Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
8219/BTC-CST
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8219/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô điện nhập khẩu 2016
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC hướng dẫn 53/2015/QĐ-TTg nội trú sinh viên cao đẳng
8170/BTC-CST
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8170/BTC-CST miễn thuế xuất nhập khẩu nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại 2016
1353/QĐ-BTC
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1353/QĐ-BTC kiểm tra chống thất thu thuế Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Hộ kinh doanh 2016
8171/BTC-CST
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8171/BTC-CST thủ tục hải quan hàng hóa mua bán các doanh nghiệp Khu phi thuế quan 2016
1340/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1340/QĐ-BTC sửa đổi tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan hành chính 2016
8060/BTC-KBNN
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8060/BTC-KBN phối hợp chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016
81/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 81/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất theo 75/2015/NĐ-CP bảo vệ phát triển rừng
8080/BTC-CST
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8080/BTC-CST thuế nhập khẩu Naphtha làm nguyên liệu chế biến nhà máy lọc dầu Dung Quất 2016
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực thông tin truyền thông
7923/BTC-QLN
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7923/BTC-QLN đề xuất điều chỉnh dự án thoát nước xử lý nước thải Sơn La Lạng Sơn 2016
07/2016/TTLT-BTP-BTC
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
1292/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1292/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới sửa đổi thay thế Kho bạc Nhà nước 2016
7672/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7672/BTC-TCHQ miễn tiền chậm nộp giải tỏa cưỡng chế 2016
7673/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7673/BTC-TCHQ giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế 2016
79/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 79/2016/TT-BTC hướng dẫn thẩm định tài chính dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài
77/2016/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN cơ chế một cửa quốc gia kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
7549/BTC-CST
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7549/BTC-CST áp mã HS chính sách thuế giá trị gia tăng nhập khẩu mặt hàng thuốc diệt cỏ 2016
78/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi 133/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
7511/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7511/BTC-TCHQ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan 2016
1244/QĐ-BTC
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1244/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ chứng khoán chức năng quản lý 2016
7336/BTC-CST
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7336/BTC-CST giải thích mô tả hàng hóa máy biến áp điện 2016
1239/QĐ-BTC
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1239/QĐ-BTC chương trình hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2016
7337/BTC-TCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7337/BTC-TCT đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện 2016
7332/BTC-KHTC
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7332/BTC-KHTC thực hiện 58/2015/QĐ-TTg sử dụng máy móc thiết bị cơ quan nhà nước 2016
7306/BTC-TCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7306/BTC-TCT giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ thuế thu nhập cá nhân 2016
7248/BTC-CST
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7248/BTC-CST chính sách thuế giá trị gia tăng Potassium Humate 2016
76/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76/2016/TT-BTC quản lý tài chính biên chế Tổng cục Thuế Tổng cục Hải quan 2016 2020
75/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 24/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
1134/QĐ-BTC
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1134/QĐ-BTC thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh 2016
73/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 73/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng than từ mùn cưa
74/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 74/2016/TT-BTC quản lý sử dụng tiền thu từ phí cho vay lại phần trích phí bảo lãnh 2016 2020
6885/BTC-PC
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6885/BTC-PC thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016
71/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 71/2016/TT-BTC chế độ tài chính hoạt động Cục Sở hữu trí tuệ sửa chữa lớn tài sảntrong năm 2016
6529/BTC-QLN
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6529/BTC-QLN thực hiện cơ chế tài chính chương trình vệ sinh nước sạch nông thôn 2016
1048/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1048/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức vụ hợp tác quốc tế tổng cục Hải quan 2016
1054/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1054/QĐ-BTC chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu hải quan 2016
1069/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1069/QĐ-BTC chức năng quyền hạn tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Hải quan 2016
1066/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1066/QĐ-BTC chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan 2016
1050/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1050/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức vụ thanh tra kiểm tra 2016
1051/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1051/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức vụ pháp chế 2016
1052/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1052/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức cục công nghệ thông tin 2016
1068/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1068/QĐ-BTC chức năng quyền hạn tổ chức Cục Tài vụ quản trị Tổng cục Hải quan 2016
6472/BTC-CST
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6472/BTC-CST miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị phục vụ giảng dạy nghiên cứu 2016
6431/BTC-CST
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6431/BTC-CST thuế bảo vệ môi trường dầu diezel nhập khẩu hoạt động dầu khí lô 6 1 2016
6383/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6383/BTC-TCHQ thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 2016
06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC trợ giúp xã hội
1014/QĐ-BTC
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1014/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia 2016
6309/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6309/BTC-TCHQ xử lý nợ thuế nhập khẩu ô tô 2016
996/QĐ-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 996/QĐ-BTC hệ thống chỉ tiêu người nộp thuế là doanh nghiệp 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162