tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
14972/BTC-QLCS
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14972/BTC-QLCS xử lý việc di dời hộ gia đình cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất
156/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 156/2016/TT-BTC thu nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp 2016
04/CT-BTC
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BTC đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016
14881/BTC-CST
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14881/BTC-CST thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than củi 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định giá kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện đường sắt
KHONGSO
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông 2016
151/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 151/2016/TT-BTC cơ chế hoạt động doanh nghiệp quốc phòng an ninh Nghị định 93/2015/NĐ-CP
148/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 148/2016/TT-BTC chế độ thu nộp phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
149/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 149/2016/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y dự trữ quốc gia
150/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 150/2016/TT-BTC phí cấp phép hoạt động tổ chức tín dụng dịch vụ trung gian thanh toán 2016
147/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2013/TT-BTC quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định
14401/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14401/BTC-TCHQ thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý sử dụng quyết toán kinh phí xây dựng nông thôn mới 2016 2020
2128/QĐ-BTC
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-BTC thí điểm khai thuế điện tử hoạt động cho thuê nhà của cá nhân
KHONGSO
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mức chế độ thu phí lệ phí năng lượng nguyên tử 2016
144/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 144/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học
13959/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13959/BTC-TCHQ thời điểm nộp C O 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư cấp thu hồi quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 2016
13635/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13635/BTC-TCHQ xăng dầu nhập khẩu của Công ty Hưng Phát 2016
13508/BTC-KBNN
Ngày ban hành 27/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13508/BTC-KBNN kiến nghị Kiểm toán Nhà nước quyết toán ngân sách nhà nước 2014 2016
143/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 143/2016/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài
KHONGSO
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thực hiện công khai ngân sách nhà nước các cấp ngân sách 2016
2041/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2041/QĐ-BTC công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước 2014 2016
141/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 141/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2015/TT-BTC 173/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ
2002/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2002/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa chứng khoán 2016
13027/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13027/BTC-TCHQ vướng mắc xử lý việc khai sai mã số hàng hóa nhập khẩu 2016
13041/BTC-TCCB
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13041/BTC-TCCB sử dụng con dấu của Chi cục Kiểm tra sau thông quan 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí chứng thực 2016
140/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 140/2016/TT-BTC mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ Niu Di lân Úc
138/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 138/2016/TT-BTC thu nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ thuyền viên nước ngoài giấy phép xuống tàu
1997/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1997/QĐ-BTC chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 2016
137/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 137/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2014/TT-BTC 154/2015/TT-BTC về phí đường bộ
1972/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1972/QĐ-BTC xây dựng đề án phòng chống tội phạm tài chính chứng khoán xuất nhập khẩu 2016
136/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 136/2016/TT-BTC sửa đổi 146/2015/TT-BTC 84/2015/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ
135/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 135/2016/TT-BTC sửa đổi 29/2015/TT-BTC 93/2015/TT-BTC 95/2015/TT-BTC 167/2015/TT-BTC
134/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 134/2016/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam
1919/QĐ-BTC
Ngày ban hành 06/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1919/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh thành phố 2016
1859/QĐ-BTC
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1859/QĐ-BTC văn bản quy phạm điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần 2016
13/VBHN-BTC
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC thông tư thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bình Định 2016
14/VBHN-BTC
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC thông tư thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ trạm Quảng Ngãi 2016
12/VBHN-BTC
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC thông tư thu nộp phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân 2016
133/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
1601/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1601/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư 2016
131/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 131/2016/TT-BTC
129/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 129/2016/TT-BTC sửa đổi 136/2015/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá dịch vụ 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp sử dụng phí khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 2016
128/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 128/2016/TT-BTC miễn giảm thuế xuất khẩu sản phẩm thân thiện môi trường tái chế xử lý chất thải
127/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 127/2016/TT-BTC sửa đổi 50/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu quản lý phí sử dụng đường bộ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162