29/03/1950
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 5-TT
46-NV/TC/LĐ
Ngày ban hành 17/10/1949
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 46-NV/TC/LĐ
35-NV/TC
Ngày ban hành 19/08/1949
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 35-NV/TC
3926-BTC/5
Ngày ban hành 04/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3926-BTC/5 ấn định lương bổng nhân viên cùng có một bằng cấp
3925-BTC/5
Ngày ban hành 04/11/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3925-BTC/5 tính lương công chức thuộc ngạch Âu, ngạch bản xứ tương đương ngạch quan lại cũ
3873-BTCK3
Ngày ban hành 29/10/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3873-BTCK3 chi tiêu mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên chở, làm công tác, trên 5.000đ phải có hợp đồng
3222BTC/HB
Ngày ban hành 21/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3222BTC/HB tiền hưu liễm khấu trừ lương bổng
645-TC
Ngày ban hành 13/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 645-TC thu vào ngân sách Đông dương các thứ thuế đánh các thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu, tỉnh Thanh hóa
633-TC
Ngày ban hành 09/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 633-TC lập một hội đồng hóa giá để ấn định giá hàng hóa xuất nhập
596-TC
Ngày ban hành 29/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 596-TC miễn thuế đặc biệt xe hơi
507-TC
Ngày ban hành 24/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 507-TC chế độ lương bổng công chức Việt Nam
548-TC
Ngày ban hành 10/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 548-TC thuế quan và thuế gián thu
536-TC
Ngày ban hành 09/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 536-TC nhiệm vụ các phòng sự vụ Bộ Tài chính
511-TC
Ngày ban hành 05/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 511-TC bãi bỏ phụ cấp huấn luyện viên thể dục
375-TC
Ngày ban hành 15/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 375-TC Luật kế toán Quốc gia
KHONGSO
Ngày ban hành 09/04/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định bãi bỏ Nghị định 148/TC ngày 11 tháng 1 năm 1946
304-TC
Ngày ban hành 01/04/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 304-TC bãi bỏ thuế xe đạp kể từ niên khóa 1946
288-TC
Ngày ban hành 22/03/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 288-TC thuế lưu hành đánh vào các thứ bài lá
262-TC
Ngày ban hành 12/03/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 262-TC giá giấy tín chỉ và những thuế tem
825-VP
Ngày ban hành 14/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 825-VP năm 1946 về thuế đặc biệt đánh vào xe hơi vận tải do Bộ Tài Chính ban hành.
196-TC
Ngày ban hành 07/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 196-TC số tiền hoa hồng phải nộp vào quỹ ngân sách trung ương
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162