Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
43-NV/NĐ
Ngày ban hành 05/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 43-NV/NĐ năm 1946 bãi bỏ quỹ ứng tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
193-TC
Ngày ban hành 05/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 193-TC thuế đặc biệt đánh vào xe hơi vận tải
192-TC
Ngày ban hành 05/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 192-TC năm 1946 về Sở Thế quan và Thuế gián thu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.
190-TC
Ngày ban hành 05/02/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 190-TC năm 1946 về khu vực thẩm quyền của sở Văn tự Đà nẵng do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.
158-TC
Ngày ban hành 22/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 158-TC năm 1946 về bất động sản trước kia thuộc nhà binh Pháp do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.
139-BTC
Ngày ban hành 07/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 139-BTC
126-BTC
Ngày ban hành 03/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 126-BTC năm 1946 về thuế phụ gia vào rượu bia do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành
126-TC
Ngày ban hành 02/01/1946
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 126-TC năm 1946 về thuế quan và thuế gián thu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
596-NĐ
Ngày ban hành 17/12/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 596-NĐ năm 1945 về công chúng những sổ và giấy tờ của Sở Thuế quan và Thuế gián thu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.
48-TC
Ngày ban hành 09/11/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 48-TC sự xuất nhập cảng ở Đông dương để bãi bỏ đạo Sắc lệnh ngày 13 tháng 08 năm 1941.
51-TC
Ngày ban hành 09/11/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 51-TC bãi bỏ một số cấm xuất nhập cảng ở Đông dương.
46-TC
Ngày ban hành 05/11/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 46-TC tăng thuế thuốc lá và thuốc lào
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 02/11/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định tiêu chuẩn và suất định thuế lưu hành thuốc lào và thuốc lá
KHÔNGSỐ
Ngày ban hành 15/10/1945
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định tiền hoa hồng đăng ký vào ngân sách trung ương
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162