tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
126/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 09/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 126/2016/TT-BTC sửa đổi 168/2015/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
125/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 125/2016/TT-BTC sửa đổi 33/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
KHONGSO
Ngày ban hành 04/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư thu nộp sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thẩm định giá 2016
124/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 124/2016/TT-BTC quản lý tiền thu được cho thuê cho thuê mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
KHONGSO
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí thẩm định phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư mức chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí khai thác thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ 2016
10315/BTC-TCT
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10315/BTC-TCT thực hiện 106/2016/QH13 Luật thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam 2016
123/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 123/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
11/VBHN-BTC
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý giá phí lệ phí hóa đơn 2016
122/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 122/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Km2171+200 quốc lộ 1
1616/QĐ-BTC
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1616/QĐ-BTC Quy chế công tác văn thư 2016
121/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 121/2016/TT-BTC mức thu quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Km2123+250 quốc lộ 1
1614/QĐ-BTC
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1614/QĐ-BTC kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa ngành Hải quan 2016 2020
9986/BTC-KBNN
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9986/BTC-KBNN chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016
9897/BTC-CS
Ngày ban hành 18/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9897/BTC-CS mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô 2016
9795/BTC-HCSN
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9795/BTC-HCSN quản lý kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia 2012 2015 2016
120/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 120/2016/TT-BTC Điều lệ hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số điện toán Việt Nam
119/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 119/2016/TT-BTC sửa đổi 213/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm Km1148 1300 Bình Định
10/VBHN-BTC
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành lĩnh vực hải quan 2016
1544/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1544/QĐ-BTC mua sắm tập trung cấp Bộ 2016
118/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 118/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2016/TT-BTC 137/2015/TT-BTC mức thu phí sử dụng đường bộ
9176/BTC-HCSN
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9176/BTC-HCSN phổ biến nội dung đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên 2016
9060/BTC-CST
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9060/BTC-CST chính sách thuế máy móc thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ 2016
109/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 109/2016/TT-BTC lập dự toán sử dụng quyết toán kinh phí thực hiện điều tra thống kê
108/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi 08/2016/TT-BTC quản lý thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước 2016
18/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo trì đường thủy
106/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 106/2016/TT-BTC thủ tục hải quan xuất nhập xăng dầu nguyên liệu pha chế xăng dầu
99/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
103/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 103/2016/TT-BTC nhu cầu chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo 47/2016/NĐ-CP
98/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 98/2016/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng
8883/BTC-TCDN
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8883/BTC-TCDN hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quyết định 2261/QĐ-TTg 2016
104/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 104/2016/TT-BTC sửa đổi 49/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT lập dự toán quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa
1480/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1480/QĐ-BTC ban hành văn bản quy phạm hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính 2016
8931/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8931/BTC-TCHQ hạch toán xử lý số dư tiền thuế nộp thừa khâu nhập khẩu trên sổ sách 2016
8802/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8802/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016
8748/BTC-CST
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8748/BTC-CST thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng dầu Diesel DO 2016
1467/QĐ-BTC
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1467/QĐ-BTC bãi bỏ một phần 219/2009/TT-BTC 192/2011/TT-BTC sử dụng nguồn vốn 2016
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 75/2015/NĐ-CP
94/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 94/2016/TT-BTC sửa đổi 59/2006/QĐ-BTC 02/2014/TT-BTC phí lệ phí
92/2016/TTLT-BTC-NHNN
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
8595/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8595/BTC-TCHQ trả lời vướng mắc Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2016
8638/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8638/BTC-TCHQ miễn thuế hàng quà tặng 2016
91/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 91/2016/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017
1423/QĐ-BTC
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1423/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực chứng khoán 2016
89/2016/TTLT-BTC-BCT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất
8432/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8432/BTC-TCHQ xử lý thuế xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu 2016
8470/BTC-NSNN
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8470/BTC-NSNN sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162