Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
9795/BTC-HCSN
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9795/BTC-HCSN quản lý kinh phí sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia 2012 2015 2016
120/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 120/2016/TT-BTC Điều lệ hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn Xổ số điện toán Việt Nam
10/VBHN-BTC
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành lĩnh vực hải quan 2016
119/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 119/2016/TT-BTC sửa đổi 213/2015/TT-BTC phí sử dụng đường bộ trạm Km1148 1300 Bình Định
118/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 118/2016/TT-BTC sửa đổi 45/2016/TT-BTC 137/2015/TT-BTC mức thu phí sử dụng đường bộ
1544/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1544/QĐ-BTC mua sắm tập trung cấp Bộ 2016
9176/BTC-HCSN
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9176/BTC-HCSN phổ biến nội dung đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên 2016
9060/BTC-CST
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9060/BTC-CST chính sách thuế máy móc thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ 2016
108/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi 08/2016/TT-BTC quản lý thanh toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước 2016
109/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 109/2016/TT-BTC lập dự toán sử dụng quyết toán kinh phí thực hiện điều tra thống kê
18/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo trì đường thủy
98/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 98/2016/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng
106/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 106/2016/TT-BTC thủ tục hải quan xuất nhập xăng dầu nguyên liệu pha chế xăng dầu
104/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 104/2016/TT-BTC sửa đổi 49/2016/TT-BTC mức thu chế độ thu sử dụng phí sử dụng đường bộ
1480/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1480/QĐ-BTC ban hành văn bản quy phạm hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính 2016
8931/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8931/BTC-TCHQ hạch toán xử lý số dư tiền thuế nộp thừa khâu nhập khẩu trên sổ sách 2016
8883/BTC-TCDN
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8883/BTC-TCDN hỗ trợ phát triển hợp tác xã Quyết định 2261/QĐ-TTg 2016
99/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT lập dự toán quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa
103/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 103/2016/TT-BTC nhu cầu chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo 47/2016/NĐ-CP
8748/BTC-CST
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8748/BTC-CST thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng dầu Diesel DO 2016
1467/QĐ-BTC
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1467/QĐ-BTC bãi bỏ một phần 219/2009/TT-BTC 192/2011/TT-BTC sử dụng nguồn vốn 2016
8802/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8802/BTC-TCHQ thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp 2016
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 75/2015/NĐ-CP
94/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 94/2016/TT-BTC sửa đổi 59/2006/QĐ-BTC 02/2014/TT-BTC phí lệ phí
92/2016/TTLT-BTC-NHNN
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 92/2016/TTLT-BTC-NHNN phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
8595/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8595/BTC-TCHQ trả lời vướng mắc Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2016
1423/QĐ-BTC
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1423/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực chứng khoán 2016
8638/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8638/BTC-TCHQ miễn thuế hàng quà tặng 2016
91/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 91/2016/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017
89/2016/TTLT-BTC-BCT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
8432/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8432/BTC-TCHQ xử lý thuế xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu 2016
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất
8470/BTC-NSNN
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8470/BTC-NSNN sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết 2016
1399/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1399/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Điều tra chống buôn lậu 2016
1382/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1382/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Hải quan Việt Nam 2016
1388/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1388/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Kiểm định hải quan 2016
1387/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1387/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Thuế xuất nhập khẩu 2016
1386/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1386/QĐ-BTP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Quản lý rủi ro 2016
85/2016/TTLT-BTC-BCA
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia lĩnh vực tài chính
8351/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8351/BTC-TCHQ thuế nhập khẩu đường mía từ Lào 2016
1384/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1384/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Kiểm tra sau thông quan 2016
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT bồi thường Nhà nước 2016
85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC bảo hiểm y tế quân nhân người làm công tác cơ yếu
1385/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1385/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Cục Giám sát quản lý về hải quan 2016
8256/BTC-CST
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8256/BTC-CST điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng máy móc cơ khí 2016
8270/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8270/BTC-TCHQ thanh lý hàng hóa là tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất 2016
83/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2014 Nghị định hướng dẫn
82/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 82/2016/TT-BTC sửa đổi 211/2013/TT-BTC xuất cấp giao nhận hàng dự trữ quốc gia để cứu viện trợ
8228/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8228/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162