tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
156/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 156/2016/TT-BTC thu nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp 2016
14972/BTC-QLCS
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14972/BTC-QLCS xử lý việc di dời hộ gia đình cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất
KHONGSO
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản 2016
14881/BTC-CST
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14881/BTC-CST thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than củi 2016
04/CT-BTC
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BTC đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định giá kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện đường sắt
151/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 151/2016/TT-BTC cơ chế hoạt động doanh nghiệp quốc phòng an ninh Nghị định 93/2015/NĐ-CP
KHONGSO
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông 2016
148/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 148/2016/TT-BTC chế độ thu nộp phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
150/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 150/2016/TT-BTC phí cấp phép hoạt động tổ chức tín dụng dịch vụ trung gian thanh toán 2016
149/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 149/2016/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y dự trữ quốc gia
147/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2013/TT-BTC quản lý sử dụng trích khấu hao tài sản cố định
14401/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14401/BTC-TCHQ thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý sử dụng quyết toán kinh phí xây dựng nông thôn mới 2016 2020
KHONGSO
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mức chế độ thu phí lệ phí năng lượng nguyên tử 2016
144/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 144/2016/TT-BTC phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học
2128/QĐ-BTC
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2128/QĐ-BTC thí điểm khai thuế điện tử hoạt động cho thuê nhà của cá nhân
13959/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13959/BTC-TCHQ thời điểm nộp C O 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư cấp thu hồi quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 2016
13635/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13635/BTC-TCHQ xăng dầu nhập khẩu của Công ty Hưng Phát 2016
13508/BTC-KBNN
Ngày ban hành 27/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13508/BTC-KBNN kiến nghị Kiểm toán Nhà nước quyết toán ngân sách nhà nước 2014 2016
143/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 143/2016/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài
KHONGSO
Ngày ban hành 23/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thực hiện công khai ngân sách nhà nước các cấp ngân sách 2016
2041/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2041/QĐ-BTC công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước 2014 2016
141/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 21/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 141/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2015/TT-BTC 173/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ
2002/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2002/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa chứng khoán 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí chứng thực 2016
140/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 140/2016/TT-BTC mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ Niu Di lân Úc
13027/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13027/BTC-TCHQ vướng mắc xử lý việc khai sai mã số hàng hóa nhập khẩu 2016
13041/BTC-TCCB
Ngày ban hành 19/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13041/BTC-TCCB sử dụng con dấu của Chi cục Kiểm tra sau thông quan 2016
138/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 138/2016/TT-BTC thu nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ thuyền viên nước ngoài giấy phép xuống tàu
1997/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1997/QĐ-BTC chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 2016
137/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 137/2016/TT-BTC sửa đổi 172/2014/TT-BTC 154/2015/TT-BTC về phí đường bộ
1972/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1972/QĐ-BTC xây dựng đề án phòng chống tội phạm tài chính chứng khoán xuất nhập khẩu 2016
136/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 136/2016/TT-BTC sửa đổi 146/2015/TT-BTC 84/2015/TT-BTC về phí sử dụng đường bộ
134/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 134/2016/TT-BTC quy chế quản lý tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam
135/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 135/2016/TT-BTC sửa đổi 29/2015/TT-BTC 93/2015/TT-BTC 95/2015/TT-BTC 167/2015/TT-BTC
1919/QĐ-BTC
Ngày ban hành 06/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1919/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh thành phố 2016
1859/QĐ-BTC
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1859/QĐ-BTC văn bản quy phạm điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần 2016
12/VBHN-BTC
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC thông tư thu nộp phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân 2016
13/VBHN-BTC
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC thông tư thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bình Định 2016
14/VBHN-BTC
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC thông tư thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ trạm Quảng Ngãi 2016
133/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
1601/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1601/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại đầu tư 2016
131/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 131/2016/TT-BTC
129/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 129/2016/TT-BTC sửa đổi 136/2015/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá dịch vụ 2016
126/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 126/2016/TT-BTC sửa đổi 168/2015/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
127/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 127/2016/TT-BTC sửa đổi 50/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu quản lý phí sử dụng đường bộ
128/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 128/2016/TT-BTC miễn giảm thuế xuất khẩu sản phẩm thân thiện môi trường tái chế xử lý chất thải
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162