Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2128/QĐ-BTC
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-BTC thí điểm khai thuế điện tử hoạt động cho thuê nhà của cá nhân
KHONGSO
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mức chế độ thu phí lệ phí năng lượng nguyên tử 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư cấp thu hồi quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 2016
13635/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13635/BTC-TCHQ xăng dầu nhập khẩu của Công ty Hưng Phát 2016
13508/BTC-KBNN
Ngày ban hành 27/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13508/BTC-KBNN kiến nghị Kiểm toán Nhà nước quyết toán ngân sách nhà nước 2014 2016
143/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 143/2016/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài
KHONGSO
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thực hiện công khai ngân sách nhà nước các cấp ngân sách 2016
2041/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2041/QĐ-BTC công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước 2014 2016
141/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 141/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2015/TT-BTC 173/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ
2002/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2002/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa chứng khoán 2016
13027/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13027/BTC-TCHQ vướng mắc xử lý việc khai sai mã số hàng hóa nhập khẩu 2016
13041/BTC-TCCB
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13041/BTC-TCCB sử dụng con dấu của Chi cục Kiểm tra sau thông quan 2016
140/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 140/2016/TT-BTC mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ Niu Di lân Úc
KHONGSO
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí chứng thực 2016
138/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 138/2016/TT-BTC thu nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ thuyền viên nước ngoài giấy phép xuống tàu
1997/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1997/QĐ-BTC chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 2016
137/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 137/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2014/TT-BTC 154/2015/TT-BTC về phí đường bộ
1972/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1972/QĐ-BTC xây dựng đề án phòng chống tội phạm tài chính chứng khoán xuất nhập khẩu 2016
136/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 136/2016/TT-BTC sửa đổi 146/2015/TT-BTC 84/2015/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ
135/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 135/2016/TT-BTC sửa đổi 29/2015/TT-BTC 93/2015/TT-BTC 95/2015/TT-BTC 167/2015/TT-BTC
134/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 134/2016/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam
1919/QĐ-BTC
Ngày ban hành 06/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1919/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh thành phố 2016
1859/QĐ-BTC
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1859/QĐ-BTC văn bản quy phạm điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần 2016
12/VBHN-BTC
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC thông tư thu nộp phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân 2016
13/VBHN-BTC
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC thông tư thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bình Định 2016
14/VBHN-BTC
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC thông tư thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ trạm Quảng Ngãi 2016
133/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
1601/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1601/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư 2016
131/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 131/2016/TT-BTC
129/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 129/2016/TT-BTC sửa đổi 136/2015/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá dịch vụ 2016
128/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 128/2016/TT-BTC miễn giảm thuế xuất khẩu sản phẩm thân thiện môi trường tái chế xử lý chất thải
126/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 126/2016/TT-BTC sửa đổi 168/2015/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
127/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 127/2016/TT-BTC sửa đổi 50/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu quản lý phí sử dụng đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp sử dụng phí khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia 2016
125/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 125/2016/TT-BTC sửa đổi 33/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 04/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thu nộp sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 2016
124/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 124/2016/TT-BTC quản lý tiền thu được cho thuê cho thuê mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
KHONGSO
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mức chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí khai thác thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ 2016
10315/BTC-TCT
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10315/BTC-TCT thực hiện 106/2016/QH13 Luật thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt 2016
123/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 123/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam 2016
11/VBHN-BTC
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý giá phí lệ phí hóa đơn 2016
1616/QĐ-BTC
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1616/QĐ-BTC Quy chế công tác văn thư 2016
121/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 121/2016/TT-BTC mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Km2123+250 quốc lộ 1
122/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 122/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Km2171+200 quốc lộ 1
9986/BTC-KBNN
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9986/BTC-KBNN chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016
1614/QĐ-BTC
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1614/QĐ-BTC kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa ngành Hải quan 2016 2020
9897/BTC-CS
Ngày ban hành 18/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9897/BTC-CS mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162