tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài Chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT bồi thường Nhà nước 2016
85/2016/TTLT-BTC-BCA
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia lĩnh vực tài chính
1382/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1382/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Trường Hải quan Việt Nam 2016
1385/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1385/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Cục Giám sát quản lý về hải quan 2016
1384/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1384/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Kiểm tra sau thông quan 2016
1387/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1387/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Thuế xuất nhập khẩu 2016
1399/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1399/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Điều tra chống buôn lậu 2016
85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC bảo hiểm y tế quân nhân người làm công tác cơ yếu
1388/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1388/QĐ-BTC chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Kiểm định hải quan 2016
1386/QĐ-BTC
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1386/QĐ-BTP chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Quản lý rủi ro 2016
8351/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8351/BTC-TCHQ thuế nhập khẩu đường mía từ Lào 2016
8270/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8270/BTC-TCHQ thanh lý hàng hóa là tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất 2016
83/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư 2014 Nghị định hướng dẫn
8256/BTC-CST
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8256/BTC-CST điều chỉnh thuế nhập khẩu mặt hàng máy móc cơ khí 2016
8219/BTC-CST
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8219/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô điện nhập khẩu 2016
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC hướng dẫn 53/2015/QĐ-TTg nội trú sinh viên cao đẳng
8228/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8228/BTC-TCHQ xử lý thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng 2016
82/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 82/2016/TT-BTC sửa đổi 211/2013/TT-BTC xuất cấp giao nhận hàng dự trữ quốc gia để cứu viện trợ
8171/BTC-CST
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8171/BTC-CST thủ tục hải quan hàng hóa mua bán các doanh nghiệp Khu phi thuế quan 2016
8170/BTC-CST
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8170/BTC-CST miễn thuế xuất nhập khẩu nhựa được tái chế từ chất thải nguy hại 2016
1353/QĐ-BTC
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1353/QĐ-BTC kiểm tra chống thất thu thuế Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Hộ kinh doanh 2016
8080/BTC-CST
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8080/BTC-CST thuế nhập khẩu Naphtha làm nguyên liệu chế biến nhà máy lọc dầu Dung Quất 2016
8060/BTC-KBNN
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8060/BTC-KBN phối hợp chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS 2016
81/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 81/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất theo 75/2015/NĐ-CP bảo vệ phát triển rừng
1340/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1340/QĐ-BTC sửa đổi tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin cơ quan hành chính 2016
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực thông tin truyền thông
7923/BTC-QLN
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7923/BTC-QLN đề xuất điều chỉnh dự án thoát nước xử lý nước thải Sơn La Lạng Sơn 2016
07/2016/TTLT-BTP-BTC
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
1292/QĐ-BTC
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1292/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới sửa đổi thay thế Kho bạc Nhà nước 2016
7672/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7672/BTC-TCHQ miễn tiền chậm nộp giải tỏa cưỡng chế 2016
7673/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7673/BTC-TCHQ giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế 2016
79/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 79/2016/TT-BTC hướng dẫn thẩm định tài chính dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài
7549/BTC-CST
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7549/BTC-CST áp mã HS chính sách thuế giá trị gia tăng nhập khẩu mặt hàng thuốc diệt cỏ 2016
77/2016/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN cơ chế một cửa quốc gia kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
78/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi 133/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
7511/BTC-TCHQ
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7511/BTC-TCHQ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan 2016
1244/QĐ-BTC
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1244/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ chứng khoán chức năng quản lý 2016
7336/BTC-CST
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7336/BTC-CST giải thích mô tả hàng hóa máy biến áp điện 2016
7337/BTC-TCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7337/BTC-TCT đẩy mạnh triển khai dịch vụ nộp thuế điện 2016
1239/QĐ-BTC
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1239/QĐ-BTC chương trình hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2016
7306/BTC-TCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7306/BTC-TCT giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ thuế thu nhập cá nhân 2016
76/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76/2016/TT-BTC quản lý tài chính biên chế Tổng cục Thuế Tổng cục Hải quan 2016 2020
7248/BTC-CST
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7248/BTC-CST chính sách thuế giá trị gia tăng Potassium Humate 2016
7332/BTC-KHTC
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7332/BTC-KHTC thực hiện 58/2015/QĐ-TTg sử dụng máy móc thiết bị cơ quan nhà nước 2016
75/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 24/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
1134/QĐ-BTC
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1134/QĐ-BTC thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh 2016
74/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 74/2016/TT-BTC quản lý sử dụng tiền thu từ phí cho vay lại phần trích phí bảo lãnh 2016 2020
6885/BTC-PC
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6885/BTC-PC thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016
73/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 73/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng than từ mùn cưa
71/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 71/2016/TT-BTC chế độ tài chính hoạt động Cục Sở hữu trí tuệ sửa chữa lớn tài sảntrong năm 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162