tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3873-BTCK3
Ngày ban hành 29/10/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3873-BTCK3 chi tiêu mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên chở, làm công tác, trên 5.000đ phải có hợp đồng
3222BTC/HB
Ngày ban hành 21/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 3222BTC/HB tiền hưu liễm khấu trừ lương bổng
645-TC
Ngày ban hành 13/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 645-TC thu vào ngân sách Đông dương các thứ thuế đánh các thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu, tỉnh Thanh hóa
633-TC
Ngày ban hành 09/08/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 633-TC lập một hội đồng hóa giá để ấn định giá hàng hóa xuất nhập
596-TC
Ngày ban hành 29/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 596-TC miễn thuế đặc biệt xe hơi
507-TC
Ngày ban hành 24/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 507-TC chế độ lương bổng công chức Việt Nam
548-TC
Ngày ban hành 10/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 548-TC thuế quan và thuế gián thu
536-TC
Ngày ban hành 09/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 536-TC nhiệm vụ các phòng sự vụ Bộ Tài chính
511-TC
Ngày ban hành 05/07/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 511-TC bãi bỏ phụ cấp huấn luyện viên thể dục
375-TC
Ngày ban hành 15/05/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 375-TC Luật kế toán Quốc gia
KHONGSO
Ngày ban hành 09/04/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định bãi bỏ Nghị định 148/TC ngày 11 tháng 1 năm 1946
304-TC
Ngày ban hành 01/04/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 304-TC bãi bỏ thuế xe đạp kể từ niên khóa 1946
288-TC
Ngày ban hành 22/03/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 288-TC thuế lưu hành đánh vào các thứ bài lá
262-TC
Ngày ban hành 12/03/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 262-TC giá giấy tín chỉ và những thuế tem
825-VP
Ngày ban hành 14/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 825-VP năm 1946 về thuế đặc biệt đánh vào xe hơi vận tải do Bộ Tài Chính ban hành.
196-TC
Ngày ban hành 07/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 196-TC số tiền hoa hồng phải nộp vào quỹ ngân sách trung ương
43-NV/NĐ
Ngày ban hành 05/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 43-NV/NĐ năm 1946 bãi bỏ quỹ ứng tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
192-TC
Ngày ban hành 05/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 192-TC năm 1946 về Sở Thế quan và Thuế gián thu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.
193-TC
Ngày ban hành 05/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 193-TC thuế đặc biệt đánh vào xe hơi vận tải
190-TC
Ngày ban hành 05/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 190-TC năm 1946 về khu vực thẩm quyền của sở Văn tự Đà nẵng do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.
158-TC
Ngày ban hành 22/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 158-TC năm 1946 về bất động sản trước kia thuộc nhà binh Pháp do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.
139-BTC
Ngày ban hành 07/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 139-BTC
126-BTC
Ngày ban hành 03/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 126-BTC năm 1946 về thuế phụ gia vào rượu bia do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
126-TC
Ngày ban hành 02/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 126-TC năm 1946 về thuế quan và thuế gián thu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
596-NĐ
Ngày ban hành 17/12/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 596-NĐ năm 1945 về công chúng những sổ và giấy tờ của Sở Thuế quan và Thuế gián thu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.
51-TC
Ngày ban hành 09/11/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 51-TC bãi bỏ một số cấm xuất nhập cảng ở Đông dương.
48-TC
Ngày ban hành 09/11/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 48-TC sự xuất nhập cảng ở Đông dương để bãi bỏ đạo Sắc lệnh ngày 13 tháng 08 năm 1941.
46-TC
Ngày ban hành 05/11/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 46-TC tăng thuế thuốc lá và thuốc lào
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 02/11/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định tiêu chuẩn và suất định thuế lưu hành thuốc lào và thuốc lá
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 15/10/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định tiền hoa hồng đăng ký vào ngân sách trung ương
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162